NyheterKalendariumPodcastKontakt
Publicerat:
*

Shirin Ebadi om mänskliga rättigheter, demokrati och Islam

Gå till bild till vänster
Gå till bild till höger
Default-bild på AF-Borgen vid en studentafton

Terminens första studentafton den 1 oktober gästades av Shirin Ebadi.

Det är torsdag kväll och stadshallen i Lund är fylld till sin bredd. Tidigare under kvällen har extrastolar ställts fram för att rymma alla som har tagit sig hit för att höra människorättsaktivisten och nobelpristagaren Shirin Ebadi tala.

Shirin Ebadi är född i Iran och år 1975 blev hon landets första kvinnliga domare. Under sin karriär har Ebadi åtagit sig flera kontroversiella fall och försvarat såväl studenter som författare och regimkritiker. Hon är en stark drivkraft i frågor om mänskliga rättigheter med särskilt fokus på barns och kvinnors rättigheter. Hennes obevekliga kamp ledde till att hon år 2003, som den första muslimska kvinnan någonsin, tilldelades Nobels Fredspris. Kvällen inleds med att Ebadi berättar om sin första reaktion när hon meddelades att hon hade tilldelats priset: ”When I first heard about it I was very surprised, because I did not even know I was a candidate for the Nobel prize.”

Berättelser om Ebadis kamp som ledde fram till att hon tilldelades Nobels Fredspris genomsyrar kvällen. Hon bjuder på berättelser från sin barndom och revolutionen i Iran år 1979. När revolutionen inträffade arbetade Ebadi som domare i Teheran, men revolutionen innebar att hon ombads lämna sitt uppdrag, för att hon är kvinna. Avskedet ledde dock inte till att Ebadi kuvades, utan tvärtom berättar hon om hur hennes kamp förstärktes, hon ville försäkra sig om att regimen en dag skulle ångra sitt beslut. Nobels Fredspris innebar precis den upprättelsen för Ebadi.

”Human Rights are about a culture, about a human culture”. Så inleder Ebadi andra delen av kvällen som har sin tyngd på mänskliga rättigheter, demokrati och Islam. Ebadi talar om hur Sharia missbrukas för att rättfärdiga handlingar som kränker de mänskliga rättigheterna. Hon återkommer flera gånger till vikten av en sekulär stat, att staten måste vara separerad från religion.

Ebadi berör även Islamska Staten frammarsch och den nuvarande situationen i Syrien. Hon talar om hur en ideologi inte kan bekämpas med vapen utan endast kan övervinnas med kunskap. ”Instead of throwing bombs at ISIS, throw them books!” Det är en återkommande lärdom som Ebadi förmedlar till publiken. Hon drar paralleller till situationen med talibanerna i Afghanistan. Ebadi menar att USA istället för att invadera Afghanistan i efterdyningarna av 9/11 borde ha byggt 4000 skolor, en skola för att hedra varje person som miste sitt liv i terroristattacken. Men istället valde USA att genomföra bombningar i Afghanistan vilket inte eliminerade hotet utan förstärkte det.

Ebadi avslutar samtalet med orden ”Have your dream, follow your dream, and never be afraid of defeat. Because every defeat can be the start of a victory.”

Kvällen avslutas sedvanligt med en frågestund i vilken publiken bjuds in att delta. Frågorna är många och bygger vidare på vad Ebadi talat om under kvällen. När frågestunden är över och Ebadi ombes avsluta med några sista ord till den unga publiken svarar hon med orden ”never listen to the advices of the elder generation”.

* Detta referat är överfört från Studentaftons förra hemsida. Publiceringsdatumet ovan avser därmed det ursprungliga publiceringsdatumet. Nyheten publicerades på denna hemsida
2022-04-23
.
Inspelning från aftonen

Poddavsnitt från denna studentafton