NyheterKalendariumPodcastKontakt
Publicerat:
*

Studentafton gästades av Navid Modiri

Gå till bild till vänster
Gå till bild till höger
Default-bild på AF-Borgen vid en studentafton

Den 17 november gästades Studentafton av Navid Modiri för ett samtal om samtalets betydelse, modererat av journalisten Kristin Nord.

Kvällen inleds med en kort sammanfattning av helgens attacker i Paris. Frågan är hur samtalsklimatet påverkas av en sådan omvälvande händelse. Navid berättar att helgen präglades av sorg med ett efterföljande känslosamt samtal. Många söker svar på frågor som varför hände det, hur gick det till och vad händer nu? Vi behöver prata om det som har hänt men också prata om hur vi ska tala om det som har hänt. Navid menar att samtalet inte bara handlar om att vi ska kunna säga vad vi vill, utan att vi ska skapa trygga rum för sådana samtal.

”Tyvärr används det som hände i Paris som ett politiskt slagträ för att skapa ökade splittringar i samhället.”

Sverige, vi behöver prata med varandra, säger Navid. Vad innebär detta i Sverige år 2015? Kristin använder det ökande antalet bänder på flyktingförläggningar som exempel. ”Smärta är en lerklump som kan användas för att tända fler eldar men också för att skapa gemensamhet.” säger Navid. Vi behöver använda smärtan för att skapa aktiviteter som för människor närmre varandra. Han talar även om de samtal som pågår i stängda rum och menar att dessa rum och grupper är ett symptom på de samtal vi inte har tagit. De är symtom på att vi inte tagit hand om varandra och därigenom skapat utanförskap. Det är ett misslyckande för hela samhället, vi har misslyckats med att skapat rum för grupper i samhället och på grund av detta har vissa människor tvingats retirera till egna, slutna rum. Kristin undrarhur vi ska bemöta dessa grupper. Navids svar kommer omedelbart ”se dem som människor”.

Samtalet fortsätter och Navid berättar om sin uppväxt och varför han valde att bli samtalsaktivist. Redan som barn upplevde han sin vardag som splittrad mellan två världar, hemma fick han förklara för sin mor varför de åt blodpudding i skolan och för sina vänner fick han förklara att trugande tillhörde den iranska kulturen när de var över på middag. Det fick honom att inse att människor har väldigt många olikheter och likheter. Likheterna är att människor pratar väldigt mycket om varandra, det återkommer inom alla grupper menar han. Samtalsaktivism handlar, enligt Navid, om att prata med varandra istället för om varandra.

När Navid var 16 år gammal engagerade han sig i elevdemokrati och stod i en talarstol för första gången. Det gav honom ett nytt språk och han slutade att använda våld. ”Om man inte har det språkliga kapitalet så använder man våld, vilket också är ett språk”.

Det var dock först år 2012 i samband med järnrörsskandalen som Navid insåg att samtalsaktivism behövdes. Navid berättar att när han såg järnrörsklippet kände hand sig arg och ledsen, detta späddes på när han senare insåg att klippet skapade ännu mer splittring på sociala medier. Klippet hade kunnat vara en anledning att arbeta för ett enat samhället, istället skapade det mer splittring trots att det var ett tydligt symptom på att vi behöver mer samtal. ”Varför insåg vi inte att samhället Sverige är sjukt, att vi behöver läka istället för att skära upp fler sår?” undrar Navid. Frågan blir hängande i luften.

Efter detta bjöd Navid och några vänner in till samtalsprojektet Sverige 3.0, som handlade om att tala bortom föreställningen om ”vi och dem”. Häri lades grunden för Navids framtida engagemang som samtalsaktivist och idag bedriver han projektet, samtalsaktivisterna, som går ut på att träna sig själv och andra i att kunna prata och lyssna. Att vara samtalsaktivist handlar om att hjälpa till att skapa goda samtal i en värld där inte många människor tar sig tid att lyssna på varandra, menar Navid. Han bjuder in oss att engagera oss och lyckas få samtliga i publiken att gå fram till en obekant person i rummet, se personen i ögonen och sedan ge en långsam kram. Efteråt säger han att vi precis brutit mot tre regler; att undvika främlingar, att inte ta i varandra i onödan och att inte tramsa.

”Det vi gjorde just nu, det känns farligt, men det är ovant. Det känns ovant, det är inte farligt.”

Innan kvällen avrundas berättar Navid om golfrundan med Jimmy Åkesson år 2014. Den avslutande halvtimmen av kvällen bjuds publiken in att delta i samtalet. Navid lyssnar och ställer motfrågor. Samtalet i Café Athen denna tisdags kväll har högt i tak.

* Detta referat är överfört från Studentaftons förra hemsida. Publiceringsdatumet ovan avser därmed det ursprungliga publiceringsdatumet. Nyheten publicerades på denna hemsida
2022-04-23
.
Inspelning från aftonen

Poddavsnitt från denna studentafton

EP
16
Navid Modiri - Sverige, vi måste prata med varandra.
1:10:35
1:10:35
Navid Modiri - Sverige, vi måste prata med varandra.