NyheterKalendariumPodcastKontakt
Publicerat:
*

Studentafton med Alexander Bard

Gå till bild till vänster
Gå till bild till höger
Default-bild på AF-Borgen vid en studentafton

Den 8 november gästades Studentafton av Alexander Bard, filosof, författare, artist och samhällsdebattör, för en afton på temat “Digital Revolution – ett paradigmskifte”.

Ett fullsatt Grand Hotel. Alexander Bard, filosof, artist, författare, hoppar upp på scenen med ett litet skutt till tonerna av “Feel is still” med Portugal the man. På scenen står två stora whiteboards som Bard kommer att använda sig flitigt av under kvällen. Han börjar med att skriva upp två ord på ena tavlan: människan och teknologin. Därefter följer en utläggning om hur människan i sig inte blivit intelligentare med historiens gång. Han fortsätter med hur männskligheter planerar för ett samhälle som inte är det som blir framtiden. Det är ett rappt tempo från start, där idéer och tankar avhandlas i rask takt. Han förklarar hur vi befinner oss i en digital revolution, vilket också är kvällens tema.

Han börjar med att förklara hur teknologiska förändringar leder till en respons hos människorna. Det blir en tillbakablick i historien, Paris 1789 är det första som skrivs upp på en lista som punkt tre, där tryckpressen 1450 senare blir punkt nummer ett. Bard understryker att det är tryckpressen som är revolutionen, det är den teknologiska förändring som leder till en respons i Paris. Han understryker vikten av information, och sambandet mellan information och makt. Han gör vidare kopplingen mellan dagens informationssamhälle, och det farliga i avsaknaden ordning. Listan kompletteras och det står sedan

A. Tryckpressen 1450
B. Idé metafysik
C. Paris 1789
D. Ordning i kaos

Historien tar oss till Frankrike, där tabloiden, det tryckta ordet, och framförallt individen som idé är på frammarsch. Bard förklarar hur detta leder revolution, och hur Napoleon gör entré i historien. Napoleons armé vann framgång genom informationsspridning och soldaternas läskunnighet. Ett till ord skrivs upp på tavlan. Hegel 1807, och utläggningen går vidare till zeitgeist och idealiseringen av individen. ”…och vem är Napoleon? Han är den ultimata individen! Han tror på sig själv”. Bard förklarar hur Napoleons framgång helt bygger på att informationsflödet går just uppifrån och ned.

De här apparaterna fanns inte ens för 30 år sedan. Det är en revolution.

Bard byter epok. Sverige på 1980-talet, vilket tar oss till internets födelse och framväxt. Han berättar hur vi idag i västeuropa använder laptops eller smartphones sju timmar om dagen, och ”De här apparaterna fanns inte ens för 30 år sedan. Det är en revolution.”. Han målar upp en bild av en framtid där internet och det digitala tar över allt mer, men drar även paralleller bakåt till Napoleon och dennes armé för att förklara samtiden. Han hävdar även att tjejer kommer att ta över tack vare hur de är överlägsna på att kommunicera, ett tema han återkommer till under kvällen. Han beskriver ”tjejer som sitter med en customizad laptop framför sig” som de som är framtiden.

Bard förklarar att vi befinner oss på punkt tre, paris 1789 just nu. Vi har ännu inte kommit till punkten ”ordning i kaos”. Han går igenom världens moln, och poängterar att inget finns i Europa. Ordet sensokrati skrivs upp på tavlan, som han beskriver som “ett system där det finns en sensorer absolut överallt”. Sensokratin är inte jämlik förklarar Bard. Det ritas upp en kvinnlig medelklass och en manlig underklass. Även offer-mentalitet, och användandet av offer-rollen inom olika ideologier tas upp, och Bard uttalar sig kritiskt till detta då han själv hyllar hjälten och anser att det behövs fler hjältar. Utan att dra ner på tempot på slutet hinner även Bard skriva upp empowerment på tavlan, och förklarar varför han ser det som ett viktigt värde, innan det blir dags för Yasemin Arhan Modéer att gå upp på scenen för frågestunden. Det blir samtal om unga vilsna män, e-handel, västeuropas roll i världen och framtiden, nationalstaten och om integritet. Alexander Bard avslutar med att på Yasemin Arhan Modéers initiativ ge ett råd till publiken: ”Res. Lär er så många språk ni kan, skaffa så många vänner ni kan runt hela världen, skaffa er vänner överallt, res, res, res.”.

Aftonen är även tillgänglig som podcast nedan.

* Detta referat är överfört från Studentaftons förra hemsida. Publiceringsdatumet ovan avser därmed det ursprungliga publiceringsdatumet. Nyheten publicerades på denna hemsida
2022-04-23
.
Inspelning från aftonen

Poddavsnitt från denna studentafton