Studentafton med Navid Modiri

Sverige, vi måste prata med varandra!

Studentafton har äran att välkomna föreläsaren, artisten och samtalsaktivisten Navid Modiri för en afton om vikten av samtalet. Debattören och föreläsaren Navid Modiri blev uppmärksammad 2013 då han tillsammans med en grupp vänner bjöd in till Sverige 3.0 – ett 12-timmars samtal om Sveriges framtid. Initiativet grundades i att de hade tröttnat på att alla pratade i det offentliga rummet men ingen lyssnade.

Navid Modiri arbetar idag aktivt med frågor kring integration och mångfald för att få människor att bli bättre på att lyssna och att förstå varandra. En av hans mest uppmärksammade samtalsaktiviteter utspelade sig förra året då han gick en golfrunda tillsammans med Sverigedemokraternas partiledare.

Aftonen äger rum den 17 november 2015 kl. 19.00(..) i Café Athen i Lund. Under en tankeväckande afton modererad av Kristin Nord kommer Navid Modiri att diskutera vikten av samtal och debatt i det offentliga rummet. Aftonen avslutas som vanligt med en 30 minuters frågestund för publiken.

 

Biljetter hittar ni på: www.biljett.studentlund.se

samt på Studentinfo i AF Borgen

60 SEK för medlemmar i Studentlund

100 SEK för övriga

Gratis i dörren för de 30 första studenterna i mån av plats

 

Varmt välkomna önskar Studentaftonutskottet!

Datum: . Datum: 2015-11-17
Tid: 19:00 - 20:30
Plats: Café Athen, Sandgatan 2, Lund.
Gratis för AF- och studentlundmedlemmar i dörr i mån av plats.
Förköp: Studentinfo i AF-Borgen.
Tel: 046-38 49 49.
Pris för AF-och studentlundmedlemmar: 60 SEK
Pris för icke-medlemmar: 100 SEK
Oberoende forum för samtal och debatt sedan 1905