Biljetter

Studentafton presenterar: Exile, Activism and Feminism

Tisdagen den 19 november välkomnar Studentafton människorätts- och feministaktivisten Inna Shevchenko i samband med utställningen ”We Have A Dream”. Inna är ledare för den internationella kvinnorörelsen FEMEN och kommer dela med sig av sina erfarenheter kring att försvara kvinnliga rättigheter med den egna kroppen som ett politiskt verktyg. Motivet är att frigöra kvinnan från ett patriarkalt system. Hon kommer även att dela med sig av sina upplevelser av att leva ett liv i exil. Aftonen kommer att genomsyras av vikten av mod, engagemang, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Aktivisten Inna Shevchenko var tvungen att fly sitt hemland Ukraina för att skapa förändring i världen. Detta skedde kort efter ett antal topplösa provocerande manifestationer 2011 mot den sexturism och homofobi som är vardag i dagens Ukraina. Protesterna fick en uppseendeväckande efterverkan med grov tortyr, arrestering och dödshot. Idag lever Inna i asyl i Frankrike, varifrån hon har kommit att driva gruppen FEMEN till att bli en internationell rörelse med radikala, kvinnliga aktivister som tränas till att försvara kvinnans rätt till sin kropp, i synnerhet i förhållande till diktaturer och religioners maktutövande samt sexindustrin. Shevchenko skriver för internationell press och är utbildad inom journalistik och politik samt talare i frågor som rör mänskliga rättigheter och global feminism. 2012 blev hon listad som en av årets mest betydelsefulla kvinnor i Madame Figaro.

Aftonen möjliggörs tillsammans med Albert Wikings och Oscar Edlunds utställning ”We Have A Dream” som visas på Malmö Live den 9 november – 12 januari. Aftonen modereras av Catarina Rolfsdotter-Jansson, journalist som för närvarande är verksam inom EU-kommissionen samt FN:s sektion för global kommunikation. Hela aftonen kommer att ges på engelska och avslutas i vanlig ordning med en frågestund.

När: 19 november 2019 kl. 19:00 (..)
Var: Athen, AF-borgen i Lund
Pris: 60 kr för medlemmar i Studentlund, 90 kr för övriga
Biljettköp: Biljetter säljs via denna länk och hos Studentinfo i AF-borgen.

Varmt välkomna!

_____________________________________________________________

Studentafton Presents: Exile, Activism and Feminism

On the 19 of November Studentafton will host the human rights and feminist activist Inna Shevchenko. Shevchenko is the leader of the international women’s movement FEMEN and will share her experiences of defending women’s rights by using the body as a political tool. FEMEN strives towards female emancipation from a patriarchal system. She will also share her experiences of living a life in exile. The evening will touch upon the importance of courage, commitment, freedom of speech and human rights.

Inna Shevchenko had to flee her home in Ukraine and was granted asylum in France. This happened shortly after a number of topless provocative manifestations in 2011 against sex tourism and homophobia. The protests had a startling aftermath with severe torture, arrest and death threats.

Shevchenko writes for international press and has a degree in journalism and is an appreciated speaker at conferences on issues related to human rights and global feminism. In 2012 she was listed as one of the most important women of the year by Madame Figaro.

The evening will be made possible through Albert Wiking and Oscar Edlund’s exhibition “We Have A Dream” which will be shown at Malmö Live between November 9 – January 12. Moderator this evening will be the journalist, author and lecturer Catarina Rolfsdotter-Jansson. The entire evening will be held in English. At the end of the discussion, there will be a 30-minute Q&A session.

When: 19th of November 2019, 19.00 (..)
Where: Athen, AF-borgen
Price: 60 SEK for students, 90 SEK for others
Tickets: Available through this link or Studentinfo at AF-borgen.

Very welcome!

Oberoende forum för samtal och debatt sedan 1905