Nästa studentaftongäst: Lawrence Lessig

Efter en mycket uppmärksammad Studentafton med Peter Sunde presenterar vi nu vår kommande afton på samma tema. Den 17 mars klockan 19:00 (..) 2015 kommer den amerikanske harvardprofessorn Lawrence Lessig till Studentafton. Lessig studerade vid Yale, där han tog sin doktorsexamen i jurudik -89, undervisade därefter på Harvard -97 till 2000 för att sedan jobba på Stanford där han grundade Center for Internet and Society.

Lessig har under sitt liv även varit mycket aktiv politiskt och är en välkänd förespråkare för minskade juridiska rättigheter inom upphovsrätt, varumärken och immateriella rättigheter. På iCommons iSummit 07 meddelade Lessig att han skulle sluta inrikta sig på upphovsrättsfrågor och istället fördjupa sig i politisk korruption i främst USA. Lessig har bland annat skapat LessigWiki, en medborgardriven sajt för att uppmärksamma och dokumentera korruption.  År 2013 utsågs Lessig till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet

På Studentafton den 17 mars klockan 19:00 (..) kommer Professor Lawrence Lessig att ta med publiken på ett fördjupande föredrag om sin syn på politisk korruption och hur det påverkar politiken och stater i praktiken.

Biljetter finns att köpa på:
www.biljett.studentlund.se och även i  Studentinfo i AF Borgen
70 SEK för medlemmar i Studentlund
100 SEK för övriga
30 gratisbiljetter kommer släppas i dörren i mån av plats (dock endast medlemmar i Studentlund).

Varmt välkomna önskar Studentaftonutskottet!


English:

Our next guest will be the lawyer and activist Lawrence Lessig, visiting Studentafton on the 17th of March 07:00 PM, in the Main Hall of the University Building. The American Harvardprofessor is a well-known proponent arguing for reduced legal rights on copy right and trademark, and also an updated property law consistent with todays digital age. Prior to his post at Harward Law School, Lessig was a professor at Stanford Law School where he founded the Center for Internet and Society.  He has been active in the movement for a free and open Internet, and in 2001 founded Creative Commons, which seeks to share online intellectual property. At the iCommosn iSUmmit 07 Lessig announced that he from now on would focus primarily on political corruption in the United States. One of his projects is LessigWiki, a site with the aim to discuss non-obvious corruption. In 2003 Lessig was granted  an honorary doctorate at the University of Lund. We are looking forward to a profound lecture on political corruption and how it practically effects the politics and its states.

Very much welcome,

Studentaftonutskottet

Datum: . Datum: 2015-03-17
Tid: 19:00 - 20:30
Plats: Universitetsaulan.
Gratis för AF- och studentlundmedlemmar i dörr i mån av plats.
Förköp: Studentinfo i AF-Borgen.
Tel: 046-38 49 49.
Pris för AF-och studentlundmedlemmar: 70 SEK
Pris för icke-medlemmar: 100 SEK
Oberoende forum för samtal och debatt sedan 1905