Studentafton gästas av den israelisk/palestinska organisationen PCFF

PCFF (The Parents Circle-Families Forum) är en organisation som består av palestinska och israeliska familjer som har förlorat familjemedlemmar i den konflikt som råder mellan dessa två länder. Syftet med denna organisation är att uppnå en hållbar och fredlig relation mellan Israel och Palestina.

Studentafton kommer att besökas av två deltagare från PCFF; Robi Damelin, vars son David blev dödad av en krypskytt under hans tjänst i den israeliska armén. Det första hon tänkte på när hon hörde detta var: ”Hämnas inte i min sons namn”. Den andra deltagaren är Bassam Aramin, vars uppväxt präglades av att strida i Palestinas namn. Han är grundaren av organisationen ”Combatants of Peace”, där tidigare soldater kämpar för en icke-våldsam kamp mot ockupation. Bassam har inte rört ett endaste vapen sen dess, inte ens när hans tioårige dotter blev nedskjuten till döds. Dessa är två av flera medlemmar som trots sorg och motgångar kämpat för att utveckla en dialog mellan Israel och Palestina.

Den 14 maj kl 19:00, i Café Athen, välkomnar Studentafton Robi Damelin och Bassam Aramin som kommer att ta upp temat fred, förståelse och förlåtelse: Vad krävs för en hållbar fredslösning i Israel-Palestina-konflikten, med utgång i sorg och försoning? 

Biljetter:
Ordinarie: 80 kr
Studentlund: 60 kr
Gratis i dörren för studenter (i mån av plats)

Varmt välkomna,

Studentaftonutskottet

Datum: . Datum: 2015-05-14
Tid: 19:00 - 20:30
Plats: Athen, AF Borgen.
Gratis för AF- och studentlundmedlemmar i dörr i mån av plats.
Förköp: Studentinfo i AF-Borgen.
Tel: 046-38 49 49.
Pris för AF-och studentlundmedlemmar: 60 SEK
Pris för icke-medlemmar: 80 SEK
Oberoende forum för samtal och debatt sedan 1905