Studentaftondebatt mellan Jan Björklund (FP) och Jonas Sjöstedt


jonas_jan_facebook

Den 24 oktober anordnar Studentafton höstens andra afton. Denna gång en skoldebatt mellan utbildningsminister Jan Björklund & Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

Jan Björklund blev i riksdagsvalet 2006 vald till skolminister, året därpå valdes han till partiledare för Folkpartiet och övertog då titeln utbildningsminister från sin företrädare Lars Leijonborg. Sedan 2010 är han även vice statsminister i Fredrik Reinfeldts regering.

Jonas Sjöstedt är sedan 2012 partiledare för Vänsterpartiet och har dessförinnan suttit i Europaparlamentet 1995-2006 samt varit riksdagsledamot sedan valet 2010.

Jonas Sjöstedt är sedan 2012 partiledare för Vänsterpartiet och har dessförinnan suttit i Europaparlamentet 1995-2006 samt varit riksdagsledamot sedan valet 2010.

Den svenska skolan har under de senaste åren utsatts för kritik i media där det rapporteras om en konkurrenssvag skola i ”fritt fall” som i internationella mätningar presterar sämre än tidigare. Ämnets politiska relevans understryks av regeringens pågående skolreform, som i sig blivit föremål för kritik. Mot bakgrund av nästa års riksdagsval är det nu viktigt att belysa denna framtida valfråga och få perspektiv på de olika partiernas syn på frågan och deras förslag på lösningar för framtiden. Moderator för debatten är Emma Leijnse, reporter på Sydsvenskan som bland annat skrivit reportageboken ”Godkänt?: en reportagebok om den svenska skolan”.
Aftonen börjar klockan 19:00 (..) i Café Athen, AF-borgen.

Insläppet börjar klockan 18:00 (..), var i tid!

Biljetter köps på Studentinfo i AF Borgen och på www.biljett.studentlund.se:
70 kr för medlemmar i Studentlund (gratis i dörren i mån av plats)
100 kr för övriga

Aftonen avslutas, som alltid, med frågor från publiken.

Vänliga hälsningar,

Studentaftonutskottet

Datum: . Datum: 2013-10-24
Tid: 19:00 - 20:30
Plats: Café Athen, AF-Borgen.
Gratis för AF- och studentlundmedlemmar i dörr i mån av plats.
Förköp: Studentinfo i AF-Borgen.
Tel: 046-38 49 49.
Pris för AF-och studentlundmedlemmar: 70 SEK
Pris för icke-medlemmar: 100 SEK
Oberoende forum för samtal och debatt sedan 1905