NyheterKalendariumPodcastKontakt
Publicerat:
*

Studentafton gästades av Cecilia Malmström – en medborgardialog

Gå till bild till vänster
Gå till bild till höger
Default-bild på AF-Borgen vid en studentafton

Aftonen i Universitetsaulan tar sin startpunkt i det allmänna läget i EU idag, hur ser det egentligen ut? Cecilia Malmström beskriver en situation inom EU med ett försämrat samarbetsklimat och ökade motsättningar. EU står inför en rad stora problem som behöver lösas. Delar av Europa har fortfarande inte kommit ur den ekonomiska kris som rått senaste åren, flera länder kämpar fortfarande med hög arbetslöshet, försämrat säkerhetsläge och migrationskris. Det finns konsensus inom EU att medlemsländerna ska samarbeta inom flera områden, till exempel säkerhet, medan frågor kring migration fortfarande är svårt att finna gemensamma lösningar kring.

De stora frågorna måste EU samarbeta kring säger Cecilia, ett påstående som får brett stöd från publiken. Frågan som följer rör terrorism i Europa. Vad kan EU göra för att skydda sig? Cecilia menar att medlemsländerna inte är redor för en gemensam säkerhetstjänst liknande FBI i USA. Däremot måste de nationella säkerhetstjänsterna dela mer information. Ett utökat säkerhetssamarbete behövs men ännu viktigare är att bygga upp tilliten mellan medlemsländerna. Men även det förebyggande arbetet måste förbättras. Bland annat har ett nätverk bildats för att förebygga radikalisering genom att sammanföra expertis från olika yrkesgrupper men även olika länder

Ett annat omfattande område är flyktingkrisen. Kan EU hantera konflikten mellan fri rörlighet och inre marknad samtidigt som asylrätten för flyktingar värnas? Cecilia berättar att detta är en en av de största frågorna inom EU just nu. När den fria rörligheten utmanas och länder stänger sina gränser hotas EUs grundidé. Trots detta är det väldigt svårt att i praktiken tvinga ett land att ta emot människor de inte vill ha där, då det rör sig om suveräna stater. Idag saknad det lagligt utrymme för att vidta åtgärder, såsom bojkott eller indrag av jordbruksstöd.

”Vi står inför en situation där vi har fler flyktingar än någonsin sedan andra världskriget. Väldigt nära Europa sker fruktansvärda övergrepp; krig, våldtäkt, barnarov, trakasserier, förföljelser. Vi ser inbördeskriget i Syrien, vi ser hur IS behandlar människor på det mest brutala sätt som vi inte trodde var möjligt 2016. Och de flyr hals över huvud, en del av dem, en liten liten del, men många relativt sätt, kommer till Europa- det är klart att vi har en moralisk skyldighet att ta hand om dem. När alla håller med om det i teorin men väldigt få i praktiken då kraschar ju alla europeiska principer och det är vad vi står inför nu.”

Kvällens andra ämne berör europeisk handelspolitik och TTIP, frihandels- och investeringsavtalet som just nu förhandlas mellan EU och USA. EU har en aktiv och ambitiös handelspolitik enligt Cecilia. Handelspolitik inom EU spelar stor roll för ekonomisk återhämtning inom Europa men även för att skapa möjligheter i andra länder samt att bekämpa fattigdom utanför Europa.

Vad gäller TTIP- förhandlingarna fortskrider dessa intensivt. Målsättningen är att finalisera avtalet under Obama administrationen. Flera områden kvarstår dock att förhandlas. Cecilia berättar även om den kritik som finns mot TTIP, men försäkrar att grundprincipen är att inga lagar ändras. ”Vi sänker inga miljökrav, hälsokrav eller andra konsumentkrav i Europa.”

Hur kan kommissionen försäkra att Investor-State Dispute Settlements (ISDS) inte kommer att missbrukas av företag och urholka miljörätten och välfärden? ISDS handlar om att utländska företag under vissa villkor, om deras investeringar hotas enbart på den grund att de är ett utländskt företag, kan stämma en stat, förklarar Cecilia. Det är ett system som funnits sedan en lång tid tillbaka och blivit gammalmodigt vilket lett till att det i vissa fall kommit att missbrukats av företag. Kommissionen har dock arbetat för att reformera detta system. Målsättningen är att stater fortfarande har möjlighet att stämma en stat, men möjligheten ska begränsas. Utebliven vinst, miljö- och välfärdslagar ska inte kunna användas för att legitimera en stämning. Endast då en investering hotas på grund av diskriminerande behandling kan systemet tillämpas. Med det nya systemet strävar kommissionen även efter transparens och överklagningsmöjligheter.

Under kvällen kom även frågor som rör Ukraina, panamadokumenten, korruption, det europeiska medborgarinitiativet och EUs flyktingavtal med Turkiet upp. Avslutningsvis berör Cecilia EUs framtid, ”EU har alltid utvecklats och stärkts genom kriser. Kanske är detta en möjlighet att kraftsamla. Optimismen är en plikt.”

* Detta referat är överfört från Studentaftons förra hemsida. Publiceringsdatumet ovan avser därmed det ursprungliga publiceringsdatumet. Nyheten publicerades på denna hemsida
2022-04-23
.
Inspelning från aftonen

Poddavsnitt från denna studentafton