NyheterKalendariumPodcastKontakt
Publicerat:
*

Studentafton gästades av Fredrik Reinfeldt

Gå till bild till vänster
Gå till bild till höger
Default-bild på AF-Borgen vid en studentafton

Fredrik Reinfeldt, före detta statsminister under åtta år, tågar in i Universitetsaulan till Magnus Ugglas ”Vittring” samt publikens applåder. Efter några inledande skämt så förkunnar Reinfeldt att han under den närmaste halvtimmen ska måla upp två bilder av dagens värld: en mörk och en ljus – han börjar med den mörka.

Reinfeldt berättar att vår värld idag präglas av osäkerhet, oro och politiska löften som är omöjliga att genomföra. Han tar avstamp i det världsekonomiska läget och i USA. Den amerikanska centralbanken, som spelar en stor roll i världsekonomin, har höjt sin ränta för andra gången på tio år. Är detta skiftet ifrån den värld med låga eller till och med minusräntor som vi har vant oss vid? Är höga räntor på väg tillbaks? Reinfeldt talar även om dollarns viktiga ställning och hur den svenska kronan över de senaste tre åren försvagats 40 procent gentemot den amerikanska valutan. Detta kan ge fördelar på kort sikt för vår industri men minskar vår köpkraft och gör att vi importerar inflation.

Under aftonens gång understryker Fredrik Reinfeldt ofta att vi egentligen inte vet vad framtiden kommer att visa oss. Han uppmanar till ödmjukhet inför denna okunskap och inför problemen som står framför oss. Vi bör inte döma ut eller hylla politiska beslut i förtid. Reinfeldt nämner den oro som marknaden upplevde när Trump blev vald till president eller när Brexit röstades igenom. Denna oro visade sig vara väldigt kortsiktig och marknaderna återhämtade sig snabbt.

Reinfeldt går vidare till att prata om Mellanöstern och Syrienkonflikten som han benämner som en av de enskilt viktigaste frågorna för världens politiker just nu. Han påpekar att konflikten ifråga visar på att världssamfundet inte kan hantera konflikter ordentligt. Konflikten i Syrien har pågått i sex år utan några svar. Men det är oerhört svårt; antalet olika milisgrupper som strider i Syrien uppskattas till cirka 1000 stycken samtidigt som Ryssland stödjer Bashar Al-Assad och USA stödjer delar av oppositionen. Hur fredsförhandlar man i en situation som denna? Vi måste återigen vara ödmjuka inför problemen.

Men allt i världen är inte mörker enligt Fredrik Reinfeldt. Vi har en befolkningstillväxt som vi aldrig hade trott var möjlig. Trots att många hävdar att detta är dåligt då det kommer att resultera i svält, platsbrist och konflikter så har dessa fel – vi kan hantera detta. Världsbefolkningen passerade sin första miljard på 1800-talet, men idag växer vi med en miljard varje tolfte till femtonde år. Denna utveckling kommer dock att avstanna när vi är cirka 11 miljarder runt år 2100. Detta beror på att ju mer utvecklat och progressivt ett land blir, desto mindre barn föds. Om snittet gällande barn per kvinna går under 2,1 så avstannar befolkningstillväxten i ett land – Sverige ligger idag på 1,8 barn per kvinna. Hela Europas befolkning hade avstannat eller minskat om inte för en sak: invandring.

De länder som inte är öppna för invandring får ofta en icke-växande samt åldrande befolkning. Reinfeldt tar upp Japan som exempel: det är ett högutvecklat land med låg barnafödsel som är stängt för invandring. Landet har världens äldsta befolkning och Reinfeldt kallar det skämtsamt för världens största äldreboende. Detta fenomen är problematiskt då det blir färre som arbetar och som kan ta hand om den äldre delen av befolkningen.

Reinfeldt råder oss att fundera över vår framtid. Europas befolkning åldras allt mer. Populistiska och främlingsfientliga partier tar allt större plats på den europeiska politiska arenan. Reinfeldt frågar oss vilka vi vill vara – hur vill vi att vårt Europa ska se ut? Hur ska vi lösa vår åldrande befolkning? Vilken syn vill vi ha på invandring i framtiden? Det här är frågor som vi bör reflektera över.

Fredrik Reinfeldt tackar för sig och kvällens moderator, Nina Wadesjö, välkomnas upp på scenen. Efter en blixtsnabb ommöblering av scenen så börjar den andra delen av aftonen: det modererade samtalet. Nina Wadesjö tar avstamp i Fredriks nya bok ”Nya Livet”. Diskussionen behandlar hur vi ska hantera en stigande medellivslängd runt om i världen. Reinfeldt menar att vi bör arbeta längre innan pensionen och fundera över hur vi som personer ska hantera ett drastiskt längre liv. Arbetsmarknaden kommer stå inför stora förändringar både med personer som förlänger sitt arbetsliv men även med de tekniska framsteg som kommer göra många arbeten obsoleta. Artificiell intelligens kommer att ändra vår uppfattning om att automation bara berör enklare sysslor.

Samtalet går vidare från ålder till ”slaget om det öppna samhället” som det benämns i ”Nya Livet”. Reinfeldt säger att vårt öppna samhälle med demokratisering, fri rörlighet och tolerans är hotat och vi riskerar att gå bakåt i dessa aspekter. De som hotar det öppna samhället är de som vill separera religioner, kulturer, språk och stänga gränser. Dessa människor vill få oss att tro att vi bara är trygga i sällskap av personer som delar dessa nämnda värden med oss själva. Ett sådant samhälle beskriver Reinfeldt som livsfarligt.

Avslutningsvis så kommer vi till aftonens tredje och avslutande del: den traditionsenliga frågestunden. Reinfeldt tar emot frågor om Sveriges relation till Ryssland, klimathotet, NATO-medlemskap och sin tid som statsminister.

* Detta referat är överfört från Studentaftons förra hemsida. Publiceringsdatumet ovan avser därmed det ursprungliga publiceringsdatumet. Nyheten publicerades på denna hemsida
2022-04-23
.
Inspelning från aftonen

Poddavsnitt från denna studentafton