NyheterKalendariumPodcastKontakt
Publicerat:
*

Kaj Linna gästade Studentafton

Gå till bild till vänster
Gå till bild till höger
Default-bild på AF-Borgen vid en studentafton

Denna Studentafton berättar Kaj Linna sin historia, följt av ett samtal med lektor Sverker Jönsson om rättsväsendets svagheter och begränsningar. Samtalet modereras av journalisten Anton Berg, en av skaparna till podcasten Spår som bidrog till att kritisk information för utredningen kom fram som till slut gjorde att Linnas resningsansökan kunde beviljas.

En ovanlig varm dag i slutet av september, 26 september för att vara mer exakt, gästas studentafton av Kaj Linna, i stora salen på Grand. Rättsfallet hade under en längre tid granskats av bland andra podcasten Spår. Kaj Linna går upp på scenen till tonerna av Eminems låt ”Loose yourself”. Aftonen inleds med att Kaj Linna håller ett anförande där han berättar om sin sida av den här speciella historien. Berättelsen tar sin början på ett café i Amsterdam, där Kaj Linna läser om ett brott som skett Kalamark i Sverige, där han själv varit och sålt ett kassaskåp. Den stora chocken kom dock när Kaj Linna läste vem som var den skyldige. Polisen hade kommit fram till att det var Kaj Linna själv. ”Jag kan inte beskriva exakt med ord hur jag kände där och då, men det var en avgrund som öppnade sig”. Utan att riktigt veta varför, höll Kaj Linna sig undan, blev efterlyst, åkte till England, sen till Wales, och blev till slut gripen och utlämnad till Sverige. Han insisterade på att få en advokat närvarande vid första förhöret. ”För mig var det precis som att det var ett krig, jag var fångad i fiendeland”. Det visade sig att DNA-bevisen som påstått fanns, inte alls existerade. Däremot fanns ett huvudvittne, ”som ljög”. Indicier fanns hopade, men ibland tvivelaktiga. Kaj Linna förklarar hur domen till slut föll, och han blev transporterad till Kumla.

Därefter följer kampen för att bli fri. Kaj Linna poängterar stödet från sin familj, och berättar om hur han och hans syster Carita kommer fram till att media är de enda som kan hjälpa dem i det här läget. Stefan Lisinski på Dagens Nyheter började nysta i fallet. Efter diverse undersökningar av den tekniska bevisningen gjordes en resningsansökan, men denna fick avslag. Men Kaj Linna berättar att hans tankar då var ”Jag är oskyldig, jag kan inte ge mig, jag måste fortsätta”. Och det gör man. Telefonmaster som använts som medel för att positionera kronvittnet vid en plats och en tidpunkt undersöks igen. Man kommer fram till att huvudvittnet inte kan ha befunnit sig på den plats han uppgett. Kaj Linna förklarar hur betydelsefullt det här var, då vittnet spelat den avgörande rollen i den fällande domen. En ny resningsansökan görs, men även denna får avslag. Förhållandena på fängelset blev sämre, men fler har blivit intresserade av fallet. Det är här Anton Berg dyker upp i bilden med podcasten Spår. Kronvittnet fångas på band när han ändrar sin ursprungliga historia. Till slut blir det en ny rättegång där Kaj Linna frikänns, och han blir efter 13 år i fängelse. Det han vill nu är att inte andra ska behöva gå igenom samma sak.

Anton Berg, kvällens moderator, och Sverker Jönsson, lektor i straffrätt vid Juridicum i Lund, kommer upp på scenen. Anton Berg berättar om kontrasterna mellan Stora salens kristallkronor, och första mötet med Kaj Linna på Norrtälje. Han förklarar hur Linnas fall kan te sig märkligt för gemene man på grund av det stora förtroende vi har för det svenska rättsväsendet. Sverker Jönsson får i uppgift att förklara de juridiska aspekterna och kallar tingsrättsdomen för ett ”intellektuellt haveri av nästan apokalyptiska proportioner”.

Det som följer är ett samtal om rättsväsendet i Sverige, de stundtals snåriga juridiska aspekterna utreds och blandas med Kaj Linnas personliga erfarenheter. De närvarande får också insyn i hur Anton Berg och podcasten Spår arbetat med fallet. Bland annat har 80 timmar ljudupptagning från tingsrätten och hovrätten lyssnats igenom. Problematiken kring vittnesmål, hur resningsansökningar fungerar, oskyldigt dömda och relationen mellan domare och åklagare diskuteras också. Under samtalets gång frågar Anton Berg om ”Var du säker på att du skulle bli friad?” och Kaj Linna svarar ”Ja”, varpå Anton Berg fortsätter ”Ända från början?” ”Ja ända, från början”. Aftonen avslutas på sedvanligt vis med en frågestund på 30 minuter.

Aftonen är även tillgänglig som podcast nedan.

* Detta referat är överfört från Studentaftons förra hemsida. Publiceringsdatumet ovan avser därmed det ursprungliga publiceringsdatumet. Nyheten publicerades på denna hemsida
2022-04-23
.
Inspelning från aftonen

Poddavsnitt från denna studentafton