Studentaftonens Vänner

I samband med Studentaftonutskottets 100-årsjubileum år 2005 instiftades vänföreningen Studentaftonens Vänner. Syftet är att värna den lundensiska Studentaftontraditionen samt att hedra personer som på olika sätt berikat Studentafton.

Hedersledamöter:

2005

Statsminister Göran Persson

H.M Drottning Margrethe

Statsminister em Ingvar Carlsson

2006

Författare Hans Alfredson

Rector Magnificus em Håkan Westling

2007

Astronaut Christer Fuglesang

2008

Förman em Oscar Edlund (förman 99-00)

2009

Hans Blix

2017

Jan Eliasson


Medlemskap:

Studentaftonutskottet vill härmed inbjuda Dig som en gång varit aktiv i utskottet att bli medlem i Studentaftonens Vänner. Som medlem kommer Du en gång per termin att erhålla utskottets nyhetsbrev med information om kommande arrangemang. Du kommer även att inbjudas till VIP-evenemeng i samband med valda Studentaftnar.

Allt Du behöver göra är att maila Dina person- och kontaktuppgifter (namn, adress, telefon och e-post) till forman@studentafton.se. Glöm inte att ange under vilka år Du satt i utskottet samt vem som var förman under Ditt/Dina år.

Varmt välkommen!

Studentaftonens Vänner
Olle Hallqvist, Björn Angtoft, Alfred Sjelvgren, Filip Wennberg & Tone Riise Åberg

Oberoende forum för samtal och debatt sedan 1905