NyheterKalendariumPodcastKontakt
Publicerat:
*

Rektorsafton med Torbjörn von Schantz

Gå till bild till vänster
Gå till bild till höger
Default-bild på AF-Borgen vid en studentafton

Studentafton 18 feb 2015

Två av Studentaftons mer traditionella arrangemang är Rektorsaftonen, då en ny rektor installeras, och Statsministeraftonen när en ny statsminister tillträtt. För en månad och arton dagar sedan tillträdde Torbjörn von Schantz som ny rektor vid Lunds universitet och ikväll står han på scenen i AF-borgens Lilla Sal som terminens andra gäst – på sin rektorsafton.

”Jag har inte haft tråkigt en enda minut som akademisk ledare” säger Torbjörn von Schantz och talar inledningsvis om sina tidigare erfarenheter inom den akademiska verksamheten. Rektorsposten tror von Schantz kommer innebära helt nya utmaningar, ”här finns ingen mental garderob att gå in i”, när han nu inte har några chefer över sig som kan ta över.
”Här är jag i rampljuset hela tiden. Och det lär jag få vänja mig vid.” säger von Schantz med viss respekt inför sitt sexåriga rektorskap och att stå som ytterst ansvarig. Von Schantz talar lugnt och tydligt när han beskriver sina visioner för tiden som rektor, men betonar att han fortfarande är i en lärande och lyssnande fas. Han vill att Lunds universitetet ska vara en institution i världsklass – ett mål som universitet ska närma sig genom förbättringar av grundutbildning, arbetsmiljö och ett förändrat ledarskap. Han vill se ett större engagemang grundutbildingen, som han tror är en grundpelare för universitets utbildningskvalitet, han vill öka antalet timmar eleverna spenderad med lärare och förbättra den konkurrerande och elitistiska miljön.
”Jag har tänkt jobba mycket med att utveckla det kollegiala ledarskapet, och försöka förena det med new public management – en mer linjeinriktad ledningsstrukturer”. Så att vi får ledare som vågar ta ansvar […] både för den egna enheten och ett stort ansvar för universitet som helhet”, säger von Schnantz och avslutar sitt anförande.

”Vem är Torbjörn von Schantz?” undrar moderator Sebastian Persson, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer (LUS). Von Schantz beskriver sig själv som en ”inbodd Lundabo”, som varit skriven här sedan familjen flyttade till Lund i hans barnaår. I Lund är han på hemmaplan och det var också här han själv studerade ekologi. Sedan -72 har han jobbat vid universitet och även suttit som lärarrepresentant i universitetsstyrelsen och varit dekan för den naturvetenskapliga fakulteten.
Studentlivet i Lund tror von Schnatz är en viktig del av marknadsföringen, och att Lundakarnevalen i sig blivit ett viktigt varumärke, inte bara för universitet utan för hela staden. Sin egen roll i studentlivet målar han upp ganka blygsamt;
”Jag var med på nationer och festade och dansade […] men jag var nog rätt städad”.

Samtalet når studieavgifterna inom universitetsvärlden, som von Schantz anser ”motverkar mycket av universitets ideal och syften” då det försvårar att arbeta utifrån ideologin om allas lika värde och rätt till utbildning.
”Jag är stolt över att vara svensk med vårt systen med fri sjukvård och fria studier, jag tycker det är en viktig del av vårt land” utvecklar von Schantz och ställer sig negativ till studieavgifterna. Han beskriver även sin bild av utbildningen som ett verktyg för att öka förståelsen mellan nationer, och att bedriva biståndsarbete genom att erbjuda en utbildnings och därmed utveckling i ett annat land.

Under aftonen senare del bjuds publiken in för att ställa sina frågor till rektorn. Von Schantz beskriver sin bild av god marknadsföring, vad han bär med sig från tidigare anställningar och hur integrationen av utbytesstudenter kan förbättras. En av kvällens sista frågor uppmanar von Schnatz till att förklara vad han som rektor vill uppnå med sin sitt rektorskap:
”Jag vill att studenter ska vara stolta över den utbildningskvalitet de fått när det går ut härifrån”.

Foto: Lukas J. Herbers.

* Detta referat är överfört från Studentaftons förra hemsida. Publiceringsdatumet ovan avser därmed det ursprungliga publiceringsdatumet. Nyheten publicerades på denna hemsida
2022-04-23
.
Inspelning från aftonen

Poddavsnitt från denna studentafton

EP
7
Torbjörn von Schantz – Lunds universitets rektor
47:44
47:44
Torbjörn von Schantz – Lunds universitets rektor