Biljetter

Studentafton presenterar: Den tysta utbildningsrevolutionen

Den 29 januari äger vårens första studentafton rum. Den här gången välkomnar vi några av Sveriges mest framstående skolprofiler för att skildra den svenska skolans utmaningar vad gäller likvärdighet, segregation, könsroller, våld och utanförskap. Aftonen äger rum i Athen och kommer att bestå i ett samtal mellan Emma Leijnse, Hamid Zafar och Jonas Vlachos.

Det ställs oändliga krav på skolan idag och det finns många samhällsproblem den förväntas lösa. Många av vår tids mest brännande politiska frågor – gängkriminalitet, otrygghet, psykisk ohälsa, utanförskap, extremism och växande antidemokratiska krafter har en stark koppling till att misslyckas i skolan. I större delen av västvärlden har dessutom kvinnors utbildningsnivå passerat männens. Samhällets absoluta topp består fortfarande av män, men de dominerar också den grupp som saknar utbildning och som blir alltmer tydligare avskuren från resten av samhället.

Att många misslyckas med något så angeläget tidigt i livet kan komma att kosta oss alla dyrt. Frågan som återstår är dock hur det påverkar samhället i längden när vi delas upp redan i skolbänken. Och vad gör det med hur vi ser på varandra som människor? Var finns dagens lösningar för ett lyckat skolsystem?

Aftonen gästas av Emma Leijnse, nyhetsjournalist och författare till boken Fördel Kvinna. Hon kommer att samtala med Hamid Zafar, barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun samt Jonas Vlachos, nationalekonom och debattör verksam vid Stockholms universitet. Aftonen modereras av Jenny Maria Nilsson, svensk författare och journalist för Svenska Dagbladet.

När: 29 januari 2019, 19:00
Var: Athen, Lund
Pris: 60 kr för medlemmar i Studentlund, 90 kr för övriga
Biljettköp: Biljetter säljs via denna länk och hos Studentinfo i AF-borgen.

Varmt välkomna!

Oberoende forum för samtal och debatt sedan 1905