Studentafton gästas av Karl-Petter Thorwaldsson

Studentafton är stolt att välkomna fackföreningsledaren och LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson för en afton om fackets roll idag och i framtiden. Thorwaldsson valdes 2012 till ordförande för LO. Tidigare har Thorwaldsson varit ordförande för SSU under 1990-1995, ordförande för ABF samt varit ombudsman för IF Metall. Under tiden som ordförande för SSU myntade Thorwaldsson det populära uttrycket ”egenmakt”, med vilket han syftade på att medborgare skulle engagera sig politiskt och påverka samhället istället för att endast vara en passiv del av det.

Aftonen äger rum den 24 november 2015 kl. 19.00(..) i Café Athen i Lund. Under en upplysande afton kommer Karl-Petter Thorwaldsson att diskutera fackets roll idag och i framtiden samt vad facket kan göra för att skapa arbetsmöjligheter för nykomna flyktingar. Aftonen avslutas som vanligt med en frågestund för publiken på 30 minuter.

Biljetter hittar ni på: www.biljett.studentlund.se
samt på Studentinfo i AF Borgen

50 SEK för medlemmar i Studentlund
70 SEK för övriga
Gratis i dörren för de 20 första studenterna i mån av plats

Varmt välkomna önskar Studentaftonutskottet!

 

Datum: . Datum: 2015-11-24
Tid: 19:00 - 20:30
Plats: Café Athen i Lund.
Gratis för AF- och studentlundmedlemmar i dörr i mån av plats.
Förköp: Studentinfo i AF-Borgen.
Tel: 046-38 49 49.
Pris för AF-och studentlundmedlemmar: 50 SEK
Pris för icke-medlemmar: 70 SEK
Oberoende forum för samtal och debatt sedan 1905