NyheterKalendariumPodcastKontakt
Publicerat:
*

Den arga mobben – Studentafton om mobiliseringen på sociala medier

Gå till bild till vänster
Gå till bild till höger
Default-bild på AF-Borgen vid en studentafton

Den 5 september gästades Studentafton av komikern Aron Flam och den tidigare generalsekreteraren för advokatsamfundet Anne Ramberg. På Stadsteatern i Lund är fokus denna torsdagskväll mobben på sociala medier, modererat av Jörgen Huitfeldt. Gästernas samtal kretsar huvudsakligen kring de senaste årens mediedrev för att diskutera vem som vinner på dem, hur resten av samhället förhåller sig och vem som är ansvarig.

Jörgen Huitfeldt inleder aftonen med att påpeka vår samtids ökande polarisering, och menar på att de extrema positionerna som dominerar debatten får allt större utrymme samtidigt som de mer nyanserade ståndpunkterna drunknar. Huitfeldt betonar att mobben har varit majoritetens sätt att bestraffa ett oönskat beteende i ett samhälle. Därefter inleder han ett samtal om hur mobbens kraft träder fram i den digitala tidsåldern och hur opinionsbildare ser på sin egen roll och sitt egna ansvar.

Anne Ramberg börjar med att svara på moderatorns inledande fråga kring hur hon ser på mobben som fenomen. Hon menar på att den är liktydig med pöbel, en företeelse som funnits så länge människan har existerat. Med den nya tekniken har den däremot fått en större scen då informationsspridningen sker snabbare och enklare än förut. Anonymitet tillåter dessutom människor att säga och göra vad de vill. Hon menar på att detta är ett demokratiskt bekymmer, då mobben påverkar alla, inte minst lagstiftaren. Hon fortsätter med att det är viktigt att vi upprätthåller tryckfriheten och yttrandefriheten i landet. Medias uppgift är att granska makten – men ibland kan den gå för långt, konsekvenserna blir att enskilda personer skadas. Att bli uthängd på löpsedlar kan i många fall kan vara värre än att bli dömd i en domstol. I vidare bemärkelse nämner hon sina egna upplevelser av att stå i stormens öga för mobben.

Vidare frågar Jörgen Huitfeldt om Aron Flam kan se något gott med mobben. Flam menar att det är allmänmänskligt att bilda mobbar och ge sig iväg på ett känslomässigt korståg. Han tycker mobben är en dumhet, det är att överlämna sin skyldighet så att du själv inte behöver ta ansvar för vad du gör och vad du säger. Han betonar att du som individ slipper tänka själv och får alla åsikter serverade till dig, till det drar han parallellen nazityskland.

Anne Ramberg fortsätter samtalet med att mobben är ett optimalt exempel på när känslor kan styra över fakta. Hon menar på att kunskap är viktigt men att den inte är tillräcklig om man inte ifrågasätter den. Vidare anser hon att utvecklingen idag starkt påminner om det som hände Europa på 1930-talet. Hon pekar på en problematik med att ledande och inflytelserika människor inte tar ansvar i att utbilda allmänheten. Samtalet går naturligt över i en het diskussion om Hanif Balis senaste tweet. Det råder en tongivande opinionsbildning på stadsteatern i Lund, Ramberg och Flam håller sällan med varandra. Jörgen Huitfeldt tar upp tråden och leder den vidare till #metoo-rörelsen, fallet Cissi Wallin och Fredrik Virtanen förs bland annat på tal. Även här råder delade meningar mellan kvällens gäster.

Den traditionsenliga frågestunden inleds och aftonen åhörare uppmanas att ställa frågor till gästerna. Frågorna är genuint ställda, och rör tidigare påståenden under samtalet. Bland annat ställs frågan hur man kan lösa mobben och förhindra att den träder i kraft.

Anne Ramberg pekar på att mobbens lösning ligger i att kritiskt tänkande människor engagerar sig mer och blir tydliga röster i debatten. Att fler börjar argumentera för humanism och människors lika värde. Det kanske anses som en självklarhet menar hon, men att de som delar dessa åsikter ofta är tysta i den generella samhällsdebatten. Hon vill se en större samling kring de goda krafterna i Europa och resten av världen.

Aron Flam menar på att alla medborgare borde ta ställning till all information de läser dagligen. Mobben är alltså individens egna ansvar. Individualism och kritiskt tänkande gör att det är upp till dig själv att delta eller avstå från en mobb. Det finns ingen mobb som är fördelaktig utan enbart kritiskt tänkande individer som tar ansvar för sina handlingar.

Text: Madina Refoi

Aftonen finns även tillgänglig som podcast.

* Detta referat är överfört från Studentaftons förra hemsida. Publiceringsdatumet ovan avser därmed det ursprungliga publiceringsdatumet. Nyheten publicerades på denna hemsida
2022-04-23
.
Inspelning från aftonen

Poddavsnitt från denna studentafton