NyheterKalendariumPodcastKontakt
Publicerat:
*

Harvardprofessorn om USAs korrupta politik

Gå till bild till vänster
Gå till bild till höger
Default-bild på AF-Borgen vid en studentafton

Studentafton med Lawrence Lessig den 17 mars 2015

”This is my favorite uni that didn’t give me a job”. Det är tisdag kväll och Studentafton i universitetsaulan. Kvällens gäst är den amerikanske jurudikprofessorn Lawrence Lessig, som just nu inleder sin föreläsning med att beskriva tidigare kända demokratier han anser ogiltiga:
”Make it that you climbed onto a map and ended up in El Paso”, säger Lessig och beskriver de lagar för vilka som gällde i El Paso 1924 gällande delstatsvalet. Det var ett samhälle där endast vita tilläts rösta i nomineringsvalet och därmed skapade en demokrati som förfördelade de vitas rättigheter. Detta uppkom under något Lessig beskriver som ”a well known trick to defeat democracy: Tweedism”. Tweedism är enligt Lessig vilken tvåstegsproeccess som helst där en kvalificerad grupp har möjligheten att nominera och den återstående delen av demokratin tillåts rösta på de kandidater den kvalificerade gruppen valt ut. Nomineringsvalet fungerar därmed som ett filter som begränsar röstarnas urval.

Dagens amerikanska politik anser Lessig vara just ett offer för tweedism. Men i den amerikanska politiken är det inte ett filter som sorterar bort alla av en viss hudfärg, utan ett filter som gynnar medborgare med tillräckligt ekonomisk kapital för att stödja kampanjer. Politiker tvingas vända sig till privatpersoner och företag för att kunna vinna val, i utbyte mot politiskt inflytande. Lessig använder sig av begreppet ”relevant funder”, vilket syftar till de personer som skänker tillräckligt för att vara av värde för kampanjledaren att alliera sig med.
”In 2014 about 0,04% of America gave the maximum amount in one election cycle,  thats about 122 000 americans which is about the same number of people named Lester in the united states”, säger professor Lessig och hävdar att dessa faktum urholkat den amerikanska demokratin. Resultatet har blivit en demokratin som svarar för finansiärerna och att kongressens arbete utformas efter dess finansiering. Lessig konstaterar:
”Our republic has been lost”

I föredragets sista del belyser Lessig de amerikanska medborgarnas medvetenhet av den enligt honom politiska korruptionen och hur system skulle kunna förändras. Det viktigaste för att möjliggöra förändring tror Lessig är att få folk att förstå ojämlikhet de lever i och att en förändring är möjlig. Det är idag självklart för alla amerikaner att det som skedde i Texas 1924 är ojämlikt, men att endast 0,02% av den amerikanska befolkningen idag har verkligt politiskt inflytande är svårare att förstå. Därefter måste man identifiera ”ideal och victim” fortsätter Lessig sitt resonemang, något som vi inte märker av då ”we are embaressed to admit it”.
”I think the ciritcal group to be understood as victims here are those whose dreams have been cancelled […] the victims here are our youth”.

Efter frågor från publiken avslutas kvällens afton till varma applåder och professor Lessig lämnar en hänförd publik med nya insikter om skendemokrati och pengars makt i politiken.

Lyssna på podden här/ Listen to the lecture by Lawrence Lessig here:

* Detta referat är överfört från Studentaftons förra hemsida. Publiceringsdatumet ovan avser därmed det ursprungliga publiceringsdatumet. Nyheten publicerades på denna hemsida
2022-04-23
.
Inspelning från aftonen

Poddavsnitt från denna studentafton