NyheterKalendariumPodcastKontakt
Publicerat:
*

Studentafton om YouTube – informationssamhället i förändring

Gå till bild till vänster
Gå till bild till höger
Default-bild på AF-Borgen vid en studentafton

Den 27:e mars 2018 gästades Studentafton av Axel Palm, Ella Grundel, Nils Gustafsson och Andreas Ekström. Aftonen bestod av ett samtal mellan alla gäster, lett av Ekström, där Palm och Grundel berättar om sitt eget youtubande och förhållande till företaget, och Gustafsson belyser aspekten sociala medier och politik. Axel Palm är youtuber, Nordens första YouTube-ambassadör, och grundare av videokonsultbyrån Paradime. Ella Grundel är youtuber och partner manager på Nordens största YouTube-nätverk United Screens. Nils Gustafsson är doktor i statsvetenskap vid Lunds universitet, och har forskat kring politisk kommunikation och politiskt deltagande, särskilt i sociala medier. Andreas Ekström är journalist, författare och föreläsare med särskilt fokus på den digitala revolutionen.

Aftonen utspelar sig i Athen, och trots att det är slutet av mars singlar snön ner utanför. Upp på scenen kommer Andreas Ekström, för att introducera kvällen samtalsämne: Youtube. Därefter presenteras kvällens panel: Axel Palm, Ella Grundel och Nils Gustafsson. Samtalet tar sin början i hur vanligt youtube-tittandet är, särskilt bland unga. Palm och Grundel berättar om sitt eget youtubande. För Palms del började det som ett kreativt uttryckssätt, ett sätt att förmedla humor. Grundel får berätta om hur hon kan lära känna sin publik via de analysverktyg Youtube erbjuder, och hur hon kan skapa material därefter. Palm berättar att han en bra månad kan ha uppemot 300 000 visningar, vilket Ekström påpekar är som en lokaltidning ungefär och frågar om det juridiska ansvaret som kommer med det. Där är det lite mer osäkert, och enligt Palm är det svårt att veta vad som gäller. Till exempel kan datalagringsservrar finnas i flera olika länder, vilket ger vissa internationella och juridiska svårigheter. Vad gäller pengar så är det få i Sverige som kan leva på sitt Youtubande, kanske bara 10 kanaler enligt Palm.

Nils Gustafsson kommer in i samtalet. Han forskar på sociala medier och politik, och började redan 2005. Då var han den första som skrev om just det ämnet. Han berättar om hur även de senaste valen kan sägas ha varit sociala-medier-val, och ger bland annat som exempel det blogginlägg om utförsäkring som blev viralt dagarna innan valet 2010 och kommenterar att ”pratar man med personer som var ledande inom valkampanjen så säger de att regeringen förlorade sin majoritet på det blogginlägget”. Samtalet går vidare och återknyter till Youtube. Hur skulle det gå om Axel Palm och Ella Grundell gav sig in i politiken och valrörelsen? Palm menar att den politiska debatten förs på så många fronter och i så många medier idag, att det helt enkelt inte spelar så stor roll. Grundell menar att det kanske skulle vara positivt för valdeltagande, att hon inte skulle påverka vad folk röstar på, men kanske att fler skulle rösta.

Avslutningsvis diskuteras det känslomässiga inslagen, både inom politiken och inom Youtube. Känslorna har dock varit närvarande inom politiken även innan Youtube, även om de är mer närvarande nu än tidigare. Grundell menar att hennes och Palms material är mer faktamässig än känslomässigt och att de därför lockar en viss typ av människor. Men det diskuteras även hur känslorna ändå är viktiga inom Youtube, hur det ger en känsla av autencitet som inte till exempel dokusåpor inte når. Man kommenterar också på hur även politikers relation till plattformen ändrats, och hur man kan se en viss attitydförändring och större vilja att vara med via Youtube även för politiker. Därefter släpps publiken in för en frågestund, där allt från nätneutralitet, till Youtube som inkomstkälla, till hur man skulle vilja bygga om Internet, om man fick börja från grunden, innan publiken åter ger sig ut i den snöiga marskvällen.  

Aftonen är även tillgänglig som podcast nedan.

* Detta referat är överfört från Studentaftons förra hemsida. Publiceringsdatumet ovan avser därmed det ursprungliga publiceringsdatumet. Nyheten publicerades på denna hemsida
2022-04-23
.
Inspelning från aftonen

Poddavsnitt från denna studentafton

EP
34
YouTube, informationssamhället, influencers och TV-döden.
1:26:00
1:26:00
YouTube, informationssamhället, influencers och TV-döden.