NyheterKalendariumPodcastKontakt

Kalendarium

Här hittar du framtida studentaftnar och samtliga studentaftnar som anordnats sedan 1905.

aktuellt

Kommande aftnar

Här listas kommande studentaftnar. Köp biljett och lägg till evenemangen i din digitala kalender. Varmt välkommen!

Kalendarium

Alla studentaftnar sedan 1990

Här återfinns studentaftnar från 1990 fram till vår senaste afton. Letar du efter någon afton kan du söka, använda filtren och/eller sortera efter aftondatom. Tidigare aftnar från 1905 till 1989 kan du hitta längre ner på denna sida.

Kalendariet är tyvärr inte fullständigt. Upptäcker du felaktigheter eller luckor ber vi dig kontakta oss.

2024
Rensa filter
Visar 0 resultat av 0 aftnar.
Rensa alla filter
Visa filter
dölj filter
Visa/dölj filter
1990
Slutår
Tillgänglig media
RensaRensaRensaRensa
Visa inställda?
Rensa
Traditioner
RensaRensa
Lokal
Rensa
Medarrangörer
Rensa
Scrolla upp ↑
Scrolla upp ↑
Aktiva filter:
Tag template
Rensa filter
INSTÄLLD
Inga aftnar hittades givet de aktiva filtren.
Något gick fel. Var god ladda om sidan.
Något gick fel. Var god ladda om sidan.
Kalendarium

Alla studentaftnar 1905 –1989

Här återfinns studentaftnar från starten 1905 fram till 1989. Bland dessa aftnar kan du söka med hjälp av din webbläsare (vanligen Ctrl+F på Windows och Cmd+F på Mac). Du kan även sortera listan efter aftondatum. Senare aftnar från 1990 och framåt hittar du högre upp på denna sida.

Kalendariet är tyvärr inte fullständigt. Upptäcker du felaktigheter eller luckor ber vi dig kontakta oss.

Kalendarium 1905 – 1989
Öppna/Dölj kalendariet 1905-1989
Visar 1570 studentaftnar från 1905 till 1989.
Sorterar efter:
Aftondatum
1980-1989 (239 studentaftnar)

1989-12-22     Författarafton, P. C. Jersild.

1989-12-21     Baltikum–Sverige – goda grannar?, Bengt Wester- berg (fp),Andres Küng, redaktör, Ülo Ignats, journalist, och Kristian Gerner,öststatsexpert, Lilla salen.

1989-11-14     Studerandeinflytande, demokrati på universitet- en,kårobligatoriet och studiemedel / studielön, Bengt Göransson,utbildningsminister (s), utfrågas av Anna Rydberg och Annika Thunborg. [KPS ochSocialdemokratiska studentklubben], Lilla salen.

1989-11-09     Kinesiska skrivtecken, Cecilia Lindqvist.

1989-11-07     SJ:s miljöpolicy – modell för näringslivet eller enpapperskonstruktion?, Thorwald Jakobsson, miljödirektör, Paleastra.

1989-11-01     Ölets roll i den svenska kulturen. Bryggericheferna JensSpendrup, Hans Källenius och Håkan Fagerberg, Kjell E Johansson, IOGT-NTO, MatsBerglund, alkoholforskare.

1989-10-31     Författarafton med Niklas Rådström, [Boklådan], Lilla salen.

1989-10-24     ÖB-afton, Bengt Gustavsson, Per T. Ohlson, Wilhelm Agrelloch en representant för Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

1989-10-10     Hur kunde det hända? – Studentrevolutionen i Kina, JohnRodrick, asienkorrespondent Ameri- can Press, Lars Ragvald, prof., samtkinesiska studenter som gav förstahandsrapporter.

1989-09 Israels ambassadör Moshe Yeger.

1989-09-26     Svenska maffian – om organiserad brottslighet i Sverige,Lotta Mellberg och Björn Holm, förf till ”Papperstigrarna”, Erik Östberg,chefsåklagare, Kenneth Magnusson, kronofogdemyndigheten, och Rolf Nillson,polisens ekorotel, Lilla salen.

1989-09-23     Kulturnatt, bl. a. författarafton med Ernst Brunner.

1989-09-19     Flyktingpolitik och svensk rättssäkerhet.

1989-05-24     Den svenska filmcensuren. Ann-Katrin Agebäck, Statensbiografbyrå, Audiotoriet, Sparta.

1989-05-10     Sverige år 2000 – toppen i Europa. Sveriges förhållande tillEG. Peter Wallenberg, Jörgen Ul- lenhag och Håkan Westling, Lilla salen.

1989-05-09     Sveriges förhållande till det övriga Europa, Carl Bildt (m),ambassadör Sven Bæcklund och Per T. Ohlsson. [Svenska Europaklubben], Lillasalen.

1989-04-18     Svensk säkerhet – finns det alternativ?, Jan Öberg,fredsforskare, och Göran Tode, försvarsstaben, Lilla salen.

1989-04-12     Partiledarafton med folkpartiledaren Bengt Wes- terberg,Lilla salen.

1989-04-10     Sydsveriges framtid, Åke E. Andersson, prof. och samtidsforskare,Stephen Muchler, fil stud, Bertil Persson, informationschef för HandelskammarenSyd (m), och Hans Gustavsson (s), Lilla salen.

1989-04-03     Den svenska åttio-talslitteraturen, debatt med MatsGellerfeldt, kulturred SvD, Christer Enander, kulturjournalist och red. förEgget, och Tommy Olofsson, kulturjournalist på Sydsvenska Dagbla- det.

1989-04-02     Författarafton med Åke Leijonhufvud, Lilla salen.

1989-03-28     Riksradiochefen Ove Joanson om radion och framtiden, Lillasalen.

1989-03-19     Författarafton med Per Simonsson, Övre Aten.

1989-03-12     Författarafton med Tommy Olofsson, Övre Aten.

1989-03-07     Genteknik och etik, Lilla salen.

1989-03-05     Om påveämbetet i världen av idag, William Kenney, biskopAcademicum Catolicum Lunden- se, Lilla salen.

1989-02-07     Musik av Mozart, Bach, Elgar och Hindemith, Lunds nyakammarorkester, Lilla salen.

1989-01-24     Finns Gud – Gudstro och ateism, Bo Giertz, biskop em, ochGunnar Ståldal, humanetiska förbundet, [SESG], Lilla salen.

1988-12-12     Författarafton med P. C. Jersild, Lilla salen.

1988-12-06     Tillhör Lund världen?, Peter Wallenberg, Lunds studentkår,[TLTH och Industriförbundet], Lilla salen.

1988-12-01     Tjugotal i Lund med Anna Munck-Falk, Olle Ryd- berg, Sophusvon Rosen, Nils Liedberg, Bengt Hjelmqvist, Knut Borglin, Leif Ernhagen, BörjeNorrman, Patrick Meurling, Lilla salen.

1988-11-23     Miljörätt, docent Staffan Westerlund, [TLTH], Paleastra.

1988-11-15     Den amerikanske miljonären Stephen Powelson reciterar frånIliaden som han lärt sig utantill – alla 15.693 raderna på klassisk grekiska,Lilla salen.

1988-11-10     Partiledarafton: Carl Bildt (m), [LAOS], Lilla salen.

1988-10-31     ”Ett svårskött pastorat” – En film byggd på Fakirens novellmed samma namn, inspelad 1958 av Sten Broman och Åke Ohlmarks och med KnutBorglin i huvudrollen, Auditoriet, Sparta.

1988-10-25     Tomas Tranströmer (dikt) och Hans Pålsson (piano),Universitetsaulan.

1988-10-18     Om Café Athen, Göran Larsson, arkivarie, Ulf Alfredsson,Bernt ”Pippi” Nilsson och Ulf Sör- hede.

1988-10-11     Paradiset – En annorlunda lyrikframställning i fem akter medPatrik Brundin, Marika Karlsson, Jo- hanna Kerbel, Henrik Andersen, Duncan binCaruggah, Joachim Sydmark, Srinvas Uppu- gundri och Britta Andersen, Lillasalen.

1988-10-05     Prof. Stig Strömholm, Gregorius av Tours Värld –Randanteckningar till ”De långhåriga meroving- erna”, [Frans G.Bengtssonsällskapet], Lilla salen.

1988-09-30     1987-års Jenny Lind-stipendiat Lotty Huldt (so- pran) ochNiels Muus (piano), Konstmuséet.

1988-09-28     Docent Bo Ossian Lindberg om konstförfalskning, Nya Fest.

1988-09-19     ”PWA – Persons With Aids”, Richard Carper, Aids- sjuk, ochläkare och medarbetare från hjälporga- nisationen Noks Ark, [Lunds studentår,TLTH och Studentprästerna], Konsertsalen.

1988-09-17     Kulturnatten. Teater, måleri, musik och pekoral- poesi.

1988-09-17     Teatern i framtiden, Claes Sylwander och Jan Johansson m.fl.

1988-09-15     En kärnvapenfri värld – vår framtid?, Gösta Arturs- son,prof., Lars Engstedt, prof. em., Eva Selin, docent kärnfysik, Mara Henriksson,psykolog, Jan Öberg, docent fredsforskare, Per Björkman, med. kand. Läkare motkärnvapen, Konsertsalen.

1988-05-18     Pianokonsert med Hans Pålsson, Konstmuséet.

1988-05-11     Håkan Alexandersson och Carl-Johan de Geer – filmskapare,Konsertsalen.

1988-05-10     Stig Bergqvist om animerad film, Södran.

1988-04-27     Kan Skåne försvaras?, Carl Björeman, chef Milo Syd, WilhelmAgrell, freds- och konfliktsforskare, och Erik Krönmark, civilbefälhavareCivilområde Syd, [LAOS], Lilla salen.

1988-04-26     68! Vad hände sedan?, Per Lysander, Anders Carlberg, MatsSvegfors och Per Garthon, Lilla salen.

1988-04-20     Partiledarafton med folkpartiledaren Bengt Wes- terberg,[Liberala studenter].

1988-04-13     Sverker Sörlin, redaktör Tvärsnitt.

1988-03-24     Kim & Jonas show, Jonas Gardell.

1988-03-08     Fakiren- och Piratenafton med Bertil Romberg, Helmer Lång,Christian Fex. Lilla salen.

1988-03-07     Kritiker behövs dom?, Madeleine Grieve m. fl. Lilla salen.

1988-03-07     Författarafton med Tommy Olofsson, Lilla salen.

1988-03-06     Lyriken anno 1988, Paul Borum, Christian Fex, Per Svenssonmed flera, Lilla salen.

1988-02-16     Kari Marklund, Nationalencyklopedins huvudre- daktör.

1988-02-01     Miljö och moral – människans roll i det stora hela, LarsGyllensten, prof., Ingmar Ståhl, national ekonom, Torbjörn Fagerström, prof.ekologi, Kristina Glimelius, professor i genetik Uppsala universitet, [HarryMartinson-sällskapet].

1988-01-26     Anders Nilsson, klassisk gitarr, Konstmuséet.

1987-12-01     AF:s årsdag. Sällsamma historier, Hans Alfredson, HåkanStrömberg.

1987-11-25     Statsministerafton, Ingvar Carlsson. Olympen.

1987-11-05     Partiledarafton med centerledaren Olof Johans- son, ”Grön,grönare, grönast – eller bara bäst?”.

1987-10-19     Debatt om freon, Henning Rodhe, atmosfär- kemist, RolfSegerström, Electrolux, Ingmar Johansson, Lunds Energiverk, och Torleif Bram-ryd, SNF.

1987-10-08     Bro över Sundet? – En debattafton med Lennart Johansson,kommunikationsdepartementet, Henrik Baasch, Scan Link-konsortiet, SigvardSvensson, Motlänken, och Bertil Hultén, prof. em i stadsbygnad.

1987-10-01     Royal Swedish Chamber Orchestra, dirigent, Mats Liljefors,Auditoriet, Sparta.

1987-09 Lasse Söderberg läser egna dikter.

1987-09 Vetenskap och världsbild – människan inför 2000- talet.Joachim Israel och Erland Lagerroth.

1987-09-28     Svenskan i tiden, Sture Allén, Svenska Akademien, Lillasalen.

1987-09-19     Kulturnatt.

1987-09-08     Göran Söllscher – musik från fem århundranden, Auditoriet,Sparta.

1987-05-19     Hans Pålsson spelar och berättar – musik från treårhundraden, Konstmuséet.

1987-04-28     ”Kontinuitet och förnyelse” – ÖB-afton med gene- ralen BengtGustafsson, [LAOS], Lilla salen.

1987-04-21     Afrika – föredrag, film m. m., Lilla salen.

1987-03-31     Aids – Angår det dig?, Bo Ursing, infektionskliniken, IngridThelin, venereologen, Kerstin Tunving, narkomanvården, Lave Regnell, RFSL, ochViking Falk, socialstyrelsen, Lilla salen.

1987-03-10     Partiledare (fp) Bengt Westerberg. [Liberala studenter].

1987-03-09     Monica Zetterlund och Eslöv storband.

1987-02 Wienersångare Jörgen L. Malmström.

1987-02 Birger Schlaug och Åsa Domeij, Miljöpartiet.

1987-02-16     Miljö och ekonomi, prof. Ingemar Ståhl.

1987-01 Konsert, Helsingborgs symfoniorkester.

1986-12-09     Tonsatt isländsk lyrik med Martin Ringmar, gitarr och sång,Gudmundur Eiriksson, piano, Peter Gullin, saxofon, och Gunnar Bernburg, bas,Lilla salen.

1986-12-03     Björn Afzelius.

1986-12-03     Statsministerafton, Ingvar Carlsson, [KPS och SSK],Universitetshusets aula.

1986-12-02     Gitarrkonsert med Jaime Valenzuela, chilensk gitarrist,Lilla salen.

1986-10-25     Helsingborgs Symfoniorkester, Staffan Scheja, solist, ochGzegorz Novak, dirigent, Stadshallen.

1986-10-23     Fattigdom eller lyx? – Studiemedelsdebatt med medlemmar frånriksdagspartierna, [SACO/SR och TCO].

1986-10-21     Våra flygstridskrafter i dag och i morgon, flygva- penchefenSven-Olof Olofsson, [LAOS].

1986-10-08     Revy- och spexkavalkad – Lundensiskt 50-tal med CillaIngvar, Leif Ernhagen, Börje Norrman, Patrick Meurling och Jan Wirén, [GamlaLund].

1986-09-24     Partiledarafton med Carl Bildt (m).

1986-03-25     Armechefen Erik G. Bengtsson. [LAOS], Lilla Salen

1986-03-10     Författarafton med Sven Delblanc.

1986-02-18     Lars Ångström, representant från Svenska Freds- ochskiljedomföreningen.

1985-12-04     Finansminister Kjell-Olof Feldt (s).

1985-11-04     Vad vill han?, Carl P. Herslow, ordf. Skånepartiet.

1985-10-02     Humanist – kan det löna sig?, Birgitta Odén, prof. ihistoria, Lars Nabseth, vd Industriförbundet, Mats Gellerfeldt, författare, ochLillemor Mun- debo, [SACO / SR, Lunds studentkår].

1985-09-25     1.500.000 Hiroshima-bombs – who cares? Students meet scientists:Yevgeny P Velikhov, prof. Soviet Academy of Science USSR, John Lee Marshall,amerikansk vice-amiral, Lord Zucker- man, University of Anglia USA, och ErikAlfsen, prof. Oslo universitet, [Lun

1985-09-09     Ställ partierna mot väggen – ”tiggarstudenten” det politiskaidealet?, företrädare för de politiska partierna och studieorganisationerna iLund, [Lunds studentkår], Lilla salen.

1985-09-07     Helsingborgs symfoniorkester, Hans-Peter Frank, dirigent,[Kursverksamheten vid Lunds universitet], Stadshallen.

1985-05-09     Statsministerafton, Olof Palme.

1985-05-05     Behövs det Nordiska samfundet?, representanter från denordiska länderna.

1985-04-24     Oppositionsafton med Ulf Adelsohn (m) – ”Blir hanstatsminister?”.

1985-04-15     Socialdemokratin – den enda sanna frihetsrörel- sen?, AnnaLindh, SSU:s ordf, Konsertsalen.

1985-04-11     Oppositionsafton med Alf Svensson (kds) – ”Ska denne man blivågmästare inom svensk politik?”, Palæstra.

1985-03-21     Oppositionsafton med Thorbjörn Fälldin (c).

1985-03-19     Försvar i förändring med överste Carl Björneman, chef förMilo-Syd, [LAOS], Lilla salen.

1985-03-12     Oppositionsafton med Bengt Westerberg (fp).

1985-03-06     Studentafton med P. O. Sundman samt debatt om ”Humanism –Slagghög eller ledstjärna?” med P. O. Sundman, Erland Lagerroth, Rickard Matz,Svante Nordin, Bengt Sigurd, [Lunds universitet och Lunds studentkår].

1985-02-26     Vem får biståndstian? Film om Moder Teresa, representanterfrån Svalorna, Amnesty Interna- tional, Evangeliska Fosterlands Stiftelsen ochLiberala studenter, Källarsalen.

1984-12-04     Avtalsförhandlingar i omvandling, Åke Nordlander, vdVerkstadsföreningen, Palaestra. Inställt.

1984-11-22     Medborgarrättsrörelsen. Regeringsrådet Gustaf Petrén,länsåklagare Ola Nilsson, advokat Göran Luterkort, professor Per Edvin Wallén.

1984-11-20     Själavård, diskussion med ärkebiskopen Bertil Werkström.

1984-10-31     ”Om det är riskfritt, dumpa det i Tokyo, testa dem i Paris,lagra dem i Washington – men håll mitt Stilla havet fritt från kärnvapen!”,Bengt Daniels- son, författare, [Fredsam, Studentprästerna], Stads- hallen.

1984-10-30     Klas Olofsson, vd Svenska filminstitutet, talar om film ochmedia, Lilla salen.

1984-10-09     Arbetsmarknadsdebatt.

1984-09-19     Den internationella dagen.

1984-09-11     Nordism. Karin Söder.

1984-09-03     Hjärnans mysterier, David H Ingvar.

1984-04-18     SAS – utveckling från ett produktionsinriktat till ettmarknadsinriktat företag, Jan Carlzon, vd SAS, Lunds studentkår].

1984-04-13     40-års minnet av Warszawaupproret med Haj och TopsyRubinstein, musiker, [IUSIL], Källarsalen.

1984-04-12     Pressetik – massmedia, Ulf Cervin, prof., Jan Guillou,journalist och författare, Jan Evers, docent, Torsten Cars, pressombudsman,[Juridiska föreningen], Lilla salen.

1984-04-11     Sverige och världen, Lennart Bodström, utrikes- minister,[Utrikespolitiska föreningen]. Lilla salen.

1984-04-10     Svenska kyrkan – synod och kvinnliga präster ennödvändighet?, Olof Sundby, f. d. ärkebiskop, Dag Sandahl, präst, CarolineKrook, präst.

1984-04-03     ”Dikter i huset” – en poesi- och musikafton med Elsa Graveoch några av ”Årets diktare”, [Dikter till tusen, FörfattarCentrum Syd ochtidskriften Åttiotal] Lilla salen.

1984-03-27     UD – lyxtillvaro eller campingliv?, Michael Odevall,utrikesdepartementet, [FLIE], Lilla salen.

1984-03-21     Konsert med Börje Ring med flera.

1984-03-20     Författarafton med Benny Andersson, [Föreningen Norden ochInstitutionen för litteraturvetenskap], Lilla salen.

1984-03-13     Naturvetenskaplig debatt med professorerna Tor- RagnarGerholm, Lars-Olov Björn och Bengt E. Y. Svensson.

1984-02-14     Försvarsmakten i kläm mellan krav och tillgängliga resurser,Bror Stefansson, viceamiral, [LAOS], Lilla salen.

1984-01-31     Skräckfilmsafton med film och spexarna, [Lunda- spexarna],Källarsalen.

1984-01-23     Är forskningen dödsdömd?, professorerna Jörgen Weibull, NilsStjernqvist, Sten von Friesen och Håkan Westling, [Lunds studentkår].

1983-12-06     Harry Schein kåserar.

1983-11-28     Pehr G. Gyllenhammar.

1983-11-01     Pianoafton med Käbi Laretei, Stadshallen.

1983-10-25     Anders Wijkman, Röda Korset.

1983-10-12     Folkpartiledaren Bengt Westerberg.

1983-10-10     Näringslivet och framtiden, Olof Ljunggren, SAF ochNäringslivets Högskolekontakt.

1983-10-04     Jörn Donner, om svensk kulturpolitik.

1983-09-26     Hans Werthén.

1983-09-13     Biskop emeritus Ingemar Ström.

1983-05-05     Oppositionsafton.

1983-04-25     Statsministerafton, Olof Palme.

1983-03-28     Vem behöver tryckfriheten?, Karl Beijbom, Lilla salen.

1983-03-15     Politik och poesi, Per Ahlmark.

1983-03-07     Akademikernas arbetslöshet, Anna-Greta Leijon, stadsråd (s),[SACO/SR], Lilla salen.

1983-02-28     Hopparafton. Skånes Fallskärmshopparklubb..

1983-02-21     STV – på väg mot 2000, Sam Nilsson, TV-chef, Lilla salen.

1983-02-14     Kan Sverige försvaras? Bengt Schuback, MILO- SYD-chef.

1983-02-07     Television från Lund till New York, Lars Holmqvist, Lillasalen.

1983-01-31     Vinteretik för spretiga röster, Olof Buckard.

1983-01-16     Barnjulfest.

1982-12-13     Hjärnan och livets mening, David Ingvar, Lilla salen.

1982-12-07     Forskning och utbildning i fredens tjänst, Nils Stjernqvist,rektor Lunds universitet, P. O. Ahrén, biskop, Håkan Wiberg, fredsforskare,Bodil Jönsson, universitetslektor atomfysik, Gunnar Bergendal, rektorLärarhögskolan, Sven Tägil, professor i historia

1982-12-01     Politik och människor, Per Blomqvist, f. d. riks- dagsman(m), Lilla salen.

1982-11-30     Jan Mårtensson talar om Q genom tiderna, Lilla salen.

1982-11-29     Musikafton med Staffan Scheja, Konserthallen, LundsStadshall.

1982-11-22     En kommunists bekännelser, C-H Hermansson, Lilla salen.

1982-11-16     Dikter i huset – för sjätte gången en helafton med dikteroch musik, Lilla salen.

1982-11-08     Kårvalsdebatt med representanter från Radikala studenter,Bättre tider, KHF + oberoende radikaler, Moderata studenter, Actus, FEMVAK’Dsamt Fris, [Lunds studentkår], Lilla salen.

1982-11-01     Mitt livs irrfärder, Björn Fremer, journalist.

1982-10-27     ”Jag vill träffa Mjosov”, teater med Lunds nyastudentteater, Konsertsalen.

1982-10-25     Författarafton med Per Gunnar Evander, Lilla salen.

1982-10-21     Hur skall vi få igång Skåne?, Hans Cavalli-Björk- man,[EFSIL] .

1982-10-18     Är du Sveriges mäktigaste man?, Gunnar Nilsson, LO.

1982-10-14     Konstafton med Bengt Lindström, Konsertsalen.

1982-10-11     Hasch, ockultism och våld – Drogen hotar oss alla, AllanRubin, drogdebattör, Konsertsalen.

1982-09-29     Advokaten, etiken och lagen, Leif Silbersky, [Juridiskaföreningen], Lilla salen.

1982-09-20     Improvisationer med instrumentalister i världsklass – New PhonicArt [Lunds kammarmusiksällskap / Rikskonserter].

1982-09-13     Vad vill miljöpartiet?, Per Gahrton.

1982-09-06     Gitarrkonsert med Diego Blanco och Ichiro Su- zuki.

1982-05-10     Nils G. Åsling.

1982-04-27     Hearing – politikerna och facket kontra studen- terna,[Lunds studentkår], Konsertsalen.

1982-04-26     Författarafton med P. O. Enqvist, Lilla salen.

1982-04-21     Mänskliga rättigheter i Sovjet, Alexandra Ginsburg sovjetiskförfattarinna, Konsertsalen.

1982-04-20     Partiledarafton, Ulf Adelsohn (m).

1982-04-19     Gitarrafton med Göran Söllscher.

1982-03-30     Vem har abonemang på freden?, Sven-Olof Olson,generallöjtnant MB-Syd, Lilla salen.

1982-03-28     Bo Strömstedt, chefred. Expressen.

1982-03-25     Statsministerafton, Olof Palme.

1982-03-21     Lars Forsell, författare.

1982-03-18     Ola Ullsten på väg till Lund – utfrågning av panel ochpublik.

1982-03-08     Res med Bengt Sjögren, f. d. Lundaspexare, tillSeychellerna, Konsertsalen.

1982-02-25     Deckarafton med författarna K. Arne Blom, Jean Bolinder ochElisabeth Kågerman, Jan Nihlén, polischef, docent Bertil Romberg och prof. Per-Edwin Wallén.

1982-02-22     Dansafton, Rolf Hepp, dansgruppen Expression.

1982-02-15     Skaldemän, Jan Mårtenson, författare, och Jan Normann,trubadur, Lilla salen.

1982-02-14     Kan Sverige försvaras?, Bengt Schuback, vice- amiral MB-syd,[LAOS], Lilla salen.

1982-02-08     Har vi glömt bort resten av världen för Polen? Debattaftonmed representanter för hjälporgani- sationer.

1982-01-26     ÖB-afton med generalen Lennart Ljung som svarar Lundsstudenter, Lilla salen.

1982-01-17     Barnjulfest.

1981-12-10     Dikter till tusen. Alternativ nobeldag.

1981-12-01     Akademiska föreningens årsdag, ambassadör Gunnar Jarring.

1981-11-23     Muskelbyggarafton med Uffe Bengtsson, Europamästare ibodybuilding, Konsertsalen.

1981-11-10     Pianoafton med Dag Achatz, Auditoriet, Sparta.

1981-11-09     Kårvalsdebatt, Lilla salen.

1981-11-03     Författarafton med Harry Schein, Lilla salen.

1981-10-26     Författarafton med Teodor Kallifatides, Lilla salen.

1981-10-22     Försvarsdebatt med riksdagsman Maj-Britt Theorin och översteGösta Tullson, [LAOS].

1981-10-10     Curt Nicolin, [EFSIL].

1981-10-01     Svensk jazz, Janne Schaffer och Björn J:son Lindh.

1981-09-28     Hotas friheten av folkmoralismen?, Mats Gellerfeldt och PerGarthon, Konsertsalen.

1981-09-24     Bosse Parnevik.

1981-09-21     Östersjön – fredens hav?, Per Rudberg, amiral och chef förmarinen, [LAOS], Lilla salen.

1981-09-16     Författarafton med P. C. Jersild.

1981-05 Jerusalem (kristen rockorkester).

1981-05-18     Sherman Adams, amerikansk författare om sitt USA.

1981-05-11     Lindawe Mabuza, ANC.

1981-04-27     Den moderna kinesiska teatern.

1981-04-20     Moderatledaren Ulf Adelsohn, [Fria moderatastudentföreningen].

1981-04-06     MBL – ett hot mot tryckfriheten, Bertil Fiskesjö, ordfkonstinstitutionsutskottet, Peter Danowsky, jur. kand, Allen Nylen, redaktörNST, och Jan Guillou, journalist, Lilla salen.

1981-03-30     Nedskärningarna – ett sparande till döds?, C-G Andrén,universitetskansler, Nils Stjernqvist, rektor Lunds universitet, Rune Rydén,riksdagsman (m) och C. T. Edam, utbildningsexpert (s).

1981-03-25     Statsministerafton, Olof Palme utmanar Lunds studenter.

1981-03-21     Akademiskt och kulturellt förtryck i diktaturens Uruguay,Samuel Lichtensztern, f. d. rektor vid universitetet i Montevideo, Lilla salen.

1981-03-02     Alexander Gjutberg, rysk dissident.

1981-02-26     Lars Gustafsson. Diktläsning.

1980     Allmän värnplikt eller ej. Debatt. Lilla salen.

1980-12-18     Hans Ericsson, f d transportbas.

1980-12-15     Alf Martin – vår röst i London.

1980-12-10     Dikter till tusen.

1980-11-20     Vad händer i Kampuchea?, K. Zweni, PAC, C. G. Hildebrand,Sydostasienexpert, G. Mukhoty, jurist på Indiens högsta domstol, Joachim Israel,prof. Lunds universitet, [Vänskapsfören Sverige–Kam- puchea ochUtrikespolitiska föreningen], Lilla salen.

1980-11-18     Dansteater, Shusaku Dormu Dance Theatre.

1980-11-11     Konsert, Linton Kwesi Johnson och Mikael Wiehe.

1980-10-27     Konsert, Dag Vag och Ebba Grön.

1980-04-17     Statsministerafton, Olof Palme.

1980-03-23     Erica, tyskt folkdanslag.

1980-03-17     Siv Ericks och Stig Järrel bjuder på revyminnen,överraskningar och Albert Engström.

1980-03-16     Blueskonsert. Sonny Terry och Brownie McGhee. Auditoriet,Sparta.

1980-03-15     Hamlet – Nöjesteatern bjuder på ett musikaliskt spex efteren idé av William Shakespeare.

1980-03-13     Moderatledaren Gösta Bohman.

1980-03-03     Kollektivhusens vara eller icke-vara. Debatt.

1980-02-28     Pantomyrorna (repris).

1980-02-18     Olof Lagercrantz presenterar August Strindberg, Lilla salen.

1980-02-14     Kristendomens och marxismens förenlighet. Debatt. Lillasalen.

1980-02-10     TV-sänd debatt: energifrågan.

1980-02-04     Fransk folkmusik, le Bourdon.

1980-02-02     TV-sänd debatt: energifrågan.

1980-01-26     Levande musik med Susanne Larsson, Mikael Nellborn ochBertil Fridh Larsson, Lilla salen.

1980-01-23     Konsert, Albert King, blueslegend.

1980-01-20     Julgransplundring.

1980-01-16     Pantomyrorna.

1970-1979 (205 studentaftnar)

1979-12-12     Dikter i huset! Öjevind Lång, Clas Rosvall, Su- sanna Roxmanm. fl. [Lundagård], Konsertsalen.

1979-12-04     Vilken ordning? Om Lund nu och då. Prof. TorstenHägerstrand, Konsertsalen.

1979-11-07     ”Wisconsin” – en ny pjäs om det kalla kriget, 50- talet,McCarthyismen och paret Rosenberg, Comuna Baires.

1979-11-01     Studielön? Vill du ha studielön?, Eller studielån?, Unikttillfälle att få svar på tal, representanter från Studiestödsutredningen, CSN, SFS,Sveriges riksdag och Lunds studentkår.

1979-10-29     Författarförlaget tio år – ett resande, lysandeförfattarsällskap kommer till Lund, Lars Ardelius, Staffan Bengtsson, ClasEngström, Lars Forssell, Folke Fridell, Elisabeth Hermodsson, P. C. Jersild, SandroKey-Åberg, Göran Palm, Ingrid Sjö- strand, Barbr

1979-10-24     Karin kommer söderut på FN-dagen – kommer du?, Karin Söder,Lilla salen.

1979-10-22     The Beatles, Varför anstränga sig att samla ihop the Beatlestill en enda konsert när Staffan Ohlander kan framföra dem alla… missa inteidén som FN missade – en studentafton med massor av musik, film och svar på 10000-tals frågor.

1979-10-05     Pälle Näver, Lilla salen.

1979-09-17     ”Godspell eller Jesus som clown” – en musical där man tapparmasken, Jordens salt, [Student- prästerna].

1979-09-10     Studentafton med kommuniktionsgiganterna Jan Carlzon,folkflyget, och Leif Furbäck, SJ lågpris- tåget, Lilla salen.

1979-09-09     Erich von Däniken, Audiotoriet, Sparta.

1979-06-05     Dagens situation i Indien, Gobinda Mukhoty, ad- vokat vidhögsta domstolen i New Delhi, [KV och Amnesty], Konsertsalen.

1979-06-01     Om situationen vid Afrikas horn, [KV].

1979-05-31     Arun Gandhi, [Utrikespolitiska föreningen].

1979-05-22     De nya konkurrenterna? Utvecklingen i Syd- ostasien – etthot mot vår välfärd eller en ny marknad för svenska företag?, Bo Elfwendahl,utrikes- och handelsdepartementet, Gunnar Wahlgren, Singapores konsul, GöstaDahlström, LO, Sten Söderman, Sydostasienko

1979-05-14     Sammandrabbning! Ledarna för riksdagspartier- nasungdomsförbund inför valet.

1979-05-07     Lunchteatern ”Tiggarstudenten”, [Lunds studentkår]Tegnérplatsen.

1979-04-21     Poesiafton – ett arrangemang av tidningen Lunda- gård,Författarcentrum Syd och Bo Cavefors förlag.

1979-04-17     Konsert med Kalvin Finn.

1979-04-09     Sturm- und Restaurangperioden på 50-talet, Lasse Holmqvist.

1979-03-28     ”Har freden någon chans?”, Hans Blix, utrikesmi- nister(fp), [Malmödistriktet av Röda korset].

1979-03-19     Primadonnor.

1979-03-14     Näringslivets högskolekontakt Peter Egardt berättar om sinverksamhet, [Civilekonomernas riksförbunds juniorföreningen], Blå vinden.

1979-03-13     Konsert med Trio CMB med Fred Åkerström, [KV].

1979-03-05     Olof Palme.

1979-03-05     Jouth von Bahr.

1979-03-02     Jazzkonsert Mike Westbrook Brassband, [Plek- trum, KV].

1979-02-21     Jazzkonsert med Cootie Williams och Russel Pro- cope, [Plektrum,KV].

1979-02-15     Statsministerafton, Thorbjörn Fälldin.

1979-02-14     ”Ekonomieftermiddag” Internationellt företagande, direktörIngmar Mo, LM Ericsson.

1979-02-06     Pekka Langer.

1978-12-14     Poesiafton med Tundra och Sven Wifstrand, Konsertsalen.

1978-12-07     Svenskt försvar mot vad?, ÖB-afton med generalen LennartLjung, [LAOS].

1978-12-05     Sjuk vård?, Ingegerd Troedsson, f. d. moderatsjukvårdsminister, Konsertsalen.

1978-12-04     Ni frågar, han svarar!, Stikkan Andersson.

1978-12-01     AF:s årsdag: Den historielösa framtiden, Torgny Segerstedt,Lilla salen.

1978-11-21     Ola Ullsten, [Utrikespolitiska föreningen].

1978-11-16     Sitta för frihet, Gene Sharp, fredsforskare vid HarvardUniversity, Stora källarsalen.

1978-10-23     Kyrka – Stat, debatt med Olof Sundby, ärkebiskop LarsLindberg, missionssekreterare, Sven Tidewall, ”Kristna för socialism”, ochSvante Nordin, docent, [LUKRISS].

1978-10-16     Beer Evening med hejsan-svejsan-musik, medAcademimusiccorpset Alte Kamereren, Bleckhornen och Pulpahornen, Lilla salen.

1978-10-11     Gösta Bohman, Konsertsalen.

1978-10-02     Den skräddarsydda utbildningen – hot eller möj- lighet?,Lennart Bodström, ordf. TCO, Osborne Bartley, ordf. SACO/SR, Björn Grünewald,direktör SAF, Dan Brännström, kanslichef UHÄ, Jörgen Ullenhag, riksdagsman(fp), Anders Frostell, ordf. SFS, [Lunds stud

1978-04-21     Dikter i huset med Niklas Törnlund, Marie- Louise Ramnefalk,Tomas Löfström, Kenneth Engström, Jan Mårtenson samt Tundra och Sven Wifstrand(musikunderhållning) [Lundagård, För- fattarcentrum Syd och Bo Caveforsförlag], Konsert- salen.

1978-04-10     Kvinnan i försvaret med bl. a. Bertil Frändås, ordf. i utredningenKvinnan i försvaret, och repre- sentanter för det danska försvaret och svenskaLottaförbundet, [LAOS], Konsertsalen.

1978-03 Statsministerafton Ola Ullsten.

1978-02 Thorbjörn Fälldin.

1977-11-27     Krigspsyket, f. d. chefpsykologen i Israeliska arménBenjamin Shalit. [LAOS]. Konsertsalen.

1977-10-31     Why write? John Updike

1977-10-02     Studentmorgon med Kurt Vonnegut, Sparta.

1977-09 Intervju med Albert Speer, f. d. rustningsminister ochSpandaufånge. Anders Albien och Christer ”Kryddan” Peterson. Studentafton pådistans.

1977-04-20     Balansen i försvaret. General K. E. Holm. Nya fest.

1977-04-19     Protestsångare Wolf Bierman.

1977-04-18     Nattineum, Jazzunion samt I Bur och Moll, Ola Ström och PerDunsö.

1977-04-18     Den vackra visan om kärleken, Lena Nyman, Bernt Egerbladh.

1977-04-04     Nattineum, Atle, Jazz and Beerevening.

1977-03-28     Nattineum, Salongsorkestern med Fletcher.

1977-03-25     Vad händer egentligen i Indien? Ambassadsekrete- rare RogivNogra.

1977-03-07     Jan-Erik Wikström, utbildnings- och kulturminister, ställsmot väggen.

1977-03-05     Barnteater, ”Nalle Puh”, Teatersällskapet Proteus.

1977-03-03     Verk av Mozart, Malmös symfoniorkesters blåsok- tett,dirigent Russel Harris, [KV], Lilla salen.

1977-02-28     Ryssar i exil, När vi vänder tillbaka, Alexander Galich,poet och sångare, Raphael Goldin, filmregissör.

1977-02-23     Midnattsbokrea [Akademibokhandeln].

1976     Lars Westman.

1976     Sven Gillsäter.

1976-11-28     Våra tidsdrömmar och dagdrömmar. Författarna P C Jersild,Annette Kullenberg, Rune-Pär Olofs- son, Lars Ardelius, Rune Lindgren.

1976-10-14     ÖB Stig Synnergren.

1976-09-13     Energi och kärnkraft, prof. Bengt E. Y. Svensson, docentSven Lindeberg, docent Lars Söderström.

1976-09-01     Mänskligheten måste lägga om kurs, prof. Georg Borgström.

1976-04-12     Memoarförfattandets våndor. Tage Erlander. Panel: GunnarFredriksson, Sverker Oredsson, Ola Gummesson.

1976-04-11     Yrkesförbud – endast en tysk företelse? Peter Brüchner,Hannover, Horst Bethqe, kommittén mot yrkesförbud i Hamburg, jurister ochrepresen- tanter för politiska partier. [Stadsbiblioteket, Bokcaféet, SmålandsNation].

1976-04-10     Kårdans: Chris Barber and His Band.

1976-04-05     Kriminalvårdsdebatt. Jarl Hjalmarsson, Caroline Krook,Sven-Erik Alhem, K-G Lindelöv.

1976-03-08     Den nyfolkliga allmogeduon, M. A. Numminen, folkkonstnär,och Jani Uhlenius, dragspelsvirituos.

1976-03-05     Grekisk afton. Titika med orkestern Christus Louveltis,[Malmö Internationella folkdansförening, Kursverksamheten, Grekiskaföreningen], Källarsalen.

1976-03-01     Jörn Donner.

1976-02-23     Olof Buckard och Gugge Hedenius trio.

1976-02-17     Per Ahlmark, partiledare Folkpartiet.

1976-02-09     Diskussion om könsroller, Suzanne Brögger och Esker Holm.

1976-02-08     Från luta till gitarr, Göran Fristorp.

1976-02-02     Auktion på gamla AF-möbler, Stellan Sundahl.

1975-12-09     Studentafton – en galen sådan! – med Magnus Härenstam &Brasse Brännström.

1975-12-03     AF:s årsdag. 30 år med Lunds studenter, docent MartinWeibull.

1975-11-19     Lasse Holmqvist. Inställt.

1975-11-17     Könsroller och jämställdhet. Utbildningsminister BertilZachrisson.

1975-10-09     Barbro Hörberg.

1975-10-08     Stig Järrel.

1975-09-15     Portugaldebatt, Carl Bildt, Pierre Schori, Jörn Svensson.

1975-09-02     Lunds 14 makthavare utfrågas av journalister frånlokalpressen.

1975-05-12     Makthavarafton: Rikspolischefen Carl Persson

1975-04 SJ-generalen Lars Peterson.

1975-04-28     Makthavarafton: Chefen för Statsföretag Per Sköld, [EFSIL],Auditoriet, Sparta.

1975-04-24     Makthavarafton: Börskometen Anders Wall, Beijer invest,[EFSIL].

1975-04-21     Makthavarafton: SAF-chefen Curt-Stefan Gie- secke, [LuKrissoch Studentprästerna].

1975-03-17     Ärkebiskopen Olof Sundby, [LuKriss och Student- prästerna].

1975-03-13     ÖB-afton, Stig Synnergren, [LAOS].

1974-12-04     Det fria ordet i kris, chefred. Gustaf von Platen. 9december Akupunktur och medicinsk behandling i Kina [Kina seminariet],Auditoriet, Sparta.

1974-12-02     Fjärde oppositionsledaraftonen, Gösta Bohman.

1974-11-18     Tredje oppositionsledaraftonen, C-H Hermansson.

1974-11-04     Det blev fred i Vietnam, Daniel Berrigan, jesuit, präst,prof., poet, dramatiker och aktiv vietnam- krigsmotståndare,[Studentprästerna], Konsertsalen.

1974-10-28     Andra oppositionsledaraftonen, Thorbjörn Fälldin.

1974-10-21     Första oppositionsledaraftonen, Gunnar Helén.

1974-09-25     Är studiemedlen odugliga?, Stig Mattsson, CSN, KristerNilsson (s), Einar Frydén, ordf SFS, Ulla Neuman, SFS-representant i CSN,Mattias André, ordf. Lunds Studentkår.

1974-09-16     Savoy Brown Blues Band och Linkin Louisiana Peps.

1974-05-08     Debatt: Datorn ser dig. Kan vi acceptera att bliregistrerade i offentliga register? [Lunds studentkår], Konsertsalen.

1974-04-09     Filmafton: (1) Okänt eko – Hur kränkning av svensktterritorium avvisas, (2) Därför har vi ett försvar, (3) Flygplan 37 Viggen –SAABs svar på Maj Wechselmanns omdiskuterade film, (4) Vår armé – presentationav den svenska armén, [LAOS], Konsertsalen.

1974-03-13     Sega gubbar – vår sköld? General Nils Sköld presenterar sindebattskrift ”Värnplikt och folkför- svar”, [LAOS], Lilla salen.

1974-03-11     Karnevalsfilm med Knut Borglin.

1974-03-05     Diskussionsafton med Alf Svensson (kds) och Per Frostin(kdu), [LuKriss].

1974-02-01     Om situationen i Chile, ambassadör Harald Edel- stam.

1973-11-06     ”Viggen – en gökunge i försvaret”. Film av och debatt medMaj Wechselmann, filmskapare, Ingemar Ståhl, prof. i nationalekonomi, BertilErkhammar, FMV, Gunnar Lindqvist, teknisk direktör FMV, Ingemar Dörfer, docentFörsvars- departementet, [LAOS].

1973-10-25     ÖB Stig Synnergren, IB-affären.

1973-10-21     Jan Guillou.

1973-04-09     U 68:s huvudsekreterare Gunnar Bergendal presenterar U 68,Konsertsalen.

1973-04-05     Utbildningsdebatt om den framtida högskoleutbild- ningen,Svante Andersson, ABF, Göran Belfrage, ordf Lunds Studentkår, Bertil Fiskesjö,riksdagsman (c), Anita Gradin, riksdagsman (s), Jörgen Jakobs- son, TBV, SvenJohansson, rektor Lunds univer- sitet, U

1973-03-02     Huey Newton, ledare för Black Panther-rörelsen.

1973-02-01     Konsert, Hans Leygraf, Sparta.

1972-12-10     Musikafton med Tom Paxton.

1972-12-05     Hur vetenskapliga är samhällsvetenskaperna? prof. GunnarMyrdal.

1972-11-21     Prof. Nils Andrén, [Utrikespolitiska föreningen].

1972-11-14     Efter presidentvalet i USA?, chefred. Björn Ahlan- der,[Utrikespolitiska föreningen].

1972-11-10     Bygger dagens svenska samhällsdebatt på verklig-hetsfrämmande föreställningar?, prof. Bertil Ohlin.

1972-11-02     Avatgardemusik, Instrumental teater, elektronisk musik medGaby Schumacher, cello, Alcides Lanza, piano, Mesias Maiguashca, synthesizer,Rolf Gehlhaar, cymbaler, [ARS Nova], Lilla salen.

1972-09-28     Sovjetunionens nationalitetspolitik och judarnas ställning iSovjet, docent Salomon Gilichov, Moskva-universitetet.

1972-05-12     Polis eller militär? – vad händer med polisen?, statssekr.Ove Rainer, justitiedepartementet, polis- kommisarie Henry Elgström, Lund,författarna Per Wahlöö och Maj Sjövall, [Institutionsgruppen socialistiskajurister].

1972-05-05     Kan Papadopoulos störtas – analys av klasser och socialakrafter i Grekland, Theodor Pangalos, bi- trädande professorParisuniversitetet, [Institutionen för internationell politik, SFS,Grekland-Bulletin], Kon- sertsalen.

1972-05-02     En afton med äkta och unik Old Time Music Hall – musik,sång, komedi, magi & viktorianskt melodrama, [Pireusutskottet], Pireus,Malmö.

1972-05-01     Fest för första maj, Hoola Bandoola Band, Tho- mas Wiehe m.fl. Folkets Park.

1972-04-26     ”Helan går!”, Studentsångarna sjunger dryckesvi- sor,kommentarer av Folke Bohlin och Bo Nord- ström, diskussion om alkohoholen iuniversitets- miljön, Auditoriet, Sparta.

1972-03-23     ”Näsan i vädret” – revy om fackföreningsrörelsen av BjörnRuneborg, TUR-teatern (Stockholm).

1972-03-22     Möte med IRA-ledaren Malachy McGurran, vice president i SinnFein, Auditoriet, Sparta.

1972-03-17     Högskolan, studenten, samhället – i Tyska demo- kratiskarepubliken, Sven Johansson, rektor Lunds universitet, dr Harry Henschel, rektorDDR:s kulturcentrum i Stockholm, med flera.

1972-03-09     Kriminalpolitisk debatt: Varför behövs fängelser?,generaldirektör Bo Martinsson, kriminalvårds- styrelsen, docent Göran Elwin,jur. kand. Sten Heckscher, vårdare Sture Karlsson och redaktör Arne Pettersson.

1972-03-05     Film på verkstadsgolv – Lasse Westman presen- terar sin egenfilm ”Arbetets löner” samt ”Arbetare i EEC” av Peå Holmqvist och ”ElsaTörnkvist – fri- ställd” av Bildaktivisterna, Stockholm, [Filmstudion],Arkivmuséet.

1972-02-17     Den nya jojken, Nils-Aslak Valkeapää, Lars Svonni.

1972-02-11     Avantgardemusik, instrumentalmusik, elektronisk musik. ArsNova.

1972-02-07     SLUK – 75 artister dansar, sjunger och spelar, slovakiskdanstrupp.

1972-01-27     Revolution i Turkiet – solidaritetsmöte för Turkiets folk avoch med representanter för den revoltionä- ra ungdomsorganisationen DEVGENC,Svenska Solidaritetsgruppen i Stockholm och Malmö och skådespelare från MalmöStadsteater.

1972-01-20     Povel Ramel. Chrougen

1971-12-24     Bangladesh – utvecklingen i Bengalen och Kinas hållning,Tariq Ali och Livio Maitan, representan- ter för 4:e Internationalen. [RMF].

1971-11-11     Behöver vi en kulturrevolution?, Volovochefen Pehr G.Gyllenhammar talar om studenternas värdering av arbete, Stadsparken.

1971-10-02     Povel Ramel. Chrougen.

1971-05-16     Parkfest, Arbete och fritid, Nationalteatern, Göte- borg,och lokala musikgrupper, Stadsparken.

1971-05-16     ”Lev hårt – dö ung”, Nationalteatern, Göteborg, LillaTeatern.

1971-05-15     Parkfest med Arbete och fritid och Träd, gräs och stenar m.fl, Stadsparken.

1971-05-15     Svensk musik och Danskt ljus, Träd, gräs och stenar,ljusshowgruppen King Kong.

1971-05-14     Vetenskap och politik, prof. Hannes Alfvén.

1971-05-13     Bäska droppar: ”Musik på svenska”, Jojje Wade- nius, TommyBorgudd, Monica och Carl-Axel Dominique.

1971-05-06     Pugh Rogefeldt, i popmusikserien ”Musik på svenska”.

1971-04-26     Count Basie and his orchestra.

1971-04-26     Statsministerafton och invigning av Olympen på Sparta, OlofPalme.

1971-04-23     Glanton Dowdell om utvecklingen av de svartas kamp i USA(från League of Revolutionary Black Workers, Detroit).

1971-04-18     Teach-in om multinationella företag, Giovanni Ar- righi, TomWengraf, Michael Barrett-Brown och Jan-Otto Andersson. Diskussionsledare HermanSchmid.

1971-04-16     Indisk musikafton med Pandit Ram Narein.

1971-04-04     ”Pengar som växer” (film av Pär Stolpe & Göran Gunér),10 ggr under april månad. Athen.

1971-04-01     ”Marta, Marta” (av Sara Lidman) TUR-teatern, Stockholm.

1971-03-26     Engelsk och amerikansk folkmusik, Alex Campbell och TomPaley.

1971-03-21     Amnestyafton.

1971-03-18     Arbete och fritid i popkonsertserien Musik på svenska.

1971-02-26     Kvinnokamp. Diskussion med Grupp 8 (Stock- holm), WomensLiberation (London) och Röd- strumporna (Köpenhamn).

1971-02-20     Maskeradverkstad med tillverkning av diverse prylar, DonCherry, musiker.

1971-02-15     Brasilienafton med Appolonio de Carvalho, brasilianskflykting.

1971-01-28     ”88-öresrevyn” med Hans Alfredson, Tage Danielsson ochGunnar Svensson, Chrougen.

1970-12-13     Idéverkstaden inför julen.

1970-11-19     Konsert, Muddy Waters m fl.

1970-11-17     Konsert, Mikis Theodorakis.

1970-11-05     American Negro Blues Festival 1970, Sonny Terry, BrownieMcGhee, Bukka White, Champion Jack Dupree och Willie Dixon (& his ChicagoBlues All Stars), Sister Rosetta Thorpe.

1970-10-26     Ett spel om Englands kungar och drottningar genomtiderna.The Hollow Crown Royal Shake- speare Company, Stratford-upon-Avon(England).

1970-10-08     Idrott och politik, Torsten Tegnér, Nils Mårtensson, BirgerBuhre, Per Grevér, Ulf Jansson, Torsten Torstensson.

1970-10-07     Palestina, Staffan Beckman och Göran Rosen- berg samtalar omkrisen i Västasien, [Palestina- gruppen].

1970-09-30     Konsert, Canned Heat.

1970-09-26  – 1970-09-27  Drakfestival, Stadsbibliotekets hörsal och innergård,september S:t Hans backar, Lund. Aktiverande studentafton.

1970-09-20     ”Sista tåget till Tomelilla” – tur och retur. Aktive- randestudentafton.

1970-09-20     TV-Valvaka, Athen och Ulrikedal.

1970-09-19     Freedom Singers, FNL-gruppen i Lund, Konsthallen.

1970-09-12     Hälsningsgille, Gunnar Fredriksson.

1970-09-10     Jämlikhet – vad menar ni med det?, Politisk debatt med depolitiska studentföreningarna. Carl Bildt, Richard Murray, Dan-Öjvind Ganstorp,Kurt Wickman, Lars Bergqvist och Levi Sven- ningsson. Ordförande: ChristinaJutterström, TV2.

1970-05-29     Har konstnären tagit ställning till klassamhället?,konstnärerna Torsten Bergmark, Jörgen Nash och Anna Sjödal, Lunds konsthall.

1970-05-15     Statsministerafton, Olof Palme.

1970-05-12     Astrid Gilmark.

1970-05-05     Kampen för socialismen – Frankrike efter maj 68, AlainKrivine, 28 år, revoltledare, f d president- kandidat och ledare för La LigueCommuniste.

1970-05-04     Senegal’s Way To Socialism, Léopold Senghor, Senegalspresident, [Utrikespolitiska föreningen].

1970-04-27     Sam Peckinpah presenterar sin nya film ”The Bal- lad ofCable Hogue”, Skandiabiografen.

1970-04-26     Konsert, Lunds Kulturorkester.

1970-04-25     Barndag med Knut Borglin med flera.

1970-04-24     Bernadette Devlin, 21-årig irländsk parlamentsle- damot.

1970-04-23     Svensk folkmusik med Svea Jansson, sång, Toivo Meikop,skalmeja, Erik Sahlström, nyckelharpa, Torgny Björk, gitarr, Björn Ståbi, fiol,Per Hans Olsson, fiol, Georg Riedel, bas, Egil Johannsen, trummor, RuneGustafsson, gitarr, Bengt Hallberg, piano, och A

1970-04-22     Utfrågning av rektorskandidaterna, Sven Johans- son, HampusLyttkens och Per Stjernqvist.

1970-04-19     Studentrevolten i Frankrike – bakgrund och konse- kvens,Francois Lyotard, lärare vid universiltetet i Nanterres, Lilla salen.

1970-04-17     Gerhard Bendz och karnevalsfilmer, Pulpahornen.

1970-04-16     Vems är teatern – producenternas eller konsumen- ternas?,Ragnar Edenman, ordf för Teater & Orkes- terrådet, Georg Fant, teaterchefLuleå Stads teater, Åke Norling, kulturborgarråd i Göteborg, Rune Rosengren,ordf Skådebanan, Jan-Magnus Fahl- ström, DN, H

1970-04-10     En dikt-, manifest-, film- och happeningafton – ”Begyndfriheden idag”, Jörgen Nash och Jens Jörgen Thorsen.

1970-04-09     Folkmusik med Georg Riedel med trio, Erik Sahl- ström ochSvea Jansson.

1970-03-20     Pink Floyd.

1970-03-12     Minnen från byråkratin, Katarina Engberg, Lilla salen.

1970-03-10     Virtuosi di Roma, Stadshallen.

1970-03-05     Beyond the outsider, Colin Wilson, engelsk förfat- tare.Inställd.

1970-03-04     Monica Zetterlund och Alf Hambe, Scandinavian Swingers.

1970-02-24     Jörn Svensson och Göran Therborn.

1970-02-17     Med- och motgångar under 50-talet, Tage Erlander.

1970-02-05     Situationen i Peru, Alfredo Gonzales, studerande i Lima.

1970-02-01 – 1970-02-02   ”Margaretha”, Chalmersspexarna.

1970-01-30     Rev Dr Ralph Abernathy, Universitetshusets aula.

1970-01-29     Malmöbaletten tränar och repeterar, Teddy Rhodin, MalmöStadsteater.

1970-01-27     Konsert med Miriam Makeba. Två föreställningar.

1970-01-22     Konsert, Jethro Tull.

1960-1969 (400 studentaftnar)

1969-12-11     Lee Harris, ”the golden boy from San Francisco”.

1969-12-10     Deserters East Meet West – Två amerikanska och två polskadessertörer.

1969-12-04     Humane Visionen und Rebellionen in der Industri-gesellschaft, prof. Jürgen Moltmann, tysk teolog.

1969-12-01     AF:s årsdag med Karl-Ragnar Gierow.

1969-11-20     Ett folk i väntan, Jose Antonio Labordeta, poet ochprotestsångare.

1969-11-13     Pianoafton med pianisten och kompositören André Tchaikowsky.

1969-11-11     Författarafton, ”Legionärerna” – en politisk roman, Per OlovEnquist.

1969-11-10     American Country & Western Festival – Travelling,Country Fever och Hillsiders.

1969-11-07     Fråga Lund med Jan-Öjvind Swahn, Gerhard Bendz, Sten vonFriesen, David Ingvar, Carl H Lindroth och Jörgen Weibull.

1969-10-26     Evert Taube, med 20 artistkamrater från Gröna Lund.

1969-10-23     Musikafton med Swingle Singers.

1969-10-20     Jazzafton med Jimmy McGriff, amerikansk organist

1969-10-16     Brittiske regissören Joseph Losey. Filmen ”Boom”, visas påbiografen Skandia.

1969-10-10     American Folk Blues Festival, Whistling, Alex Moore, JohnJackson, Clifton Chenier, Cleveland Chenier, Earl Hooker, Magic Sam, Mac Thomp-son, Robert St Julien och Juke Boy Bonner.

1969-10-09     Future Capitalism, Paul M. Sweezy, amerikansk marxistiskekonom.

1969-10-02     Synanon – alternativt samhälle, Frank Hirschfeldintroducerar Georg Büznic.

1969-09-30     Experimentiell jazz, Bernt Rosengrens trio, Lilla salen.

1969-09-24     Theodorakisgruppen med sångerskan Maria Farantouri, AntinisKaloyannis samt pianisten Kyriakos Sfetsas.

1969-09-23     Experimentiell jazz: Werup–Sjöström sextetten, Konsertsalen.

1969-09-19     Popafton med Dave Dee, Dozy, Breaky, Mick and Tich samt SirHenry & His Butlers.

1969-09-17     Lundastyre, docent Martin Weibull, intendent Åke Nyrell,fil. kand. P-A Fagerholm och Sören Lars- son, socialombudsman.

1969-09-16     Experimentiell musik, The California Time Machi- ne, DanielLentz, Konsertsalen

1969-09-13     Strategy For Survival, Sven Lindkvist, Louis Malle, John McHale, Linus Pauling, Jan Tinbergen. [TLTH och U-gruppen vid Lunds universitet.]

1969-09-11     The Problem of Editing a Satire Paper in the Days of Satyres– View on England and Others!, Richard Ingram, chefred. Private Eye.

1969-09-03     Miljövård och sociala missförhållanden, docent HansPalmstierna.

1969-05-25     Peter Sarstedt, protestsångare.

1969-05-22     Gospelafton, Mahalia Jackson. Inställd.

1969-05-12     Cantemus Sibeliusakademins Kammarkör.

1969-05-09     Jiri Hochman-Lonche.

1969-04-26     Japan as a Model of Development, Johan Galtung.

1969-04-21     Kyrklig kabaré med K-G Boethieus, Ingemar Tho- rin, BirgittaThorin och Tyve Nyström, Kontrapunkt.

1969-04-21     China 1969 – The Cultural Revolution. The Sino- SovietBorder Dispute, the Ninth Party Congress, Han Suyin, kinesisk författarinna.

1969-04-17     Näringslivsdebatt med Bo Södersten, Lars Berg, C-HHermansson, Hans Rudberg, Jan Gillberg.

1969-04-14     Ordnad revolt, prof. Per Stjernqvist, länsåklagare ErlandStrandmark, direktör Gösta Jacobsson, Bo Hörnström samt en representant frånSSU, Pireus.

1969-04-10     The Struggle in Pakistan, Tariq Ali.

1969-03-29     ”Flickan i Havanna” med Narrengruppen.

1969-03-28     Statsministerafton, Tage Erlander.

1969-03-27     Sånger och texter av Bertolt Brecht – med Wolf Kaiser ochAngelica Damrös med instrumental- ensemble.

1969-03-23     Barnteaterafton med Milan Sladek, pantomimartist.

1969-03-23     Musikafton med Swingle Singers.

1969-03-19     Hedy West, amerikansk folksångerska.

1969-03-15     The Black Panthers, Bobby Seale, ordf i Black Panther Party(USA), Raymond Hewitt, medlem av centralkommittén.

1969-03-15     Olof Buckard och kvintetten Olsson. Pireus.

1969-03-14     Modevisning – Way Out. London meets Stockholm.

1969-03-06     Debatt om mentalvården, prof. Olle Nyman, do- cent GöranEberhard, fil. stud. Marianne Schön, fil. stud. Claes Hellberg och författarenLars Ardelius.

1969-02-27     ”Tack för att Ni kom, Mr Pike” – Ett rasdrama av författarenEdward Hagopian tillägnad Dr. Martin Luther King, Marsyasteatern.

1969-02-25     Bluesafton med Shakey Vick’s Blues Band (England) ochInternational Harvester (Sverige).

1969-02-20     Visafton med Cornelis Vreeswijk och Alf Hambe, Pireushuset iMalmö.

1969-02-18     ”Zigenare”, Lena Nyman, Ingrid Boström, Gudrun Berg, StefanBöhm, Rolf Skoglund, Gunilla Ols- son, Christer Enderlein, Gunnar Ohrlander ochÖrjan Wiklund.

1969-02-17     Sluk – kör, dans och musik, tjeckisk dans- och sångensamble.

1969-02-11 – 1969-02-13En afton med Miriam Makeba, sångerska.

1969-02-07     Konsert med Studio der Frühen Musik, München.

1969-01-31     Bluesafton med Ten Years After (England).

1969-01-23     Klassväldet i Latinamerika, författaren Sven Lind- qvist.

1969-01-19     Barnjulfesten.

1969-01-17     Bluesafton med Paul Butterfield, Linkin Lousiana Peps.

1968-12-10     Österrike, neutraliteten och utvecklingen i de kommunistiskagrannländerna, partiordf Bruno Kreisky, landets f. d. utrikesminister.

1968-12-06     Konsert, John Mayall’s Blues Breakers.

1968-12-05     Tango Finlandia med Kaj Chydenius, finsk kom- possitör,Kaisa Korhnen, skådespelare och sång- erska och Eero Ojanen, pianist,Föreningen Norden.

1968-11-25     Gitarrafton, Andrés Segovia.

1968-11-21     Konsert, Country Joe (amerikansk popgrupp).

1968-11-20     Likhet inför lagen, prof. Per-Olof Bolding, prof. AlvarNelson och hovrättspresident Björn Kjellin.

1968-11-18     Inball (Israelisk teater).

1968-11-15     Åsiktsförföljelse, Andreas Papandreou (om Grek- land), KjellA. Johansson (om Spanien och Latin- amerika), Ulrich Herz (om lagstiftning vidåsiktsför- följelse), S. Rastgeldi (om Kurdistan m. m.), H. G. Frank (omAmnestys verksamhet).

1968-11-15     Dizzy Gillespie Quintet & Jimmy Smith Trio.

1968-11-14     Två sidor av samma sak, Nikolai Zwetnov, balalaikavirtuosoch Sven-Erik Johanson, ton- sättare.

1968-11-11     Klockan är fem i tolv – om världens livsmedels- försörjning,prof. George Borgström.

1968-11-07     Mass media and Politics, Cecil H. King, engelsk f. d.tidningskung John Gerassi, journalist, I. F. Stone, journalist.

1968-11-01     ”L’evolution du comique au cinema”, Jaques Tati, franskregissör och skådespelare, Biografen Skandia.

1968-10-31     Musikafton med Diego Blanco, spansk gitarrist.

1968-10-30     Om studentrevolten med mera, Jaques Sauvageot vice ordf. iden franska studentorganisationen UNEF, Lilla salen.

1968-10-29     Läkarmakt och läkarvård – En debatt kring läka- rensfunktion och medicinens uppgifter i dagens och morgondagens samhälle, prof.Gunnar Biörck, medicinalråd Gunnar Wennström och fil. dr Paul Lindblom.

1968-10-25     Mexiko, Peru, Panama – John Gerassi, ameri- kanskjournalist, om Latinamerika.

1968-10-24     Musikafton med Oscar Peterson, pianist.

1968-10-17     Equality! The longest revolution?, Juliet Mitchell, brittiskkönsrollsdebattör.

1968-10-10     Musikafton med Ravi Shankar, sitar.

1968-10-04     Hälsningsgille, prof. Sten Lindroth.

1968-09-19     Philippe Devillers, le Monde, om utvecklingen i Vietnam.

1968-09-19     Nordisk visafton med Fred Åkerström och Henry Leskinen.

1968-09-17     Die Situation der Intellektuellen in der CSSR, LudvikVesely, prof. och f. d. biträdande chef- redaktör för Literarny Listy i Prag.

1968-09-16     Konsert med Savoy Blues Band.

1968-09-15     Valvaka, (1968 års riksdagsval).

1968-09-05     Debatt kring högre utbildnings mål och metoder, Håkan Berg,Gunnar Bergendal och Herman Schmid.

1968-05-13     Konsert med The Fugs och Gonks.

1968-04-24     Jo Grimond, f. d. ledare för Englands liberala parti,Konsertsalen.

1968-04-21     Amerikansk författarafton med Susan Sontag.

1968-04-18     ”Kung Ubu”, Marionetteatern.

1968-04-05     Kårdans med Chris Barber Orchestra.

1968-03-29     Mr Wilson’s Britain, Michael Foot.

1968-03-26     Konsert med Margareta Hallin, Akademiska Kapellet och Lundsstadsorkester, dirigent Sten-Åke Axelson.

1968-03-21     Theory of Communication, Raymond Williams, brittiskkulturfilosof vid University of Cambrige.

1968-03-20     Konsert med Vassar Madrigals Singers.

1968-03-14     Statsministerafton, Tage Erlander.

1968-03-11     John Mayall and his Blues Breakers, Aunt Sally Orchestra.

1968-03-10     Barnteater ”Mellan två stolar” – en fickrevy med LottieEjebrant, Leif Sundberg Stora källarsalen.

1968-03-06     Siné, fransk karikatyrtecknare.

1968-03-05     Studenten und Politik, Rudi Dutscke.

1968-02-27     Insikt – kunskap – handling, laborator Hans Palmstierna.

1968-02-25     Konsert med Capella Lundensis, Johan Åkesson.

1968-02-21     Berliner Ensemble ger Brechtafton med Wolf Kaiser och VeraOelschlegel.

1968-02-20     Bread (första föreställningen), Daytrippers med Eva Fabri(andra föreställningen).

1968-02-17     Popgala: Hansson & Karlsson, Bread (förstaföreställningen), Daytrippers med Eva Fabri (andra föreställningen).

1968-02-16     Pericles Nearchou, ordf i den grekiska exilstudent-organisationen EFEE, Lunds Studentkår.

1968-02-15     Dutch Swing Collage Band.

1968-02-14     Stockens morgonsida, Bull, Lawe och Dr Gor- mander.

1968-02-12     Konsert med Mauricio Kagel.

1968-02-10     ”Alexander I”, Chalmersspexarna.

1968-01 Diskussion om musik med Sten Broman.

1968-01-18     Teater som panik, Fernando Arrabal, dramatiker.

1968-01-15     Konsert, Incredible String Band.

1968-01-12     Grekiska sånger och danser, Theodorakis- ensemblen,Hellasgruppen och Maria Farandouri.

1967-12-07     Musikalen ”Jesse James”, Lilla Teatern.

1967-12-06     The Vietnam Conflict, Harrison Salisbury, ameri- kanskjournalist.

1967-12-04     Konsert, Poznans gosskör.

1967-12-02     Stokely Carmichael, ledare för afroamerikanerna i USA.

1967-12-01     AF:s årsdag, För hundra år sedan, prof. Jörgen Weibull.

1967-11-19     Konsert, Hans Leygraf och Lunds stadsorkester.

1967-11-16     Latinamerikansk litteratur, Alejo Carpentier.

1967-11-09     ”Flotten” av Kent Andersson, Göteborgs stadsteater.

1967-11-07     Grekisk författarafton med Vasilis Vassilikos.

1967-11-02     Marquerite Duras, fransk författare.

1967-10-29     Richard Lester, engelsk regissör.

1967-10-27     Gitarrkonsert med Andrés Segovia.

1967-10-25     Revolutionär afton med Leninvännen Otto Grim- lund, Jan-Olof”Jolo” Olsson, trubaduren M. A. Numminen. Vodka och revolutionskaffe serveras.Revolutionsdans.

1967-10-23     Jazzafton med Svend Asmussen med orkester.

1967-10-19     Kubansk författarafton med Alejo Carpentier. Inställt.

1967-10-17     Ho Chi Minh och Vietnamrevolutionen, Jean La- counture,fransk journalist. Inställt.

1967-10-13     Kunst und Politik, John Heartfield.

1967-10-08     Ord som piskor – om tystnadens tid i Spanien, CarlosAlvarez.

1967-10-04     Hälsningsgille, statsrådet Alva Myrdal.

1967-10-02     Frank Zappa & The Mothers of Invention, XII:a Skåne ochCapella Lundensis.

1967-09-28     ”Hur man blir advokat utan att anstränga sig”, HenningSjöström.

1967-09-21     Mellersta Östernkonflikten. Teach-In.

1967-09-20     Dada und die Folgen, prof. Wieland Herzfelde.

1967-09-14     En afton med nazistjägaren Simon Wiesenthal – ”WarumNaziprocesse?”.

1967-09-10     Konsert, Jimi Hendrix och Hansson & Karlsson.

1967-09-08     A New Foreign Policy For the U.S., prof. Hans Morgenthau.

1967-09-07     ”Världen är ett underbart ställe”, teaterafton medNarrengruppen.

1967-09-03     Musikafton med Yusef Lateef, jazzflöjtist.

1967-08 Joseph Losey, brittisk filmregissör.

1967-05-10     Mitt politiska liv, Väinö Leskinen, Konsertsalen.

1967-05-05     Vårkonsert med Johan Åkessons kvartett.

1967-05-01     Spexet Harakiri.

1967-04-27     Ray Charles.

1967-04-14     Finlandsafton, författaren Christer Kihlman och riksdagsmanAlvo Salo.

1967-04-12     Prags kammarorkester.

1967-04-10     Cirkus Madigan, Kungl. Dramatiska Teatern.

1967-04-06     Lortdebatt med jordbruksminister Eric Holmqvist, prof. PerBrinck, tekn. dir. Emil Hæger och red. Stig-Ingvar Karlsson.

1967-04-04     Svenskt mode och textil.

1967-03 Adam Rapacki, Polens utrikesminister.

1967-03-31     Vad gör Sverige i FN?, FN-ambassadören Sverker Åström.

1967-03-19     Strausskonsert med Jacquelin Delman, solist, LundsStadsorketser.

1967-03-17     Statsministerafton, Tage Erlander.

1967-03-13     Konsert med Hans Leygraf, Sven-Bertil Taube och JanJohanssons kvintett.

1967-03-11     Diskussion kring filmen ”Chappaqua” med regis- sören ConradRooks, Lilla Salen.

1967-03-10     ”Dr Knaustus”, pjäx.

1967-03-08     Poetry and Science, Christopher Grieve, skotsk poet.

1967-03-05     Josef von Sternbergs film ”The Devel is a woman” med MarleneDietrich. Diskussion. [Lunds Studen- ters Filmstudio].

1967-02-28     Andrés Vásues, spansk tjurfäktare.

1967-02-24     Spaniendebatt med Gunnel Vallquist, Kajsa Kle- berg-Pehrson,Miguel Martinez och Åke Wedin.

1967-02-22     Zigensk afton med Katarina och Rosa Taikon, Raja, ryskartist och Ove Tjernberg.

1967-02-17     Protektionismen i luften. IATA:s generalsekreterare KnutHammarskjöld.

1967-02-02     ”Se den annorlunde, kom och låt oss slå’n”, Artur Johansson,dramatiker.

1967-01-27     Improvisationsteater, Joan Littlewood.

1967-01-25     Konsert med Käbi Laretei, pianist.

1967-01-24     ”Kylen”, Stockholms Stadsteater.

1967-01-20 – 1967-01-21”Montezuma”, Chalmersspex.

1967-01-16     Konsert med Cornelis Vreeswijk och Jan Johanssons kvartett.

1966-12-09     Synpunkter på svensk industris internationella verksamhet,Marcus Wallenberg.

1966-12-01     Dr Ivar Harrie talar om Studentaftnar och student- liv i20-talets Lund.

1966-11-30     Vem blir hans efterträdare? (Evert Taube) – Stor debatt omFrödingstipendiet 1966.

1966-11-28     Statsminister Jens Otto Krag, Danmark. Inställt p g a nyval.

1966-11-27     Sistenovemberspexet ”Doktor Knaustus”.

1966-11-21     ”Gröna Julia”, Dramatens ensamble.

1966-11-20     Konsert med Lunds Stadsorkester och Akade- miska kapellet,dirigent Sten-Åke Axelson, György Pauk, solist.

1966-11-16     ”Lådan” med Hans Alfredson, Tage Danielsson, Fatima ochGösta Ekman. Efteråt Go-Go dans i Stora salen. 17 november SIDA ochu-landshjälpen, generaldirektör Ernst Michanek.

1966-11-14     Nordisk fest till fädernas minne, prof. Arne Naess, (Norge),chefred. Jorma Cantell (Finland) samt Cleo (Danmark).

1966-11-08     Avtalsspelets diplomati, Bertil Kugelberg, SAF.

1966-11-03     Medvetande, sömn och drömmar, docent David Ingvar.

1966-11-02     Modern religionsdebatt, prof. Hampus Lyttkens.

1966-11-01     Prof. Carl H. Lindroth.

1966-10-31     Albert Engström och Kolingen, fil. lic. Helmer Lång.

1966-10-27     Richard West, brittisk journalist, direkt från Vietnam.

1966-10-26     Humanister i Lund, prof. Carl Fehrman.

1966-10-25     Skapande och sjukdom, prof. Philip Sandblom.

1966-10-20     Filmafton, Agnés Varda, fransk filmregissör.

1966-10-20     ”Lokalt över sverige” av Pi Lind, Pistolteatern.

1966-10-08     Chalmersspex.

1966-10-06     Norden i världen, statsrådet Helge Seip, Norge.

1966-10-05     Dansk politikerafton med Jens Otto Krag, Dan- marksstatsminister.

1966-10-04     Hälsningsgille, prof. Holger Arbman.

1966-09-28     Ert dyra fosterland – Kommentarer till valet och svenskinrikespolitik av utländska korrensponden- ter från England, Frankrike, Norge,Schweiz och USA.

1966-09-20     Wroclaws pantominteater.

1966-09-16     Henry Purcells opera ”Dido och Aeneas”, Lunds Kammarkör ochstråkensemble, Folke Alm.

1966-09-16     Jazzafton, Lionel Hampton.

1966-09-05     Kulturafton med José Greco.

1966-04-21     My Way to Shakespeare, Jan Kott.

1966-04-16     Thelonious Monk med kvartett.

1966-03-30     Musikafton med Olof Höjer, Lilla salen.

1966-03-23     Revolutionärer på Studentafton – radikalism 1906–66, C. J.Björklund, Texas Ljungberg och Ture Nerman.

1966-03-18     Statsministerafton, Tage Erlander.

1966-03-15     The Situation of Soviet Jewry, Emanuel Litvinov,Konsertsalen.

1966-03-03     ”Pajazzo” av Leoncavallo och “På Sicilien” av Mascagni,Sigurd Björling, Maj-Lis Tollbo, Karl- Olof Johansson, Victoria Bronis,Benedetto Salvemini, Rut Hoffsten, Jan-Erik Olsson, Kathryn Hesslow, Sten-ÅkeAxelson, dirigent, Einar Nilsson, körledare, Per

1966-02-25     Om Karl Gerhard, Stig Ahlgren.

1966-02-18     Pop 84, med Gonks m. fl.

1966-02-17     Två amerikanska enaktare: ”The Recluse” av Paul Foster och”WAR” av Jean-Claude van Itallie, La Mama.

1966-02-14     Friedrich Gulda med jazztrio.

1966-02-04     ”Fallet Oppenheimer”, Malmö Stadsteater.

1966-01-27     Three aspects on Filmmaking – Directors, Aspects andAudience, Roman Polanski.

1966-01-21     English Chamber Orchestra med Peter Pears, tenor, ochMstislav Rostropovitj, violincell.

1966-01-18     The Political Prisoners in South Africa, Ruth First.

1965-12-07     ”Mysteries & Smaller Pieces”, The Living Theatre.

1965-12-02     The communist world one year after the fall of Khrushev,prof. Klaus Mehnert, kremlolog.

1965-12-01     Karnevalsminnen, Tage Larsson, karnevals- general 1934, fil.lic., med. dr.

1965-11-28     Lundaspexet ”Bonifacius”.

1965-11-23     ”Repulsion”, Roman Polanski. Inställd.

1965-11-21     Musikafton med Hans Leygraf och Lunds Student- orkester,Universitetshusets aula.

1965-11-15     Dizzy Gillespie Quintet & Jimmy Smith trio.

1965-11-11     Visor från sju sekel med Svea Jansson och Mats Ahnberg.

1965-11-04     Konsert med Ravi Shankar, Alla Rakha och Pratap Barot.

1965-10-29     ”Spoon River”, The American Players (amerikanskteatergrupp).

1965-10-26     Jan Myrdal om radikalism.

1965-10-14     Gitarrkonsert med Andrés Segovia.

1965-10-11     (1) José Luis Aranguren: To live in present Spain, (2) ”Ensång. Ett vapen”, Jan-Olof Strandberg, Eva-Britt Strandberg, Fillie Lyckow.

1965-10-10     Chris Barber and his Jazzband.

1965-10-04     Hälsningsgille, Tor Ragnar Gerholm.

1965-10-01     Mellanölsmanifestation, East End Jazzband.

1965-09-23     Ett samtal över muren med Herman Kant, tysk författarebosatt i Östberlin, Eric Nohara, journalist och studentledare bosatt iVästberlin.

1965-09-21     John le Carré.

1965-09-19     Modern Jazz Quartet (John Lewis, Percy Heath, Connie Kay,Milton Jackson).

1965-09-16     ”Bildade människor” av Sandro Key-Åberg, Stock- holmsStudentteater.

1965-09-09     Modern dans med Yvonne Rainer och Bob Morris.

1965-09-06     Visafton med Olle Adolphson och Monica Nielsen.

1965-04-28     Motståndsrörelsen i Danmark, Egil Barfod, Stig Jensen och H.E. Teglers, Konsertsalen.

1965-04-23     Konkret musik och instrumental teater, Lars- Gunnar Bodin,Bengt Emil Johnson och Leo Nilsson.

1965-04-08     Att skriva vers, Alf Henriksson.

1965-04-06     Kulturens studentorkester framför G. F. Händel.

1965-04-03     English Politics Today, The Rt Hon. Quentin Hogg, QC, MP,Englands ledande konservative politiker, Konsertsalen.

1965-04-02     Double Deck Trawl, Arne Domnérus orkester, Papa Bues VikingJazzband samt Ulla och Ulrik Neumann.

1965-04-01     Måste kyrkan vara reaktionär?, Ludvig Jönsson, Rune PärOlofsson och Ingmar Ström.

1965-03-22     Ella Fitzgerald med Oscar Petersons trio och Roy EldridgeQuartet.

1965-03-18     Statsministerafton, Tage Erlander.

1965-03-12     Wiener Sängerknaben.

1965-03-05     Det politiska och kulturella klimatet i Finland, PenttiSaarikoski, finsk kommunist, tidskriftsredaktör, poet och översättare.

1965-03-04     ”Tosca” av Puccini, Berit Lindblom, Karl-Olof Johansson,Sigurd Björling, Sten-Åke Axelson, dirigent, och Per Sjöstrand, regissör.

1965-02-25     Att vara teaterkritiker, Per-Erik Wahlund. ”Från Bergamotill i morgon bittida” av Dieter Waldmann, Studentteatern. .

1965-02-18     Pianisten Lili Kraus framför Bach, Mozart, Bartók, Schubert.

1965-02-11     Bröderna Casey (Per Olov Enquist, Torsten Ekbom och LeifNylén).

1965-02-09     Samy Molcho, pantomimartist.

1965-02-05     Revolutionsafton med Leninvännen Otto Grimlund och Jan Olof”Jolo” Olsson.

1965-02-04     de Gaulle, Europa och världen, Victor Vinde.

1965-02-01     Duke Ellington and his famous orchestra.

1965-01-25     Musikafton: Käbi Laretei, Sven-Bertil Taube och JanJohansson trio.

1964-12-11     Lucia-blot. Papa Bues Viking Jazzband och The Caretakers.

1964-12-03     Victoria och Viktorianismen, prof. Herbert Ting- sten.

1964-12-01     Studentskeminnen, fil. mag. Anna Munck-Falk.

1964-11-29     Lundaspexet ”Nero”.

1964-11-26     Ljugareafton med Hasse Alfredson, Moltas Eriksson och BeppeWolgers.

1964-11-23     Kan en modern människa undvika att vara ateist? Biskop JohnRobinson av Woolwich.

1964-11-21     Abbé Pierre [Svalorna].

1964-11-20     Errol Garner med trio.

1964-11-19     Vems är rätten att föda barn?, Naturvetenskaplig debatt meddocent Hans Regnell, docent Sören Lövtrup, docent Sture Rainer, fil. mag. ochtekn. lic. Eskil Block.

1964-11-12     ”Cosi fan tutte” av Mozart. Elisabeth Söderström, ArneThyrén m. fl.

1964-11-10     ”Åh, vilket härligt gammalt krig” – En resa i 1914, Jan Olof”Jolo” Olsson.

1964-11-08     Pianokonsert, Adam Haraskiewicz spelar Chopin.

1964-10-29     Pianokonsert, André Tschajkovskij spelar Chopin.

1964-10-22     ”Greppet” av Ann Jellicoe, Hälsingborgs stads- teater.

1964-10-20     Miguel Angel Asturias, latinamerikansk litteratur.

1964-10-15     Grönköping som kulturort, Yngve Kernell, chefred. förGrönköpings Veckoblad.

1964-10-13     De avvikande och samhället, Alvar Nelson, Nils Nielsen,Henning Pallessen och Lars Ullerstam.

1964-10-04     Hälsningsgille, författaren Olof Lagercrantz.

1964-09-10     Författaren Artur Lundkvist.

1964-05-14     Happening. Ken Dewey (USA), Bengt Rooke m. fl.

1964-04-22     Poeten W. H. Auden.

1964-04-15     Intryck från 16 år i Moskva, ambassadör Rolf Sohl- man.

1964-04-09     Om hur jeg väver, Hannah Ryggen.

1964-04-07     MJQ (Modern Jazz Quartet: John Lewis, Milton Jackson, PercyHeath, Connie Kay) samt Almeida Laurindo,

1964-03-22     Filosofspexet ”Van Tomen”.

1964-03-17     ”Bara på låtsas” av James Sanders, Göteborgs stadsteater.

1964-03-13     Lundaspexet ”Marie Antoinette”.

1964-03-12     Bild musik ord, Åke Hodell, Bengt Emil Johnson, StaffanOlzon, Pi Lind, Bengt af Klintberg, bröderna Bodin.

1964-03-05     Statsministerafton, Tage Erlander.

1964-03-04     Barockkonsert, I Solisti Venti.

1964-02-28     Africana – Les Ballets Africains.

1964-02-20     Thelonious Monk Quartet.

1964-02-14     Polsk kultur genom färgade glas, Zbigniew Cybulski.

1964-02-07     Bo Nilssons musik med Bo Nilsson och K. E. Welin.

1964-02-01     Mitt mord är mitt – ”Din längtans cell” av Elsa Grave,Halmstads Arenateater.

1964-01-30     Mina 15 vandringsår, Vilhelm Moberg.

1964-01-25     Att tala filmspråk, Jörn Donner, Paul Kjaerulff- Schmidt,Klaus Rifbjerg, Bo Widerberg.

1963-12-17     Giorgios Seferis, nobelpristagare i litteratur, och StureLinnér.

1963-12-01     AF:s årsdag, Nils Beyer om Bengt Lidforss.

1963-11-28     Studentskeafton. Föredrag med levande illustrationer ommodeskapande, modet och dess värld hållet på engelska av Pierre Balmain.

1963-11-28     Gentlemens Inn AF – Herriktiga bunnies, herrspel,herrtidskrifter, herrvitsare, herrsprit, herrmat, härliga gästartister, footbarfor men. Klubben Tua–Atriet.

1963-11-13     Redaktör Sven Lindqvist, DN, om Indien och Kina.

1963-11-13     Boris Michael Brieman.

1963-11-06     Theatre de Pantomime de Wroclaw.

1963-10-17     Alf Martin från London.

1963-10-16     Pianoafton: Haydn, Mozart, Beethoven m. m., Annie Fischer.

1963-10-14     Sven B. F. Jansson, Sven X-et Erixson, Ingeborg Erixson.

1963-10-12     ”Rigoletto” med Kungliga teatern – till 150-årsdagen avGiuseppe Verdis födelse, Margareta Hallin, Erik Sundquist, Ragnar Ulfung.

1963-10-04     Hälsningsgille, författaren Harry Martinson.

1963-10-03     En nordisk fest till fädrens minne, författarna Klaus Rifbjerg(Danmark), Erik Pierstorff (Norge), Pekka Lounela (Finland) och Lars Gustafsson(Sverige).

1963-10-01     ”Äventyret” med Per Aabel, Hälsingborgs stads- teater.

1963-09-12     Kolbjörn Knudsen i ”Peer Gynt”, Göteborgs stadsteater.

1963-04-28     Regissör Roger Vadim.

1963-04-02     Trubaduren Olle Adolphson.

1963-03-28     Willy Kyrklund och Karl Vennberg.

1963-03-18     Two Snarling Heads – An impromptu on Art in relation toSociety in general and Centre 42 in particular, Arnold Wesker, brittiskdramatiker.

1963-03-14     ”Vad pappa vet om kärlek”, Karl Gerhard.

1963-03-13     On the Developing Crisis in South Africa, Duma Nokwe,Secretary General of the African National Congress.

1963-03-07     Sovjetunionen just nu, redaktör Sven Vallmark.

1963-03-01     Statsministerafton, Tage Erlander.

1963-02-22     Duke Ellington and his famous orchestra.

1963-02-21     Carl Fredrik Reuterswärd och Per Olof Ultvedt.

1963-02-14     Minnen, författarna Elsa Björkman-Goldschmidt och GustiStridsberg.

1963-02-09     Zizi Jeanmaire, Ballets et chansons avec 40 artistes.

1963-01-28     August Strindbergs ”Fadren” med Kolbjörn Knud- sen och BertaHall, Göteborgs Stadsteater.

1962-12-04     Frankrike december –62, redaktör Sven Aurén.

1962-12-03     Destination Lund, prof. Hans Ruin.

1962-12-02     Spexet ”Karl XII”.

1962-11-22     Afrikanska problem, docent Sture Linnér.

1962-11-14     ”Fantastics”, Hälsingborgs Stadsteater.

1962-11-12     Författaren och hans kritiker, Knut Ahnlund, Stig Carlson,Erik Hjalmar Linder, Artur Lundkvist.

1962-11-08     The novelist and the future, författaren Eric Linklater.

1962-11-05     Gröna Hund i Lund, Hasse Alfredson, Lasse O´Månsson, TageDanielsson, Lissi Alandh, Mauriel Ali, Sonya Hedenbratt, Mille Schmidt samtGunnar Svenssons orkester.

1962-11-01     Hur säljer man politik?, sekr. Uno Arfvidsson (fp),kanslichef Oscar Östman, (högern), partisekr. Gustaf Jonnegård (c), sekr. StigLundgren (s).

1962-10-25     Fysik och metafysik, docent Tor Ragnar Gerholm.

1962-10-18     Britain in the world today, Christopher Chataway,Parliamentary Secretary (the fastest man in the British Government).

1962-10-11     Recitationsafton. Hjalmar Gullberg och Elmer Diktonius inmemoriam, Ragna Ljungdell.

1962-10-04     Hälsningsgille, prof. John Landquist.

1962-09-25     Gitarrafton med Andrés Segovia.

1962-09-13     Populära vanföreställningar, prof. Tore Broman, docentJoachim Israel, docent Jörgen Weibull.

1962-09-09     1962 års karnevalsspex ”Last holiday” eller ”De hundradagarna”.

1962-05-01     Lundaspexet “Uarda”.

1962-04-26     Några tankar kring nutida musik, tonsättare Karl- BirgerBlomdahl.

1962-04-24     Pottermanship, författaren Stephen Potter.

1962-04-05     Arkitektur och konstnärlig utsmyckning, konstnär OlleBærtling, konstnär Endre Nemes, arkitekt Per-Olof Olsson och arkitekt KlasAnshelm.

1962-03-22     Sydostasien i Kinas skugga, redaktör T. G. Wick- bom.

1962-03-15     Helvetesdebatt, redaktör Erland Sundström, lektor HjalmarSundén, pastor Maxim Mauritsson, rektor Paul Lindblom och fil. dr Ivar Harrie.

1962-03-08     Statsministerafton, Tage Erlander.

1962-03-04     Josephine Baker.

1962-02-22     Finlands läge efter två val, f. d. justitiekansler OlaviHonka, Finland.

1962-02-19     ”Den nakne mannen och mannen i frack” av Dario Fo,Pionjärteatern Stockholm.

1962-02-16     Chopin-Liszt-afton, Paul Badura Skoda, pianist från Wien.

1962-02-14     Akademiskt bildningsmonopol, prof. Sten von Friesen, prof.Krister Hanell, redaktör Carl-Adam Nycop, författaren Birger Norman, TV-sänddebatt.

1962-02-08     Ett nytt Kongo? – Stämningar från Centralafrika, redaktörSven Öste.

1962-02-06     ”Natt över Montmartre” av Francis Carco, Atelier- teaternGöteborg.

1961-11-30     Coto, Skugg-, hand- och dockteater, Konsthög- skolan iGdansks studentteater.

1961-11-02     Sagoafton med Tove Jansson och Lennart Hell- sing.

1961-10-31     ”Gisslan” av Brendan Behan, Hälsingborgs stads- teater.

1961-10-26     Åke Wassing, författare och sjöman.

1961-10-24     Henrique Galvao, frihetskämpe och ”kaparkapten”.

1961-10-19     Tage Aurell.

1961-10-12     Hotad demokrati, Saco-direktör Bertil Östergren, folkpartietspartisekreterare Olle Dahlén, fil. lic. Ulrich Herz och docent Hans Meijer.

1961-10-04     Hälsningsgille, prof. Olle Holmberg.

1961-09-28     ”Vintergatan” av Karl Wittlinger med Ernst-Hugo Järegård ochJan-Olof Strandberg, Göteborgs Stadsteater.

1961-09-21     Mord i biblioteket, redaktör Åke Runnquist, BLM.

1961-05-08     English Political Press Today, Kingsley Martin, redaktör TheNew Statesman, Konsertsalen.

1961-04-22     ”Käre lögnare” med Karin Kavli och Kolbjörn Knud- sen,Göteborgs stadsteater.

1961-04-19     The renascence of Asia, prof. C- Northcote Par- kinson.

1961-03-26     Bergmandebatt: Andlig tomhet eller konstnärlig fulländning,Bengt Idestam-Almqvist (Robin Hood), Viveka Heyman, Folke Isaksson, GunnarOldin, Ib Monty (chef för Det Danske Filmmuseum). Inställt.

1961-03-24     Statsministerafton, Tage Erlander.

1961-03-15     Skandinaviska baletten med Elsa-Marianne von Rosen.

1961-03-09     Vi fem: Alice Babs, Svend Asmussen, Ulrik Neu- mann, StigJärrel, Sven Holmberg.

1961-03-02     Intryck från Castros Cuba, författaren Mårten Edlund.

1961-02-28     Förhållandena i de Portugisiska kolonierna, exil- ledareJoao Cabral. [Utrikespolitiska Föreningen].

1961-02-23     Är pornografin skadlig?, redaktör Bengt Holm- qvist, DN,redaktör Carl Gustaf Böethius, Vår Kyrka, redaktör Lillemor Holmberg, prof.Alvar Nelson och docent Bo Gerle.

1961-02-21     Pianoafton, André Tschaikowsky.

1961-02-09     Från Moskva till Hyannis Port, Jan-Olof ”Jolo” Olsson.

1961-01-26     ”I sista minuten” av Aldos de Benedettis med Signe Hasso,Hälsingborgs stadsteater.

1961-01-24     Africa south, redaktör Ronald Segal.

1960     Dansk musikafton, Lunds Kammarmusiksällskap.

1960-12-12     Italiensk dockteater, Opera dei Burratini, Konsert- salen.

1960-12-04     Brecht-Abend – Deutsches Theater, Berlin: Gisela May, ErnstBusch, Wolfgang Langhoff, Wolfgang Heinz.

1960-12-01     Student 1908, prof. Ragnar Bergendal.

1960-11-30     Lundaspexet “Harakiri”.

1960-11-29     Det nya riket – folkhemmets marodörer, fil. dr Sven Stolpe.

1960-11-04     Kan vi forske oss till fred? Johan Galtung.

1960-10-27     Kulturpolitik i världssamhället, stadsrådet Ragnar Edenman,docent Gunnar Brandell och ombuds- man Rolf Rembe.

1960-10-20     SOS from South Africa. Raymond Kuhene och Nano Mahomo.

1960-10-13     Varför görs det ingenting? (afton för klagande) med diversekverulanter.

1960-10-04     Hälsningsgille, prof. Erik Lönnroth.

1960-10-03     Nordiskt femtiotal, P. P. Rohde (Danmark), Paal Brekke(Norge), Jörn Donner (Finland) och Lars Forssell (Sverige).

1960-09-24     Inga Tidblad.

1960-05-16     The Unity and Continuity of Europe, Arthur Koestler.

1960-04-22     Listening to music, Dean Dixon.

1960-04-07     Kumbels gruk – og hvad jeg ville ha sagt, Piet Hein.

1960-04-01     Mannequin-uppvisning – La haute couture de Borg ochspexarna. Operation dagsverke.

1960-03-24     Norrland i stöpsleven, prof. Per Brinck, general- direktörErik Grafström, Vattenfall, renskötare Per Idivuoma, riksdagsman RagnarLassinantti och rektor Lennart Walmark.

1960-03-20     Studentbarnafton för våra minsta.

1960-03-18     Socialpolitikens framtid, prof. Gunnar Heckscher och docentKurt Samuelsson.

1960-03-10     Enmansteater, Claes Gill. Inställt.

1960-03-10     Theatre in a Socialist Society, Juri Svadskij, Sovjetryskfolkartist och chefregissör.

1960-03-02     Intim revy med Alice Babs, Svend Asmussen, Ulrik Neumann,Stig Järrel och Gösta Bernard. Bengt Hallbergs orkester.

1960-02-26     Statsministerafton, Tage Erlander.

1960-02-18     Skandinaviska baletten med Elsa Marianne von Rosen ochVladimir Skouratof.

1960-02-12     Pressen och processen, hovrättsrådet Per-Erik Fürst,statsåklagare Erland Strandmark, chefred. Per Wrigstad (Expressen), advokatRagnar Gottfarb, författaren H. K. Rönblom och redaktör Rolle Ståhlström.

1960-02-04     De spalter som föreställa världen… redaktör P. G. Peterson.

1960-01-25     ”Att tiga” av Roman Brandstaetter, Folkteatern Göteborg.

1950-1959 (193 studentaftnar)

1959-12-01     Lund i dikten och dikten i Lund, prof. Algot Werin.

1959-11-28     Sistenovemberspexet “Mylady”.

1959-11-24     ”Utsikt från en bro” av Arthur Miller, Hälsingborgsstadsteater.

1959-11-16     Virtuosi di Roma. Collegium Musicum Italicum Vivaldi,Pergolesi Cimarosa, Rossini.

1959-11-12     Möte med Sydafrika, Per Wästberg.

1959-11-09     Crisis In Africa, John Stonehouse, parlaments- ledamot.

1959-11-05     Min bästa resa, Barbro ”Bang” Alving, Jan Olof ”Jolo” Olssonoch Gustaf Näsström.

1959-10-29     ”Generalen på skolbänken” av Jean Anouilh, Marianne Aminoffoch Frank Sundström, Hälsing- borgs stadsteater.

1959-10-26     Humanitär utrikespolitik, Henrik Beer, Röda Kors- ets nyavärldschef.

1959-10-08     Trotskij, Olof Lagercrantz.

1959-10-04     Hälsningsgille. Ungdomliga utopier förr och nu, ErnstWigforss, f. d. statsråd.

1959-10-02     Öde och kultur, Ilja Ehrenburg, rysk författare.

1959-09-24     Gitarrkonsert, Andrés Segovia.

1959-05-04     Asien, Afrika och västlandet, Dag Hammarskjöld.

1959-04-14     Skräckafton: ”Petit Guignol” med Toiwo Pawlo, Max von Sydow,Tor Isedal, Gunnel Lindblom, Jan Hemmel (regi), Torsten Jungstedt (producent),Kjell Stensson (ljud).

1959-04-13     The Crisis of Modern Man, J. B. Priestley.

1959-04-09     Syd-Afrikas rasproblem, Gunnar Helander.

1959-04-06     Krisen i fransk politik 1945–59, Pierre Mendès- France, f.d. ministerpresident, Frankrike.

1959-04-02     Wienklassisk pianoafton, Friedrich Gulda med verk av Bach,Händel, Haydn och Beethoven.

1959-03-20     ”Barberaren i Sevilla” av Rossini, Kungliga Teatern.

1959-03-19     Nerbusningen, prof. Ivar Agge, stadsfiskal Lennart Eliasson,byråchef Torsten Eriksson, länspsykiater Hans Hartelius, rektor Paul Lindblom,redaktör Torsten Tegnér.

1959-03-11     ”Glasmenageriet” av Tennessee Williams, Atelier- teaternGöteborg.

1959-03-05     Hur skall det gå för Frankrike? Victor Vinde.

1959-02-27     Statsministerafton, Tage Erlander.

1959-02-25     Show med Alice Babs, Svend Asmussen, Ulrik Neuman.

1959-02-19     Spanska danser, Susana Y. José.

1959-02-12     Antikens historier, Alf Henriksson.

1959-02-05     Blå Indien – färgbildsafton, redaktör Torgny Sommelius.

1958     Science Fiction, Harry Martinson.

1958-12-01     Det Lund jag mötte, prof. Ragnar Josephson.

1958-11-25     ”Ägget” av Marceau med Ernst-Hugo Järegård, Hälsingborgsstadsteater.

1958-11-20     Spetsbergenafton, prof. Gösta Liljeqvist, fil. dr ValterSchytt och konstnären Roland Svensson.

1958-11-16     Radioprogrammet Vet Ni Vad? Ernst Barony, Per Ohlin, MatsRehnberg, Kjell Stensson, Bernardh Tarschys, Carola Lakocinski, Nils-ErikBaerendtz (frågeledare).

1958-11-13     Diplomat i USA, ambassadör Eric Boheman.

1958-11-07     Försvarsvilja och pacifism, generalmajor Curt Göransson,prof. Gunnar Heckscher och författa- ren Per Anders Fogelström.

1958-11-04     Visor från hela världen, William Clauson, svensk- amerikanskvistrubadur och folksångare.

1958-10-30     Konsert, Evert Taube.

1958-10-23     Våra framtida städer – Arkitektur och stadsplane- ring,prof. Sune Lindström, prof. Peder Breds- dorff, prof. Nils Ahrbom, borgarrådetYngve Larsson, prof. Aron Borelius.

1958-10-13     Die kleine Komödie, Hamburgs literarisches Cabaret.

1958-10-08     ”Domaren” av Vilhelm Moberg, Riksteatern.

1958-10-04     Hälsningsgille, prof. Johannes Bröndsted, Köpen- hamn.

1958-10-03     Nordisk lyrikafton med Ole Wivel, Erling Christie, BoCarpelan, Werner Aspenström, Bengt Holm- qvist.

1958-09-30     ”Tolvskillingsoperan” av Bertold Brecht, Hälsing- borgsstadsteater.

1958-09-25     Vilse i världen – nationalkaraktärer, vardagsvanor ochexcentriciteter världen runt, Jan Olof ”Jolo” Olsson och Margareta Sjögren.

1958-09-22     Konsert av Wiener Sängerknaben.

1958-04-26     Uarda 50 år (specialföreställning för särskilda leda-möter), Lundaspexarna.

1958-04-21     Universitetets framtid, fil. dr Sven Moberg, rektor PhilipSandblom och fil. lic. Rune Persson.

1958-04-10     Svensk handelspolitik under andra världskriget, GunnarHägglöf, Sveriges ambassadör i London.

1958-03-31     A Scientist’s Religion, Kathleen Lonsdale, Konsertsalen.

1958-03-26     Alf Martin, redaktör, London.

1958-03-23     Radioprogrammet Vet ni vad? Dagmar Lange, Per Ohlin, MatsRehnberg, Kjell Stensson, Bernard Tarschys, Gösta Ehrensvärd, HerbertFriedlander, Nils-Erik Baehrendtz (frågeledare), Charlie Norman med kvartett.

1958-03-20     Primitiv afton, John-Erik Elmberg.

1958-03-13     Ärftlighet och politik, prof. Åke Gustafsson.

1958-03-06     Statsministerafton, Tage Erlander.

1958-02-27     Josephine Baker och Svend Asmussens orkester.

1958-02-24     Våra vanligaste monstra, prof. Bertil Hanström, docent PerBrinck, prof. Anton Bruun och red- aktör Torsten Jungstedt.

1958-02-20     De teologiska fakulteternas framtid, prof. Ingemar Hedenius,prof. Gustaf Wingren, prof. Harald Eklund.

1958-02-12     Maurice Chevalier.

1958-02-07     Teaterminnen, Maria Schildtknecht.

1957     Lulu Ziegler, kårdans.

1957-12-03     Lundalynnen, författaren Axel Ahlman, chefred AllanFagerström och författaren John Karlzén.

1957-11-26     Tråkiga mössor – några reflexioner i föreläsaren närliggandeämnen, Åke Falck.

1957-11-21     ”Isak Juntti hade många söner” av Björn-Erik Höijer, Göteborgsstadteater.

1957-11-13     Negerbaletten Brasiliana.

1957-10-31     Lundensiskt fyrtio- och femtiotal, lyrikafton med ElsaGrave, Ingemar Gustafsson, Majken Johans- son, Anna Rydstedt, GöranPrintz-Påhlson, Sven- Christer Swahn, Jan-Olov Ullén.

1957-10-28     ”Fröken Rosita” av Federico Garcia Lorca. Malmö stadsteater.

1957-10-24     Kärlek i tjugonde seklet, redaktör Marianne Höök, kyrkoherdeGunnar Rosendal och författaren Bertil Schütt.

1957-10-17     Gitarrafton med Andrés Segovia.

1957-10-06     Théatre mécanique – Harry Kramer (Berlin–Paris).

1957-10-04     Hälsningsgille, författaren Eyvind Johnson.

1957-09-29     Jazz- och modegala, ”Rock around the clock”.

1957-09-26     Liket i biblioteket – Om detektivromanen, redaktör Barbro”Bang” Alving, författaren H. K. Rönblom och författaren Gustav Sandgren.

1957-09-24     Hos Algeriets rebeller, utrikesred. Sven Öste.

1957-09-19     En kväll med Per Aabel, skådespelare (Norge).

1957-04-16     Om Brecht som dramatiker och teaterman. Chefen förBrechtarkivet i Berlin, Hans-Joachim Bunge. Kajutan.

1957-04-11     Hur man blir professor, prof. Ragnar Bergendal, prof. GöstaEhrensvärd, prof. Harald Eklund, prof. Åke Petzäll.

1957-04-06     ”Se dig om i vrede” av John Osborne, Dramaten.

1957-03-21     Stravinskijs ”Historien om en soldat” samt baletten ”Frankieand Johnny”, Malmö stadsteater.

1957-03-14     Om utlandsjournalistiken, Kurt Andersson.

1957-03-11     Bournonville, Det Kongeliges Balett, Köpenhamn.

1957-03-08     Statsministerafton, Tage Erlander.

1957-03-02     Charlie Norman med orkester. Kårdans.

1957-02-27     Svend Asmussens orkester.

1957-02-23     Köpenhamnsstudenternas nytårskomedie.

1957-02-20     ”Gigi” med Berit Gustafsson, Naima Wifstrand, FolkeSundqvist m. fl., Malmö stadsteater.

1957-02-14     Spriten – skådespelaren Georg Fant, fil. dr H. K. Rönblom,byråchef August Åman, med. lic. Len- nart Kaij, Göte Lyckevall, ordf. länkarnai Göteborg.

1957-02-07     Film 57 – Förfall eller förnyelse, direktör C. A. Dym- ling,regissör Ingmar Bergman, redaktör Bengt Idestam-Almqvist (Robin Hood), regissörArne Mattsson, direktör Harry Schein m. fl.

1957-01-31     Genljud av ynglingasjälens förtjusning i 1. Fädernes-landets kvinnor. 2. Havet i uppror och vila, 3. Italisk natur och lyrik samt 4.Det spanska Amerika, Evert Taube.

1957-01-25     Romanen om utvandrarromanen, Vilhelm Moberg.

1956-12-05     Lund tur och retur, byrådirektör Bengt Hjelmqvist.

1956-12-03     The miracle in nationalism in the African Gold Coast,Richard Wright, (USA).

1956-11-26     ”Anne Franks dagbok”. Riksteatern med Nadja Witzansky ochFrank Sundström.

1956-11-15     ”Toreadorvalsen” av Jean Anouilh. Gästspel av GöstaCederlund och Margareta Krook, Hälsing- borgs stadsteater.

1956-11-01     Lundensiskt fyrtio- och femtital, Elsa Grave, IngmarGustafsson, Majken Johansson, Göran Printz-Påhlson, Sven-Christer Swahn.Senarelagt. Ersatt med: Om den politiska situationen i Ungern, docent ValmosVajda.

1956-10-25     Studentkåren – lekskola eller fackförening?.

1956-10-18     ”Snaran” av Werner Aspenström och “Stolarna” av Ionesco,Malmö stadsteater.

1956-10-11     Dansen i indisk religion och kultur – Lilavati dansar ochBengt Häger kåserar.

1956-10-04     Hälsningsgille, Karl Ragnar Gierow.

1956-10-02     Peter Freuchen berättar. Inställt.

1956-09-19     ”Två herrars tjänare” av Goldoni, Piccolo Teatro di Milano.

1956-05-07     Nobelpristagare Haldór Kiljan Laxness.

1956-04-13     Strejken och det fria ordet, kårordf. Jan Forkman, redaktörOsvald Fager (Helsingfors), chefred. Poul Møller (Köpenhamn), redaktör ArneRiis-Flor (Köpenhamn), chefred Anders Yngve Pers (Väs- terås), docent GunnarPetrén (Stockholm) och redaktör Börje Outz

1956-03-26     ”Ornifle” av Jean Anouilh, Malmö Stadsteater.

1956-03-22     Akademikernas fackföreningsproblem. Inledare Jan CarlAlmquist, SACO och Valter Åman, TCO. Konsertsalen.

1956-03-18     Poeterna Gunnar Björling, Bo Carpelan och Sol- veig vonSchoultz läser egna verk, Lilla salen.

1956-03-12     Der Meister der Glasharfe – Bruno Hoffman spelarglasharmonika, Konsertsalen.

1956-03-08     Statsministerafton, Tage Erlander.

1956-03-01     Rom och Coca-Cola – om Västindien, kåsör Olle Strandberg.

1956-02-24     ”Ett dukkehjem” av Henrik Ibsen, Riksteatern.

1956-02-16     Vill vi ha studielön? Debatt.

1956-02-08     Brev från Milles, prof. Ragnar Josephson.

1956-01-27     Arden of Faversham, Theatre Workshop (England).

1955-12-16     Laxnessafton med Haldór Laxness och Gabriel Jönsson.Inställd.

1955-12-01     Akademiska Föreningen 125 år, prof. Aron Bore- lius. Storasalen & Athen, AF-Borgen.

1955-11-24     ”Major Barbara” av Bernhard Shaw, Riksteatern.

1955-11-16     Vart tog lyckan vägen? Diskussion med redaktör EvertAndersson, redaktör Kaj Björk, riksdagsman James Dickson, redaktör NilsKjellgren, dr P.H. Törngren.

1955-11-05     ”Komedi på en bro” av Bohuslav Martinu, ”I Italien” avHjalmar Bergman, ”Frankie and Johnny” av C. G. Kruuse, Malmö Stadsteater.

1955-10-27     Tyskland och europeisk säkerhet, Willy Brandt.

1955-10-19     Författaren Tage Aurell.

1955-10-06     Louis Armstrong med orkester.

1955-10-04     Hälsningsgille, författaren Sigurd Hoel.

1955-09-24     Mimens nyskapare, Etienne Decroux.

1955-04-28     Lönesättningen – statens eller organisationernas uppgift?,statsminister Tage Erlander, direktör Curt Stefan Giesecke, direktör BertilKugelberg, ordföranden i LO Axel Strand, direktören i TCO Valter Åman.

1955-04-21     ”Vår lilla stad” av Thornton Wilder, Hälsingborgs stadsteater.

1955-04-14     Bachs solosonater, Emil Telmányi.

1955-03-31     ”När dagen vänder” av Paul Claudel, Göteborgs stadsteater.

1955-03-25     Nytårskomedie. Köpenhamns Studenterforening.

1955-03-24     Birger Sjöberg-afton. Skådespelaren Karl-Magnus Thulstrup.Konsertsalen.

1955-03-17     Universitetets upprustning. Debatt med statssekre- terareRagnar Edenman, prof. Erik Lönnroth och Per Svenonius, SFS.

1955-03-16     ”Drottning Christina” av August Strindberg, Hälsingborgsstadsteater.

1955-03-14     Mimens mästare, Marcel Marceau.

1955-03-03     H.C. Andersen-afton med Bo Grønbech, Sam och Henny Beskow.Lilla salen.

1955-02-24     40 år med ett arkiv, Ture ”Tusse” Sjögren.

1955-02-03     Dansafton, Birgit Åkesson.

1955-01-20     Marionetteatern, Michael Meschke.

1954-11-25     Ingmar Bergman talar personligt om film.

1954-11-18     ”Skådespelaren” av Rudolf Värnlund, Hälsing- borgsstadsteater.

1954-11-12     Det viktigaste riksdagsbeslutet under min tid, statsrådetGustav Möller.

1954-11-04     Låga öresundspriser, ett rimligt privilegium. Byrå- chefStig Bergström, chefred. Gösta Netzén.

1954-10-04     Hälsningsgille, bruksdisponent Gerhard de Geer.

1954-09-29     ”En idealist” av Kaj Munck, med Poul Reumert.

1954-04-23     Hur vi byggde luftbron till Berlin, Arthur Hender- son, f.d. flygminister (England). Universitetets aula.

1954-04-08     Evert Taube.

1954-04-01     ”Kanske en diktare” av Ragnar Josephson, Häl- singborgsstadsteater med Hilding Gavle.

1954-03-27     Nordisk fest, författaren Bertil Malmberg.

1954-03-17     Bild och betraktare, Lars Wellton, Sven Lundqvist, FelixHatz, Olle Bærtling, Carl Otto Hultén.

1954-02-17     Min musik, med åtta lundaprofessorer.

1954-02-14     Alice Babs och Charles Norman.

1953-12-03     Kan människan förbättras?, Åke Gustafsson, prof. ochgenetiker.

1953-11-18     ”Henrik IV” av Luigi Pirandello med Max von Sydow,Hälsingborgs Stadsteater.

1953-10-14     Radikalismen vid sekelskiftet, finansminister Ernst Wigforssoch dramatenchefen Karl Ragnar Gierow.

1953-10-04     Hälsningsgille, riksarkivarie Ingvar Andersson.

1953-09-24     Ensemble ur marionetteatern i Braunschweig under ledning avprof. Harry Siegel. Universitetets aula.

1953-04-16     Diskussion om insemination och konstgjord be- fruktning,jurist Gerhard Hafström, gynekolog Sven Sjöstedt och teolog Gunnar Rosendahl.

1953-03-19     Idéer i Lund – politik i Stockholm, statsminister TageErlander. Universitetets aula.

1953-02-24     Nordiska Rådet, vad det är och vad det vill, prof. NilsHerlitz.

1953-02-05     Afrika söder om Sahara, Gösta Bringmark, politisk redaktörArbetet, prof. Gustaf Bolinder och upp- täcktsresanden Olle Strandberg.

1952-12-11     Diktaren och kritikern, författaren Stig Dagerman, redaktörEbbe Linde och redaktör Bengt Holm- qvist.

1952-11-19     Operaafton med Brita Herzberg och Einar Beyron.

1952-11-07     Skvallerspegeln – ett sociologiskt experiment, rektorfil.lic. Sven Björklund.

1952-10-16     Tolvton eller treklang?, tonsättaren Karl-Birger Blomdahl.

1952-10-10     Recitation av svensk lyrik (av bland andra Ferlin, Gullbergoch Strindberg) med Anders de Wahl.

1952-10-04     Hälsningsgille, författaren Sigfrid Siewertz.

1952-09-23     Människan och hennes värld, prof. H. Sjöbring.

1952-04-24     Dansen genom tiderna, koreograf Lia Schubert och Jean Derd.Uppläsning Sven-Erik Gamble.

1952-04-21     Kan freden tryggas?, norske generalen H. Riiser- Larsen.

1952-04-04     Vad är moralisk upprustning?, dir. J. Ferden, (inled-ningstal), lektor B. Mowatt och stiftsprost P. Broder- sen.

1952-03-21     ”Staten och individen”, redaktör Evert Arvidsson(inledningstal), chefred. Ivar Harrie, prof. Gunnar Heckscher och f. statsrådetErnst Wigforss.

1952-02-21     Om Robert Storm Petersen, danske lektorn Emil Frederiksen.

1951-12-05     Krigets vardag i Korea, cand. jur. Jørgen Andersen-Rosendal.

1951-11-14     Birgit Åkesson dansar och talar om dansens situa- tion.

1951-11-08     Det akademiska befordringsväsendet. Inledare prof.Kjöllerström, docent Gudmund Smith, teol. kand. Per-Erik Rönquist.

1951-10-24     Straffets vara eller icke vara. Diskussion mellan byråchefTorsten Eriksson, prof. Karl Olivecrona, prof. Ivar Strahl.

1951-10-17     Vad krävs av oss? Synpunkter av en militär, ÖB NilsSwedlund.

1951-10-04     Hälsningsgille, prof. Malte Jacobsson.

1951-09-26     Om staden Lund, prof. Lauritz Weibull.

1951-04-26     Uppfostran och livsåskådning. Diskussion mellan JohnCullberg, Alf Ahlberg, Stellan Arvidsson, John Landquist, Edgar Mannheimer.

1951-03-30     Om författarinnan Agnes von Krusenstjerna, Olof Lagerkrantz.

1951-03-08     Operaparodien i spexet, Åke Sällström kåserar, lundaspexareillustrerar.

1951-02-22     Skådespelarkonsten, regissör Olof Molander.

1951-02-16     Konsert, Kgl. Kammersangerinde Edith Oldrup, hovsångareSigurd Björling. Vid flygeln Sven Crona.

1951-02-15     Kustflottan av idag, konteramiral Stig H:son Ericson,Borgarskolans hörsal i Malmö, kryssaren Tre Kronor samt Jagarna Uppland ochÖland.

1950-11-27     De intellektuellas ansvar, författaren Harry Martinsson

1950-10-26     Parapsykologien, en ny värld eller gammal bluff. OlleHolmberg. Herman Siegvald, Tore Broman, Aage Marcus och John Björkhem.

1950-10-04     Hälsningsgille, ärkebiskop Erling Eidem.

1950-09-21     Resa runt, författaren Eyvind Johnson.

1950-05-03     Individen och samhället. Debatt. Inledare Paul Björk, GunnarHeckscher, Arne Lundberg, Viggo Starcke.

1950-04-20     Universitetens kris. Debatt. Inledare prof. Åke Gus- tafssonoch prof. Lars Gunnar Sillén.

1950-04-17     Konsert, Oslo studentorkester.

1950-03-27     Cullberg-baletten med Elsa-Marianne von Rosen.

1950-03-02     Världens framtida livsmedelsförsörjning. Diskus- sion.Inledare fil. dr Georg Borgström.

1950-02-24     I Nya Guineas urskogar, Sten Bergman.

1950-02-06     Kosmisk strålning, prof. Hannes Alfvén.

1940-1949 (132 studentaftnar)

1949-11-23     Frihetens värde och frihetens värn, ÖB Helge Jung.

1949-11-03     Tro och vetande, biskop Anders Nygren.

1949-11-01     Kiels studentcabaret ”Die Amnistierten”.

1949-10-20     Att välja livsåskådning, prof. Ingemar Hedenius.

1949-10-04     Hälsningsgille, författaren Gustaf Hellström.

1949-09-28     ”Mamba’s daughters” av Dorothy & Du Bose Hey- ward, TheHoward University Players.

1949-05-03     Vårt framtida näringsliv, finansminister Ernst Wig- forss,bankdirektör Marcus Wallenberg och gruv- arbetare Arne Montan.

1949-04-21     Diskussion kring ungdomsbrottsligheten.

1949-04-07     Finska akademiska kören EOL, Universitetets aula.

1949-03-31     Diskussion kring Kinsey-rapporten, dr Gunnar Nycander ochpastor Krister Stendahl.

1949-03-21     Litteratur på villovägar, fil. dr Harald Schiller (in-ledare), författaren Bengt Anderberg, författaren Dagmar Edqvist, författarenJohn Karlzén, redak- tör Torsten Tegnér.

1949-02-25     ”Fröken Julie” av August Strindberg, Hälsingborgsstadsteater.

1949-02-17     Sveriges försvar och framtidens luftkrig, general-löjtnanten och chefen för flygvapnet B. G. Norden- skiöld.

1948-12-09     Dagspressens ansvar, prof. och chefredaktör HerbertTingsten.

1948-11-30     Med Albatross genom tre oceaner, prof. Hans Pettersson.

1948-11-18     Konsert med Kgl. Kammersangerinde Edith Oldrup, hovsångareSigurd Björling och pianist Sven Crona, Universitetets aula.

1948-10-21     40-talskväll med författaren Ragnar Bergström (inledare),tonsättaren Karl-Birger Blomdahl, regis- sör Bengt Ekeroth, teknolog LennartHolm, förfat- taren Erik Lindegren och konstnären Pierre Olofsson.

1948-10-13     Som Folke Bernadottes stabschef i Palestina, generalmajorÅge Lundström.

1948-10-04     Hälsningsgille, prokansler biskop Edvard Rohde.

1948-05-07     Radiosänd afton: Lundaskepticismen och ”det kritiskauppdraget” med Gunnar Aspelin, Ivar Harrie och John Karlzén.

1948-04-25     ”Blaa papiret”, av Helge Krog, den norske Student- erscene iKöpenhamn samt ”Romeo och Julia” av Shakespeare, Göteborgs Studentteater.

1948-04-20     Dagspressens ansvar, prof. Herbert Tingsten. Inställd.

1948-03-11     Kan kulturen rädda freden? Om Unescos verksam- het, prof.Ingemar Düring.

1948-03-04     Från själslivets utmarker. Om hypnotiska experiment, teol.och fil. dr samt med. kand. John Björkhem.

1948-02-12     Nödvändigheten av Europas förenade stater, prof. VilhelmLundstedt.

1947-12-04     Palestinafrågan, justitierådet Emil Sandström,[Utrikespolitiska föreningen].

1947-11-18     ”Bland jönsar och blodbadare – Glimtar från lundensiskt ordensliv”,Radiostudentafton.

1947-11-14     Inför skolreformen, rektor Stellan Arvidsson, Skol-kommittén, [Läraraspiranternas Förening.]

1947-11-04     Intryck från Sydamerika, H.K.H. Prins Bertil.

1947-10-17     ”Romeo och Jeanette” av Jean Anouilh, Hälsing- borgsstadsteater.

1947-10-04     Hälsningsgille, prof. em. Lauritz Weibull.

1947-09-25     Diktarens möjligheter med Lars Ahlin. Människan och maskinenmed Folke Fridell.

1947-05-08     Grönköpings tänkare och diktare, lektor August Petersson.

1947-04-17     Litteraturen och samhället, inledare professorenra VictorSvanberg och Hans Ruin. [Litterära student- klubben, SocialdemokratiskaStudentklubben och Clarté.]

1947-03-17     Hovsångarparet Einar Beyron och Brita Hertzberg.

1947-03-13     Efterkrigsproblem for Norges folk, biskop Arne Fjellbu.

1947-02-28     ”Lika för lika” av Shakespeare, Hälsingborgs stadsteater.

1947-02-06     Lån eller lön. Studentsociala problem under de- batt medfil. dr Ragnar Edenman, ordf. i student- sociala utredningen (inledare).

1946-12-06     Mitt roligaste spexminne, Lars Erik Hallén, Sophus vonRosen, Sten Broman, Olle Ohlsson, Ove Möller.

1946-11-14     Prof. Emil Johansson-Thor berättar om skånskt folkliv.

1946-11-05     Sydslesvig – danskt eller tyskt?, dr med. Emil Vermehren,Lilla salen.

1946-10-31     Samling vid Sphinxen, Orientalisk suite för två stämmor medSigge Hommerberg och Gunnar Lorentz.

1946-10-24     Solister från Operabaletten, vid flygeln Stig-Åke Axelsson.

1946-10-14     Kulturfront, dir. Arvid Brodersen, Unesco.

1946-10-04     Hälsningsgille, statsrådet Tage Erlander.

1946-05-09     Musikafton Danmark–Sverige, Internationella sam- fundet församtida musik, Sten Broman (konferen- cier),

1946-04-25     Diplomati och diplomater, envoyé G. A. Gripenberg.

1946-04-11     Flyg till Amerika, Hans Ostelius.

1946-03-20     Nordiska studentdagen. Studenter upptäcker ett folk, prof.Hans Ruin.

1946-03-07     Intryck från krigsförbrytarprocesserna, advokat HugoLindberg, redaktör Wogn Olrik, redaktör Jørgen Sandvad och redaktör TorstenLeissner.

1946-02-21     Sven Nilsson, operasångare och Sven Crona, pianist.

1946-02-06     Danska akademiker i Thalias tjänst, Beril Erbe, ManjaPoulsen, Ingvar Blicher Hansen, Per Frost, Svend Saabye, Knud Wad-Thomsen, PoulMourier.

1946-01-30     Film Appreciation, Oliver Bell, direktör vid brittiskafilminstitutet.

1945-12-12     Fra Danmarks oldtid. Filmvisning.

1945-12-05     Danska akademiker i Thalias tjänst. Inställd.

1945-11-22     Nordens östgränsproblem, fil. dr Eirik Hornborg.

1945-11-21     ”Rabies” av Olle Hedberg, i regi av Ingmar Berg- man,Hälsingborgs stadsteater.

1945-10-24     Kring Fader Berg, Gösta Forsell, Sven Hallström, IvarKjederkvist, Lars Lundell, Ernst Norlind, Gunnar Olinder och YngvePlym-Forshell.

1945-10-04     Hälsningsgille, prof. Georg Andrén.

1945-05-08     Lundagård 25 år, en afton med Hans Küntzel, IngvarAndersson, Bengt Hjelmqvist, Per Ny- ström, Gerhard Bendz, Ivar Harrie, HjalmarGull- berg, Karl Ragnar Gierow, Gunnar Ahlström, Karl Axel Arvidsson.

1945-04-18     Hovsångarparet Einar Beyron och Brita Hertzberg.

1945-03-20     Nordisk studentdag.

1945-03-15     Vad har vi lärt av kriget?, prof. Einar Mollander, Norge.

1945-02-22     Ha svenskarna den film de förtjänar?, ”filmisen” Sven J.Hansson, Aftonbladet (signaturen Films- son), skådespelaren Anders Henriksson,Europa film, Nils-Gustav Holmqvist, Europa film.

1945-02-22     Fil. dr Enok Hedberg, [Kristl. Studentförbundet].

1945-02-13     Den danska motståndsrörelsen, redaktör Børge Outze,(Köpenhamn).

1945-02-13     Pilgrimer, prof. Albert Wifstrand, [Kristl. Studentför-bundet].

1944-12-05     Jag reste ut som lundensare, en afton med Nils Ambolt,Gerhard Bendz, John Karlzén och Anders Sten.

1944-12-01     Konstnären ser på sitt motiv med Ragnar Josephs- son, ErnstNorlind och Ivar Jordell.

1944-11-02     Lennart Bernadotte kåserar om film och visar kortfilmer.

1944-10-27     Cullberg-baletten, Birgit Cullberg och Amy Aaröe.

1944-10-24     Film- och teaterskådespelaren Anders Henriksson. Inställd.

1944-10-04     Hälsningsgille, prof. Einar Löfstedt.

1944-05-09     Lundensiska karnevaler med Yngve Schaar, Torsten Brodin,Karl Ragnar Gierow, Anders Sten, Bengt Hjelmqvist och Ture ”Tusse” Sjögren.

1944-04-20     Den svenska flyktingpolitiken, socialminister Gustav Möller.

1944-04-13     Hovsångarparet Einar Beyron och Brita Hertz- berg.Uppskjuten.

1944-03-17     Svenska Röda Korset och dess internationella hjälpverksamhetunder det andra världskriget, Folke Bernadotte.

1944-02-24     Sten Broman kåserar om Franz Berwald, Skåne- kvartetten(Gunnar Andersson, Sten Broman, Erik Ekelund och Gunnar Ek) spelar.

1943-12-15     En afton till minne av Birger Sjöberg med Ernst Norlind ochKarin Juel.

1943-12-03     Från Finlands hemmafront, generaldir. Arvi Poijärvi.

1943-11-19     Ett fredsproblem, dir. Albin Johansson, chef för Kooperativaförbundet.

1943-11-15     Ett andra Tyskland, fil. lic. Arvid Fredborg.

1943-10-29     ”Månen har gått ned” av John Steinbeck, Hälsing- borgsstadsteater.

1943-10-25     Ernst Norlind och Edvard Persson om och av Birger Sjöberg.Inställd.

1943-10-12     Lund och Uppsala, prof. Johannes Lindblom och prof. JohnLandqvist.

1943-10-04     Hälsningsgille, docent Hans Ruin.

1943-04-13     ”Swedenhielms” av Hjalmar Bergman, Hälsing- borgsstadsteater.

1943-03-31     Radiosänd afton: Om Lund och det lundensiska med GustafHellström, Frans G. Bengtsson, Fritiof Nilsson-Piraten, Ivar Harrie, GabrielJönsson, Ernst Norlind och John Tandberg.

1943-03-28     Dansk studentafton, Clara Pontoppidan, kungl.skuespilerinde, och Axell Schiøtz, operasangere.

1943-03-27     Uppläsning av skådespelaren Holger Gabrielsen.

1943-03-11     Studenter i fångläger, Yngve Frykholm, sekreterare iE.S.R.F.

1943-03-01     Diskussion om Nordens förenta stater, Anders Örne och AtosVirtanen.

1943-02-10     För Norge. Ett litterärt musikaliskt program.

1943-02-04     Vad blir det av akademikern?, fil. lic. Ejnar Neymark.

1942-12-10     Engelska intryck, biskop Yngve Brilioth.

1942-12-08     Kampen mot vår folksjukdom tuberkulosen, general- direktörJ. Axel Höjer, överläkare H. Malmros och Erik Hedwall.

1942-11-26     Kristidens folkhushållning, statsrådet Frithiof Domö.

1942-11-20     Demokrati och försvar, försvarsminister Per Edvin Sköld.

1942-11-05     Marinens neutralitetsvakt, amiralen och chefen förkustflottan Yngve Ekstrand.

1942-10-30     Filmafton: Danmark i Farver, K. V. Hansen, sekre- taerBerlingske Tiderne.

1942-10-04     Hälsningsgille, biskop Tor Andræ.

1942-04-16     ”Förklädd Gud”, Hjalmar Gullberg reciterar. Aka- demiskakapellet, dirigent John Fernström och Gerhard Lundquist.

1942-04-09     Om Goyas “Krigets fasor”, Axel Gauffin, chef förNationalmuséum.

1942-03-19     Flottan under neutralitetsvakt och krig, amiralen och chefenför marinstaben Yngve Ekstrand. Inställd p g a snöhinder.

1942-02-21     Konsert, Aulikki Rautawaara-Aminoff (Finland).

1942-02-19     Sverige och dess grannar, prof. Nils Ahnlund.

1941-12-03     Svenska idrottsbragder, civilingenjör Bo Ekelund, Stockholm.

1941-11-21     Pianokonsert med Brita Hjort-Karström.

1941-11-17     Filmstudentafton, lundensiska karnevalsfilmer, Ture ”Tusse”Sjögren.

1941-11-04     Skånes försvar, generalmajor Ernst af Klercker.

1941-10-24     Lund genom tiderna, prof. Lauritz Weibull.

1941-10-09     Kyrksångare – en dalmålning i prosa, prins Wilhelm.

1941-10-04     Hälsningsgille, statsrådet Gösta Bagge.

1941-04-21     Studentsång, Lunds Studentsångförening.

1941-04-03     Klassiskt och nordiskt. Frihetskamp och dikt. Dr EmilZilliacus (Finland).

1941-03-27     Nordisk studentafton cand. mag. Harald Mogensen (Köpenhamn),fil. kand. Aksell Löve (Reykjavijk), fil. stud. Olav Lofthus (Oslo), fil. stud.Per Solstrand (Helsingfors), Lunds Studentsångförening.

1941-03-17     Skymning eller gryning, John Cullberg, biskop i Västerås.

1941-03-03     ”En riktig karl” av Noel Coward, Hälsningborgs stadsteater.

1941-02-28     Teaterns sociala kris, regissör Olof Molander.

1941-02-20     Befolkningsfrågan, prof. H. Nilsson-Ehle och generaldirektörNils Wohlin.

1941-02-13     Paris-Vichy, socialrådet G. Löwegren.

1940-12-08     Dansk afton, prof. Ejnar Thomsen, skådespelare HolgerGabrielsen, operasångare Axel Schiøtz.

1940-11-19     Från teologen till geologen: promenad med sång genomAkademiska Föreningens 110 år, redaktör Ture Sjögren, föreståndare för AF:sarkiv.

1940-11-07     Enhetsskolan, prof. Erik Wellander.

1940-11-05     “Mayerlingdramat”, Riksteatern.

1940-11-03     Isak Dinesen (Karen Blixen).

1940-10-10     Musikafton med dr W. Baranowski och fru NoraDuesberg-Baranowski.

1940-10-04     Hälsningsgille, prof. Fredrik Böök.

1940-04-04     Kulturfolken och kriget, chefred. Leon Ljunglund.

1940-03-07     Eskimåliv, dr phil. Kaj Birket-Smith (Köpenhamn).

1940-02-22     1918–40: Den svenska armén, dess rasering ochåteruppbyggande, generalmajor Helge V. Jung.

1940-02-15     Corfitz Ulfeld och Leonore Christine under malmö- tiden,Ernst Norlind.

1930-1939 (157 studentaftnar)

1939-12-06     Finland och Sverige, historisk överblick av prof. StureBolin. Representanter för skilda partipolitiska och andra åskådningar.

1939-11-16     Den nya koralboken, biskop Gustaf Aulen, prof. OskarLindberg, domkyrkokapellmästare Josef Hedar, Domkyrkokören.

1939-11-09     Den svenska filmkonstens problem, Vilhelm Moberg.

1939-11-02     Musikafton. Felix Cruce, violin, Signe Hansson, piano.

1939-10-26     Finland och Norden, rektor Eirik Hornborg, Helsingfors.

1939-10-12     Luftkriget i teori och praktik, överste Åge Lund- ström.

1939-10-04     Hälsningsgille, landshövding Arthur Thomson.

1939-04-04     Kåseri och uppläsning, Frans G. Bengtsson och Karl RagnarGierow, Universitetsaulan.

1939-03-30     Sång, fru Eva Helena Grill.

1939-03-03     ”Med strömmen” av Vilém Werner, Helsingborgs stadsteater.

1939-02-27     Norsk uppläsning, Herman Wildenvey (Norge).

1939-02-22     Övningstiden – befälsfrågan – studenterna, överste AxelGyllenkrok.

1939-02-10     Aktuella problem rörande naturfolken, prof. Gustaf Bolinder.

1938-11-04     Sorte og hvide i Afrika, friherinnan Karen Blixen.

1938-10-15     Filmregissören Leni Riefenstahl om Olympiadfilmen.

1938-10-04     Hälsningsgille, författaren Anders Österling.

1938-09-17     Mina försök med vildgäss, författaren Bengt Berg.

1938-05-05     Om revyn, Karl Gerhard.

1938-04-29     Om teater, Pauline Brunius, chef för Dramatiska Teatern.

1938-03-18     Ny nordisk musik med Gunnar Andersson, Sten Broman, OleWillumsen, Johan Bentzon, Sigurd M. Rascher, Kjell Roikjer, Wassely Holm-Ander-sen och Storm Andersen-Nexö. Det unge Tone- kunstner-selskabs Blæserkvintet.Internationella sällskapet för samtida mus

1938-03-10     Ung dansk digtning med författarna Hakon Stang- erup, MarcusLauesen, Hans Hartvig och See- dorff Pedersen samt Chr. Gottschalch, pianist.

1938-03-01     Early Stages in Human Evolution (om pekingmän- niskan), drPaul Stevenson, föreståndare för Rockefellerinstitutet i Peking.

1938-02-21     ”Höfeber” av Noel Coward, Hälsingborgs stads- teater.

1938-02-11     Lufttrafik förr, nu och i framtiden, Carl Florman, chef förAerotransport.

1938-02-07     Tidsläget och ungdomens uppgift, dr Sven Hedin.

1937-12-02     ”Lavinen” av Karol Capec, Hälsningborgs stads- teater.

1937-11-18     Skall jag gömma skräpet?, intendenten Sven Kjellberg.

1937-11-02     Konsert, Göta Ljungberg, operasångerska.

1937-10-27     Ett förbisett svenskt storverk, rektor Eirik Hornborg.

1937-10-13     Lund 1945, docent Aron Borelius.

1937-10-04     Hälsningsgille, kronprins Gustav Adolf.

1937-09-13     Nordiska kulturproblem, Jørgen Bukdahl, Hans Kirk, WaldemarBrøgger och Ivar Harrie.

1937-04-15     Det spanska inbördeskriget, red Andreas Vinding.

1937-04-07     Europas horisont, författaren Bertil Malmberg.

1937-03-12     Hollywood, skådespelaren Johannes Poulsen.

1937-03-08     Danmark och Norden, statsminister Th. Stauning.

1937-03-02     ”Pygmalion” av Bernhard Shaw, Hälsingborgs stadsteater.

1937-02-24     Konjunkturväxlingar, dir. Assar Gabrielsson.

1937-02-18     Konsert, Lunds Studentsångförening.

1937-02-10     Dagsnytt från tuberkulosfronten, med. dr Gustaf Neander.

1936-12-04     Mexico i färgfilm, dr Aage Krarup-Nielsen.

1936-11-20     På tröskeln, författaren Sven Lidman.

1936-10-30     ”Ryttarpatrullen” av Frantisek Langer, Hälsing- borgsStadsteater.

1936-10-27     Nordens dag. Radioutsändning av de nordiskastatsöverhuvudenas anförande. Tanken Norden genom tiderna. Föredrag av prof.Fr. Paasche, Oslo.

1936-10-22     Fem år med Strindberg, teaterdirektör August Falck.

1936-10-08     Känslotänkandets faror för politiken mellan folken, prof.Vilhelm Lundstedt.

1936-10-04     Hälsningsgille, prof. Martin P:son Nilsson.

1936-09-20     Valresultaten. Tillfälle till supé före kl. 2.

1936-09-17     Partiledarnas radiodiskussion.

1936-04-23     Tyskland och Europa, redaktör Nic. Blaedel.

1936-04-01     Konsert, Akademiska Kapellet.

1936-03-19     Min flygresa runt Sydamerika, Peter Freuchen.

1936-03-10     Minnen från Abessinien, generalmajor Eric Virgin.

1936-02-13     Sak och sken i svensk opinionsbildning, fil. dr KnutHagberg.

1935-11-26     Stillingen i Sønderjylland, f. d. minister H. P. Hansen.

1935-11-22     Erhvervsvejledning for studenter, mag. Poul Bahnsen.

1935-11-15     Skaldeafton till förmån för intellektuella landsflyk- tiga,dr Ivar Harrie (inledare).

1935-11-13     Internationella sällskapet för samtida musik, danskasektionen.

1935-11-07     Östersjöinloppen och södra Östersjön i Sverigesförsvarsproblem, kommendörkapten Helge Strömbäck.

1935-10-22     Tillströmningen till de akademiska banorna och därmedsammanhängande problem, prof. Sven Wiksell.

1935-10-18     ”På grund” av G. Bernhard Shaw, Hälsingborgs stadsteater.

1935-10-15     The Revolt against Reason, Bertrand Russell.

1935-10-10     Konsert, dr W. Baranowski, fru Nora Duisberg- Baranowski ochGuido Vecchi.

1935-10-04     Hälsningsgille, fil. lic. Ivar Harrie.

1935-04-25     Semitisk livssyn, prof. H. S. Nyberg.

1935-04-09     Befolkningsfrågan. Radiodiskussion. Professorerna SvenTunberg, Gunnar Myrdal, Georg Andrén, Nils von Hofsten, Sven Wiksell, GustafÅkerman, Arvid Runestam samt docent Axel Höjer.

1935-04-04     Konsert, Lunds Studentsångförening.

1935-03-29     Samhället och fosterfördrivningen, statsrådet Karl Schlyter.

1935-03-13     ”Hycklare” av Finn Halvorsen, Hälsingborgs Stadsteater.

1935-02-27     Kring Saar-omröstningen, landshövding Alvar Rodhe.

1935-02-21     Mongoliet i ord, bild och toner, författaren HenningHaslund.

1935-02-13     Dansk visafton med Christian Gottschalch och CarlSchnedler-Meyer.

1935-02-07     Det kemiska kriget, överstelöjtnant Helmer Bratt.

1934-11-28     ”Dagar utan mål” av Eugen O’Neill, Helsingborgs stadsteater.

1934-11-23     Några ord om vänlighet, författaren Gustaf Hellström.

1934-11-09     Traditionalism och radikalism, prof. Tor Andræ.

1934-11-01     Några intryck från en resa i Sovjetunionen, prof. SvenIngvar.

1934-10-24     Vikingaliv på Färöarna, ryttmästare Sten Norden- skiöld.

1934-10-18     Konsert av pianisten Sixten Eckerberg.

1934-10-04     Hälsningsgille, Per Albin Hansson.

1934-04-26     ”Othello” av Shakespeare, The Student Players.

1934-04-24     Lunds Studentsångförening, Josef Hedar dirigent.

1934-04-19     Underbevisthed og religiøs mystik, prof. Wilhelm Grønbech.

1934-04-16     Internationella sällskapet för samtida musik. Kam- marmusikmed Lundakvartetten.

1934-04-11     Svensk kulturfront, diskussion. Inledare: universi-tetslektor Vilhelm Scharp, prof. Wilhelm Lund- stedt.

1934-03-26     Knud Rasmussen – mannen och verket, författaren Axel Ahlman.

1934-03-21     Könsutveckling och inre sekretion, prof. Axel Westman.

1934-03-14     Svenskt och finskt, fil. dr Henning Söderhjelm.

1934-03-08     Förnuft och fängelse, advokat Hugo Lindberg.

1934-03-07     Kulturen äldre än människan, prof. J. Gunnar Andersson.

1934-02-28     ”Ett brott” av Sigfrid Siewertz, Hälsingborgs stadsteater.

1934-02-23     Nationernas förbunds kritiska läge, statsrådet Östen Undén.

1934-02-15     Om Fritiof Nansen, prof. Bjørn Helland-Hansen.

1934-02-07     Internationella sällskapet för samtida musik, svenskasektionen, Lundakvartetten.

1933-11-29     En lundabos vandringar, Ostturkestan, fil. lic. Nils Ambolt.

1933-11-22     ”Mäster Olov” av August Strindberg, HälsingborgsStadsteater.

1933-11-16     Hellig Olav, norges riksantikvarie Harry Fett.

1933-11-08     Konsten och samhället, skriftställaren Gotthard Johansson.

1933-11-01     Ur åderlåtningens historia, prof. Robert Fåhraeus.

1933-10-25     Die katolische Kirche und die moderne Welt, pater MaxPribilla (München).

1933-10-19     Från det heliga berget till det stora helvetet, prof.Torsten Gislén.

1933-10-11     ”Alltför sant för att vara bra”, Hälsingborgs Stads- teater.

1933-10-04     Hälsningsgille, biskop Edvard Rodhe.

1933-05-05     ”Lysistrate” av Aristophanes (översättning: Hjalmar Gullberg& Ivar Harrie), Lunds Studenters Teater- studio (regi: fil. kand. PalleBrunius).

1933-04-28     Hur jag gör en roll, Gösta Ekman.

1933-04-25     ”Hamlet” av Shakespeare, The Hailey Dramatic Society.

1933-04-20     ”Trettondagsafton” av Shakespeare, Hälsingborgs Stadsteater.

1933-04-03     Josef Hedar, Lunds Studentsångförening.

1933-03-20     De veneriska sjukdomarna och deras förebyggan- de, prof. J.Forssman.

1933-03-01     Modern norsk lyrik, skriftställaren Ronald Fangen.

1933-02-25     Musikafton med Nora Duerberg-Baranowski och dr W.Baranowski.

1933-02-10     Det franska folkets nuvarande politiska ledare, socialrådetGunnar Löwegren.

1932-11-28     Alkoholproblemet, överdirektör C. E. Svensson.

1932-11-24     Lungtuberkulosen bland studenterna och möjlig- heterna attbekämpa densamma, prof. Otto af Klercker och docent Haquin Malmros.

1932-11-09     ”Vi”, festspel av Ludvig Nordström, Hälsingborgsstadsteater.

1932-10-27     Politik och litteratur i Finlands författningsutveck- ling,Rafael Erich, Finlands minister i Stockholm.

1932-10-18     ”Fröken” av Jaques Deval, Hälsingborgs stads- teater.

1932-10-11     Humanismen och tiden, fil. dr Torsten Fogelqvist.

1932-10-08     Dansk visafton med Christian Gottschalck och Carl EmilSchnedler-Meyer.

1932-10-04     Hälsningsgille, prof. Hans Larsson.

1932-05-04     Prof. Emil Johansson-Thor berättar.

1932-04-26     Livet i Paris, redaktör Bror Centerwall.

1932-04-21     Historisk kunst, prof. Wilhelm Andersen.

1932-04-15     Diktatorpolitik, anarkisten Emma Goldman.

1932-04-13     ”Knock” av Jules Romains, Hälsingborgs stads- teater.

1932-03-08     Minneskonsert över Carl Nielsen.

1932-03-01     ”En resa i natten” av Sigurd Christiansen, Hälsing- borgsstadsteater.

1932-02-08     Krisen och ungdomen, riksdagsman Fabian Månsson.

1931-12-04     Fysiologi och kultur, prof. Erik Widmark.

1931-11-23     Socialismens muligheder, prof. Lauritz V. Birck.

1931-11-16     ”Elisabeth av England” av Ferdinand Bruchner, Hälsingborgsstadsteater.

1931-10-30     Den ekonomiska krisens orsakssammanhang, fil. dr JohanÅkerman.

1931-10-28     Dansk afton med Hartvig Seedorff-Pedersen och NielsCleminesen.

1931-10-17     ”Kronbruden” av Strindberg, August Falck och Manda Björling.

1931-10-07     ”Marius” av Marcel Pagnol, Hälsingborgs Stads- teater.

1931-10-04     Hälsningsgille, Fredrik Böök.

1931-04-14     Primitivitetens renässans eller Den återuppståndne Caliban,docent Hans Ruin.

1931-04-10     Lund och byggnadskonsten, docent Aron Borelius.

1931-03-30     Tegnérs bostäder i Lund, prof. Ewert Wrangel.

1931-03-09     Amerikansk moral, prof. Martin P:son Nilsson.

1931-03-07     Romansafton med hovsångerskan Marianne Mörner.

1931-03-04     ”Barrabas” av Michel de Ghelderode, Hälsing- borgsstadsteater.

1931-02-26     Nutida musiksträvanden, kompositör Hilding Rosenberg.

1931-02-24     ”Markurells i Wadköping” av Hjalmar Bergman, Hälsingborgsstadsteater.

1931-02-06     Dramatisk musikalisk Wecko-soirée.

1930-11-21     ”Karusellen” av Bernhard Shaw, Hälsingborgs stadsteater.

1930-11-06     Jean de Lafontaine, dr Ivar Harrie.

1930-10-29     Musikalisk studentafton, Johanne Stockmarr, Kong- elighofpianistinde (Danmark), Universitetsaulan.

1930-10-18     Fångstfartyget Isbjörns expedition till Vitön, redak- törKnut Stubbendorff, Universitetsaulan.

1930-10-08     Några minnen från vår Afrikaexpedition, prof. Ivar Broman,Universitetsaulan.

1930-10-04     Hälsningsgille, Torgny Segerstedt.

1930-04-15     Lösdriveri och prostitution – det nya förslaget tillvanartslag, hovrättsrådet Viktor Petrén, riksdags- man Gustav Möller.

1930-03-11     ”Topaze”, pjäs av Marcel Pagnol, Hälsingborgs Stadsteater.

1930-02-28     Några bilder ur skånskt folkliv, konstnär och prof. EmilJohansson-Thor. (Sång av Lunds Student- sångförening i pausen.)

1930-02-24     Antony van Leuwenhoek, ett kapitel ur naturveten- skapenshistoria, docent Arvid Lindau.

1930-02-18     ”Volpone”, pjäs av Ben Jonson, Hälsingborgs stadsteater.

1930-02-05     Ett och annat om Island, författaren Gunnar Gunnarsson(Island).

1920-1929 (132 studentaftnar)

1929-12-05     Recitation av danska författare, skådespelaren Poul Reumert(Danmark).

1929-12-03     ”Resans slut”, pjäs av Robert C. Sherriff, Hälsing- borgsStadsteater.

1929-11-25     Bankerna och det moderna näringslivet, bank- direktör OscarRydbeck.

1929-11-24     ”Lavendelfröknarna” av Dayse Fisher, Hälsing- borgsstadsteater.

1929-11-15     Funktionalismen, prof. Ragnar Josephson.

1929-10-30     Guatemala – land, folk och produkter, dr Helmer Key.

1929-10-16     Er den levande natur vesensforskellig fra den døde, prof.Kristine Bonnevie, Oslo.

1929-10-08     Musikafton – delvis “atonal musik”, Wiatcheslaw Witkowsky,pianist, och fil. lic. Sten Broman.

1929-04-24     Idrotten och kulturen genom tiderna, stadion- chefen ErikBergvall.

1929-04-19     Den modernistiska diktningen i Finland, författaren ElmerDiktonius.

1929-03-13     En ritt över världens tak, docent Hannes Sköld.

1929-02-27     Völkerbund und Demokratie, prof. Alfred Zimmern, Oxford.

1929-02-12     På forskningsfärd genom Saharaöknen, löjtnant Gösta Moberg.

1929-01-22     80-årsdagen av August Strindbergs födelse. Min- nestal avErnst Norlind. ”Fröken Julie” med Manda Björling och August Falck.

1928-12-11     Mellem kannibaler og Paradisfugler, dr Aage Krarup-Nielsen.

1928-12-08     Gamla romare i Glyptoteket, dr Fredrik Poulsen.

1928-11-24     Widéenafton. Musikalisk studentafton. Komposi- tören IvarWidéen, konsertsångerskan Vilma Skog, Lunds studentsångförening med Yngve PlymForshell.

1928-11-12     Seklernas studentafton – en vandring genom gamla Lund,redaktör Waldemar Bülow.

1928-10-07     ”Världshusvärdinnan” av Goldoni, Skådebanan.

1928-10-02     Den svenska filmcensuren, fil. dr Gunnar Bjurman.

1928-09-29     Det tyska efterkrigsdramat, författaren Ernst Toller.

1928-05-03     Indien i våra dagar, biskop Edvard Rodhe.

1928-03-29     The Trinity Madrigal Club och The Trinity String Quartetfrån Trinity Collage, Cambridge.

1928-03-26     Lundensiska majkarnevaler, redaktör Ture Sjögren.

1928-02-17     Om Michelangelo, prof. Oscar Matthiesen.

1927-12-07     Omorganisationens inflytande på behovet av lärare vid deallmänna läroverken, rektor Ivar Sefve (Falun).

1927-11-18     Arkitekturen hos oss och ute, prof. Ragnar Öst- berg (Stockholm).

1927-11-04     Kolonisation und Menschenrechte, prof. Albert Schweitzer.

1927-10-24     Vad gömmer Sociala utskottets arkiv? Redaktör Ture Sjögren.

1927-10-21     Arbetets frihet, ombudsman E. Johansson (Sundsvall) ochförtroendeman D. Berg vid Skogs- och flottningsarbetarförbundet (Gävle).

1927-09-23     Från Mount Elgon till Turkana, fil. dr Hugo Granvik.

1927-04-07     Ett grekiskt krigsdrama: Aischyllos ”Perserna”, dr EmilZilliacus (Finland).

1927-03-11     Violin- och pianokonsert med Vojlech Frait och JohannesViggo-Pedersen.

1927-02-19     Runeberg och Topelius, kåseri om deras litterära ochpersonliga förhållande till varandra, Werner Söderhjelm, dr och Finlandsminister i Stockholm.

1927-02-04     Den kinesiska revolutionen, fil. dr Rütger Essén.

1926-11-26     Tre veckor i Sovjetunionen, upplevelser och intryck av fil.dr Thorild Dahlgren.

1926-11-08     Fondbörsen och dess uppgifter, Kurt Belfrage, chef förStockholms fondbörs.

1926-10-29     ”Till Damaskus” av August Strindberg, teaterdirek- törAugust Falck och fru Manda Björling.

1926-10-25     Goethe als Student, Dr Phil. Walter A. Berendsohn, docent isvenska språket och litteraturen (Ham- burg).

1926-10-09     Fornuften i sproget, prof. Otto Jesperssen (Köpen- hamn).

1926-09-24     Gymnastik i filosofisk ämbetsexamen, general-krigskommissarie Värner Rydén.

1926-05-06     Det senaste Genève-mötet, utrikesminister Östen Undén.

1926-04-28     Politik og moral, folketingsmand Ove Rode (Köpenhamn).

1926-04-13     Det konstnärliga skapandets psykologi, prof. Bror Gadelius.

1926-03-17     Tillströmningen till den filosofiska fakulteten, prof.Martin P:son Nilsson inleder diskussion.

1926-03-04     Könsjukdomarna och deras betydelse för samhäll- et, prof. J.Forssman.

1926-02-11     Om Nationalmuseum, en rundvandring och någraframtidsperspektiv, överintendent Axel Gauffin.

1925-12-12     Uppläsningsafton, prof. Vilhelm Andersen, Köpen- hamn.

1925-12-08     Om Wivallius och Lucidor, fil. mag. Hjalmar Gullberg.

1925-11-25     Islands kulturmission, prof. Sigurdur Nordal.

1925-11-20     Pressen, partierna och den allmänna opinionen, dr TorstenFogelquist.

1925-11-12     Musik- och konstnärsparet Nora Duesberg- Baranovski och drBaranovski.

1925-10-21     Modern finsk konst, prof. J. Tikkanen.

1925-09-30     Från Assuan till Baalbek, prof. Ewert Wrangel.

1925-09-22     Die Aussichten einer praktischen Rassenhygiene inDeutchland, prof. Fritz Lenz, München.

1925-04-25     Tibet, dr Sven Hedin.

1925-04-17     Några drag ur den inre politiska utvecklingen i Finland medsärskilt beaktande av nationalitetsför- hållandena, prof. Georg von Wendt.

1925-04-06     Något om neuroser, doktor Ivan Bratt.

1925-03-28     Negerdigtning och negerkunst, advokat Carl Kjersmeier.

1925-03-12     Sensationsåldern, författaren Erik Lindorm.

1925-02-10     Tidningspressen och samhällslivet, chefred. Leon Ljunglund.

1925-01-26     Axel Wallengren – Falstaff, fakir; redaktör Waldemar Bülow.

1924       Recitation av danska författare, skådespelaren Poul Reumert(Danmark).

1924-12-08     Pianisten Johannes Viggo Pedersen.

1924-12-04     Bemärkta män ur Akademiska Föreningens histo- ria, direktörCarl Martin Collin.

1924-11-21     Nytestamentlig forskning förr och nu, prof. Gillis P:sonWetter.

1924-11-14     Valfångst i södra ishavet, dr. Aage Krarup-Nielsen.

1924-11-07     Allmänheten och kvacksalveriet, borgmästare Carl Lindhagen,prof. T. Thunberg.

1924-10-29     Sveriges sjöfarts utveckling, skeppsredaren Dan Broström.

1924-10-11     The new China, Mr T. Z. Koo.

1924-05-07     H.C. Andersen-afton, skådespelaren Jacob Texière läsersagor.

1924-04-10     Svenskarna och svenskheten i Amerika, prof. Sebelius,Augustana College.

1924-03-04     Katolsk och protestantisk auktoritetsuppfattning, inledarekatolske pastorn i Stockholm David Asarsson.

1924-02-28     Sverige och dess sjöförsvar, kommendör Otto Lybeck.

1924-02-14     Spelmannen O. Andersson och Ernst Norlind.

1924-02-06     Konstnären Carl Milles, Carl G. Laurin.

1923-12-04     Bilder och intryck från Japan, prof. Bernhard Karlgren.

1923-11-23     Lärofriheten inom den teologiska fakulteten, prof. Herner,prof. Aulén, prof. Lehmann.

1923-11-16     Bygdernas konst och kultur, friherinnan Henriette Coyet.

1923-11-01     Värnplikt för studenter, debatt. Överstelöjtnant Grafström(inledare).

1923-10-12     Några drag ur Lunds domkyrkas konsthistoria, prof. EwertWrangel.

1923-05-14     Musikafton, Gerhard Lundquist, Nils Brodén, Nacka Törnblom,Torsten Ralf, och Göte Stawenoff.

1923-04-25     Ernst Josephson, skriftställaren Karl Wåhlin.

1923-04-07     Kommunismen i Norge og studenterne, prof. Ed- vard Bull(Kristiania).

1923-03-26     Några ord om tjeckerna, pressattaché Emil Walter.

1923-03-21     Egyptiska intryck, fil. dr Sixten Strömbom.

1923-02-26     Det nya måleriet, prof. Axel Romdahl.

1923-02-22     Aus der Welt der Fixsternen, Max Wolf.

1923-02-14     Fridas visor föredragna av redaktör Birger Sjöberg.

1923-02-05     Die sexuelle Frage als Kulturfrage Europas, Hans Rohleder,Leipzig.

1922-12-07     Humanität, Jacob Wassermann.

1922-12-05     Director musices, dr Alfred Berg.

1922-11-23     Lagförslag om veneriska frågan, prof. J. Forssman.

1922-11-16     Skolfrågan.

1922-11-06     Tre svenska målargenier, författaren Tor Hedberg.

1922-10-25     Europa søger efter Gud, prof. Wilhelm Grönbech.

1922-10-22     Undervisningsrådet W. Björck.

1922-10-02     Sjælland och Skåne, författaren Thorkild Gravlund.

1922-05-08     Om artbildningsproblemet, prof. Nils Heribert- Nilsson.

1922-04-25     Musikafton, stråkar.

1922-04-05     Le crise economique de troisième siècle, prof. GuliermoFerrero.

1922-03-18     Island i modern tid, ambassadör (i Köpenhamn) SweinBjörnsson.

1922-03-08     Svenskar och svenskbygden i Nordamerika, prof. Helge Nelson.

1922-02-22     Engelska karaktärsdrag från en resa i England. FörfattarenErnst Norlind.

1922-02-03     Äventyr i Afrika, prins Wilhelm.

1921       Afrikaresor, Hugo Granvik.

1921       Hembygdsvården i Sverige, Karl Starbäck.

1921-11-29     AF och studenterna, prof. Axel Moberg.

1921-11-24     En Nationernas Förbund-afton, Ernst Trygger.

1921-10-31     Färg och form – yrkes- och samhällsvärden, Gre- gorPaulsson.

1921-10-29     Tullfrågan, prof. Eli Heckscher.

1921-10-25     Det heliga berget Athos, prof. Helge Kjellin.

1921-10-15     Samhället och rättsordningen, prof. Vilhelm Lundstedt.

1921-09-21     Die treibenden Kräfte der deutchen Dichtung, Paul Ernst.

1921-05-09     Svensk-dansk skaldeafton. Karl Asplund, Erik Blomberg,Gustaf Johansson, Gunnar Mascoll- Silferstolpe, Sigurd Agrell, Gabriel Jönssonoch Theodor Tufvesson.

1921-04-22     Modern liberalism, prof. Torgny Segerstedt.

1921-04-08     Fra engelske herresæder, prof. Fredrik Poulsen.

1920-12-03     Mariakulten, prof. Oscar Montelius.

1920-11-19     Socialiseringsproblemet, partisekr. Gustav Möller.

1920-11-08     Moderna religionssurrogat, prof. Edvard Rodhe.

1920-10-29     Krigsfångarna i Ryssland och Sibirien 1914-20, ElsaBrännström.

1920-10-20     Musikafton: stråkkvartett och piano.

1920-10-06     Ha förbudsvännerna monopol på nykterhetsintres- set? dr IvanBratt.

1920-09-23     Akademiska befordringsprinciper, prof. Martin P:son Nilsson.

1920-05-08     Dansk författarafton med Hans Ahlmann, Torkel Barfod, EmilBønnelykke, Axel Juel, Jørgen Vibe, Marinus Børup och Fredrik Nygaard..

1920-04-16     Svenska nutidsuppgifter, prof. Nils Wohlin.

1920-04-13     Svenskheten i Danmark, fil. dr Valfrid PalmgrenMunck-Petersen.

1920-04-09     Strindberg i Lund, redaktör Waldemar Bülow.

1920-03-26     Några ord om Wordsworth, författaren Anders Österling.

1920-03-17     Vår penningpolitik 1914-1920, prof. Emil Sommarin.

1920-02-09     Den stora tidsfrågan, dr Poul Bjerre.

1920-01-29     Klassicisme eller Boldsjevisme, Harald Nielsen.

1910-1919 (94 studentaftnar)

1919-12-04     Några ord om de veneriska sjukdomarna, prof. ElisEssen-Möller.

1919-11-27     Historiskt antropologiska undersökningar i Sverige desenaste åren, prof. Carl Magnus Fürst.

1919-11-17     Förutsättningarna för lagarnas upprätthållande i nutidenssamhällen, Nils Stjernberg.

1919-11-09     Från krigs- till fredsmaskin, flyguppvisning och föredrag,docent Ivar Malmer.

1919-10-01     Konsten och bildningen, författare August Brunius(Stockholm).

1919-09-18     Lichtbilder aus der Aerodynamik und Hydrodyna- mik, prof. A.Sommerfeld.

1919-05-06     Personliga erinringar om Strindberg, redaktör AlbertEngström.

1919-04-15     Författningsrevisionen, fil. lic. J. E. Nilsson.

1919-03-17     Konfessionslös kristendomsundervisning, prof. Knut Kjellbergoch prof. Edvard Lehmann (inledare)

1919-03-07     Den fallerede militarismen, prof. Karl Larsen (Kö- penhamn).

1919-02-19     Osebergsdronningen og den norske kongeslekt i vikingetiden,prof. A. W. Brögger, (Kristiania).

1919-02-13     Thorild Wulffs Grönlandsfilm samt Grönlands kolonisation,guvernör Harald Lindow i Uperniviks distrikt (Grönland).

1919-01-27     Grönland längs polarhavet, forskningsresanden KnudRasmussen.

1918-12-13     Sönderjylland, överlärare H. V. Claussen.

1918-12-03     Prisregleringens principer, prof. Lauritz V. Birck(Köpenhamn).

1918-11-30     Karl XII, prof. Arthur Stille.

1918-04-17     Slaget vid Marne, prof. Arthur Stille.

1918-03-25     Om självregistrerad solstrålning från de sista 200 seklerna,Gerard de Geer, professor i geologi.

1918-03-19     Min vän fjällpiparen, författaren Bengt Berg.

1918-03-09     Äro de krav, som för närvarande uppställas påläroverksläraranas teoretiska utbildning, fullt berättigade från skolanssynpunkt?, läroverksad- junkt Johan Nilsson (inledare).

1917-05-11     Gadeafton, kapellmästare Alfred Berg.

1917-05-07     Une Pompéi africaine, prof. Samuel Rocheblave (EcoleNationale des Beaux-Arts, Paris).

1917-04-02     De ryska studenterna och revolutionen, dr GregorijAlexandrow (Ryssland).

1917-03-28     Træk av det norske Studentersamfunds Saga, dr E. Wallem(Kristiania).

1917-03-16     Befolkningsproblemet och lönesystemen, redaktör SigurdHansson (Göteborg).

1917-02-28     Individualism, prof. Naathan Hall (Kristiania).

1917-02-15     Praktiskt samarbete mellan Nordens universitet ochhögskolor, docent Otto Holmdahl (teol fak), docent Östen Undén (jur. fak.),prof. Karl Petrén (med fak), prof. Martin P:son Nilsson, docent Gud- mundBorelius.

1917-02-09     Den nyare ärftlighetsforskningens ställning tillutvecklingslärans olika teorier, prof. Herman Nils- son-Ehle.

1916-12-08     Quatre générations d’étudiants, prof. Fernand Baldensperger(Paris).

1916-12-06     Freiheit und Gesetz, författaren Hugo von Hoff- mannsthal(Wien).

1916-11-01     De veneriska sjukdomarnas utbredning och bety- delse, prof.J. Forssman.

1916-10-19     Diskussion om våra läroverk med hänsyn till uni- versitetenskrav, prof. Martin P:son Nilsson (in- ledare).

1916-09-29     Grönlands natur och folk, museiinspektör dr Adolf Jensen(Köpenhamn).

1916-05-08     Normandie, prof. Paul Verrier (Paris).

1916-05-04     Diskussion om dyrtiden, generaldir. Elmqvist (inle- dare).

1916-04-11     En studentersoldat, prof. Vilhelm Andersen, (Köpenhamn).

1916-03-27     Musikafton med Akademiska kapellet, kapell- mästare AlfredBerg.

1916-03-18     Psychologie des Verbrechens, prof. Franz Lizst.

1916-03-15     Det medeltida uret i Lunds domkyrka, arkitekt TheodorWåhlin.

1916-03-09     Hamlet and Orestes, prof. Gilbert Murray (Oxford).

1916-02-19     En svensk bondesläkt i rasbiologisk belysning, docent HermanLundborg.

1916-02-15     Fredstanken och individen, konstnären Ernst Nor- lind.

1916-02-02     Musikafton med musikdir. Anders Rasmusson, apotekare SalomonSmith, musikdir. John Arrhén och bibliotikare Nils Brodén.

1915-12-08     Forskningfärder i Sydamerika, friherre Erland Nordenskiöld.

1915-11-30     Historiska paralleller i världskrigets bataljer, prof.Arthur Stille.

1915-11-26     Föredrag och uppläsning av författarna Helge Rode och SophusClaussen.

1915-11-19     Den svenska riksdagens arbetssätt, redaktör HjalmarLundgren.

1915-11-01     Strandhugg i Japan, dr Thorild Wulff.

1915-09-30     Sfinxer och änglar, f. riksantikvarien Oscar Monte- lius.

1915-04-12     Ön Sachalin, dess natur och folk, upptäcktsres- andenMunsterhielm (Finland).

1915-03-17     Theater og kirke, dr Karl Mantzius (Köpenhamn).

1915-03-14     Stockholmssystemet, dr Ivan Bratt.

1915-03-08     Krigspolitik och folkstämning i våra dagars Italien, prof.Claes Lindskog.

1915-02-12     Uppläsning, skådespelaren Oscar Baeckström.

1915-02-03     Wertmüller (ett svenskt konstnärsöde), fil. dr Axel Gauffin.

1915-01-25     Inför krigets och fredens problem, konstnären Ernst Norlind.

1914      Vårt lands utrikes sjöfart, skeppsredaren Dan Broström.

1914-11-15     De vacklande tidsidealen, prof. Rudolf Kjellén. Diskussion.

1914-11-03     Henri Bergson, författaren Algot Ruhe.

1914-10-14     Intelligensen som makt i det tyska riket, prof. Edv.Lehmann.

1914-05-20     Om flygkonsten, fil. dr Enoch Thulin.

1914-04-20     Antik och modern teater, skriftställaren Carl G. Laurin.

1914-03-06     Gonorrhéns betydelse för individ och samhälle, prof. E.Essen-Möller.

1914-02-21     Radium, prof. Ellinger (Köpenhamn).

1914-01-30     Italienskt liv, författaren Anders Österling.

1913      Folkpensioneringen, Hjalmar Branting.

1913      Sveriges kapitalförmögenhet och inkomstfördel- ning, IsidorFlodström.

1913-11-21     Den moderna svenska pressen, redaktör Hjalmar Lundgren.

1913-10-24     Svensk utrikespolitik, prof. Pontus Fahlbeck.

1913-10-07     Kina och revolutionen, marinlöjtnant och gods- ägare W.Coucheron-Marnet (Norge).

1913-04-11     Sociala och ekonomiska rörelser i det romerska kejsardömet,prof. Martin P:son Nilsson.

1913-02-26     Diskussion om sockertullen, inledare jur. dr Johan Lembke(Göteborg).

1913-02-12     Levande och livlös materia, prof. Bengt Lidforss.

1913-01-28     Skådespelaren Oscar Baeckström, uppläsning.

1912      Kammarmusik, apotekare Salomon Smith med stråkorkester ochdocent Tobias Norlind, Kammar- musikföreningen i Malmö.

1912      Om barndomstolar, stadsnotarie Nils Andersson.

1912-11-20     Mohammedansk helgonkult i Palestina, prof. E. Aurelius.

1912-11-02     Balkankriget och stormakterna, fil. dr Verner Sö derberg.

1912-10-19     1870-talets studentliv i Lund, prof. Nils Flensburg.

1912-05-03     Kvinnans politiska rösträtt, diskussion. Inledning avprofessorskan Anna Bugge-Wicksell.

1912-04-12     Skåne som konstcentrum, konstnären Ernst Norlind.

1912-02-24     Modern dansk arkitektur, arkitekt P. Holsoe (Köpen- hamn).

1912-02-12     Musiklokaler och deras akustik, kapellmästare Alfred Berg.

1911      Riktlinjer för utvecklingen af vårt sjöförsvar, kapten C. O.Hafström.

1911-11-18     Arbetets värde, prof. Gustaf Cassel.

1910      Akademiska Föreningens om- och tillbyggnad, docent P. K.Svensson.

1910      Papyrusforskningen, prof. Claes Lindskog.

1910      A. U. Bååth.

1910      Swedenborg, prof. Hj. Holmqvist.

1910      Vår folkmusik, stadsnotarie Nils Andersson.

1910      Studielån åt studenterna, prof. Johan Thyrén.

1910      Dansk vänsterpolitik, dr P. Munck.

1910-11-12     Ola Hansson-afton (vid dennes 50-årsdag), Ernst Norlind.

1910-03-14     Studenterna och folkbildningsarbetet, dr Knut Kjellberg.

1905-1909 (18 studentaftnar)

1909            Skåne och skåningarna, Paul Rosenius.

1909            Delos og Kultur-billeder fra de gresche Øer, prof. Poulzen.

1909            Svensk–amerikanerna, pastor Albert Lysander.

1909-10-03   Kristendom och moral, prof. Magnus Pfannenstill.

1909-04-03   Studenterna och värnplikten. Inledare: student- kårens ordf.J. E. Nilsson.

1909-03-08   Bulgarien, kapten Wirén.

1909-02-19   Darwin, prof. Hans Wallengren.

1906            Studenterna och värnplikten, prof. Fredrik Böök.

1906            Examensreformen Herman Söderbergh.

1906            Nykonservatismen, docent Rudolf Kjellén.

1906            De moderna ärftlighetsteorierna, prof. Bengt Lid- forss.

1906            Den sexuella hygienen, prof. Seved Ribbing.

1906-11-30   Karl XII, prof. Arthur Stille.

1905            Norrlandsfrågan, Carl Lindhagen.

1905            Äro de positiva religionerna stadda i upplösning?, fil.kand. Albert Nilsson.

1905            Spöktro förr och nu, docent Axel Herrlin.

1905-10-04   Hälsningsgille, Verner von Heidenstam.

1905-05-06   Studenten och den sociala frågan, fil. lic. Emil Sommarin.

NYHETSBREV

Missa inte våra kommande aftnar

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få senaste nytt om framtida evenemang, våra kommande gäster och ta del av utskottets arbete. Nyhetsbrevet skickas ut i samband med att en ny afton släpps, och informerar om Studentaftons aktuella projekt, tävlingar och nyheter – ett perfekt sätt att enkelt hålla dig uppdaterad! Tidigare nyhetsbrev kan du hitta här (extern länk).

Skulle du vilja avsluta din prenumeration kan du göra det i själva nyhetsmejlet. Din prenumeration upphör då automatiskt.

Tack! Du är nu prenumerant på Studentaftons nyhetsbrev!
Oops! Något gick fel. Var god försök igen senare eller anmäl dig här istället.