Studentaftondebatt mellan Jan Björklund och Jonas Sjöstedt

Det är dags för höstens andra studentafton – den här gången en debatt mellan utbildningsminister Jan Björklund och Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Ämnet är skolan, med anledning av de senaste årens sjunkande resultat.

Moderator Emma Leijnse hälsar välkommen till ett fullsatt café Athen i AF-borgen och debatten börjar med att handla om ämnet likvärdighet i skolan. Jonas Sjöstedt betonar vikten av att kompensera med mer resurser till de elever som kommer från en utsatt miljö, eftersom det enligt honom är segregering som får resultaten att sjunka i skolan. Detta ska motverkas genom att elever i första hand ska gå i den skola som ligger närmast dem. Jan Björklund framhåller istället rätten att välja skola och menar att segregeringen inte skulle minska av att ta bort det fria skolvalet, eftersom vi fortfarande bor segregerat. Jonas Sjöstedt kontrar med att det beror på regeringens ekonomi- och bostadspolitik. Jan Björklund ser dock en nackdel med det fria skolvalet vilket är att medvetna och välutbildade föräldrar kan välja skola med större omsorg. Det vill han kompensera genom större resurser till skolor i utsatta miljöer – inte genom att ta bort det fria skolvalet.

Jan Björklund menar att likvärdighet i skolan är en parameter – men att det inte räcker för att undervisningen ska vara bra. Han trycker på höga kravs betydelse för bättre resultat i skolan, detta anser han särskilt viktigt för elever som kommer från hem där föräldrarna inte ställer krav. Betyg är för honom ett sätt att få eleverna att veta vad som förväntas av dem och gör att hjälp kan sättas in vid behov. Jonas Sjöstedt är av åsikten att betyg kan verka negativt på kritiskt tänkande och långsiktigt lärande, men han poängterar att Vänsterpartiet har gått med på att ha betyg från årskurs sju.

Debatten övergår till att handla om privatiseringar i skolan. Jan Björklund påpekar att han i likhet med Jonas Sjöstedt är emot riskkapitalbolag som ägare till friskolor, och att lagstiftningen ska stramas åt kring det. Han tror däremot inte att det är orsaken till låga resultat i skolan. Jonas Sjöstedt tar upp JB-koncernens krasch tidigare i år och menar att det är resultatet av att prioritera vinster i skolan istället för likvärdighet.

Debatten avrundas och partiledarna får avsluta med varsitt anförande. Jonas Sjöstedt sammanfattar med att en likvärdig skola ska återupprättas och att man måste sluta leka affär med skolan. Jan Björklund lyfter fram några exempel på regeringens reformer, till exempel yrkesutbildningar och höjt status för läraryrket, som ett sätt att rädda skolan.

Slutligen släpps publiken in för att ställa frågor. Frågan om hur kvaliteten är på svensk högre utbildning kommer upp. Jan Björklund poängterar att Sverige hamnar högt i internationella topplistor, men att det även finns mycket som är dåligt och att det kan variera kraftigt mellan olika utbildningar. Han tror att det fokuseras för mycket på många utbildningsplatser och för lite på kvalitet och påpekar vikten av kvalitetsutvärderingar. Jonas Sjöstedt fokuserar på vikten av mer undervisningstid, framförallt inom humaniora, som en viktig del i en förbättring.

SE AFTONEN I SIN HELHET PÅ SVT PLAY!

Tags: , , , ,

Oberoende forum för samtal och debatt sedan 1905