Nobelpristagaren Shirin Ebadi till Studentafton

Född i Iran och utbildad vid Tehrans universitet blev Ebadi 1975 landets första kvinnliga domare. Under sin karriär har Ebadi åttagit sig flera kontroversiella fall och försvarat såväl studenter som författare och regimkritiker. Hennes starka drivkraft i frågor om mänskliga rättigheter har bland annat resulterat i ett tiotal böcker om barns och kvinnor rättigheter, och medgrundandet av frivilligorganistionen Association for Support of Children’s Rights.

År 2003 tilldelades Ebadi Nobels fredspris, som den första muslimska kvinnan någonsin. Motiveringen från Nobelpriskomittén löd: ”Som advokat, domare, föreläsare, författare och aktivist har hennes röst hörts klar och stark i Iran och långt utöver hemlandet. Hon har stått fram med yrkesmässig tyngd, stort mod och hon har trotsat faran”. Ebadi var även ett av namnen på Forbes lista ”100 most powerful women in the world” 2004.

Aftonen äger rum den 1 oktober 2015 kl. 19.00 i Stadshallen, Lund. I ett modererat samtal om demokrati, islam och människorätt kommer vi få möta Ebadi. Som alltid avsätts även trettio minuter åt publikfrågor.

Biljetter hittar ni på: www.biljett.studentlund.se
samt på Studentinfo i AF Borgen

70 SEK för medlemmar i Studentlund
100 SEK för övriga
Gratis i dörren för de 30 första studenterna i mån av plats

Varmt välkomna önskar Studentaftonutskottet!

//

English:

Studentafton is proud to announce the first guest of this fall; the human rights activist and Nobel Peace Prize laureate Shirin Ebadi.

Born and educated in Iran, Edabi became the first female judge in the country in 1975. During her career she has taken on several controversial pro bono cases and became a strong voice, standing up for human rights in Iran.

She was awarded the Nobel Peace Prize in 2003 for her efforts for democracy and human rights, as the first Muslim woman ever to receive the peace prize. She was also one of the names of Forbes list of “100 most powerful women in the world” 2004.

The event will take place on the 1st of October 2015 19.00 (..) at Statshalen, Lund. In a conversation with an interviewer Shrin Ebadi will discuss democracy, Islam and human rights and as always, the last 30 minutes are dedicated to questions from the audience.

For tickets visit www.biljett.studentlund.se and at
Studentinfo at AF-borgen

70 SEK for members of Studentlund
100 SEK for non-members.
Welcome!

Sincerely,
Studentafton

Datum: . Datum: 2015-10-01
Tid: 19:00 - 21:00
Gratis för AF- och studentlundmedlemmar i dörr i mån av plats.
Förköp: Studentinfo i AF-Borgen.
Tel: 046-38 49 49.
Pris för AF-och studentlundmedlemmar: 70 SEK
Pris för icke-medlemmar: 100 SEK
Oberoende forum för samtal och debatt sedan 1905