NyheterKalendariumPodcastKontakt

Politisk Debatt

19:00
Banner-bild till aftonenBanner-bild till aftonen
Default-bild från gammal studentafton
Evenemangsbeskrivning

Studentafton arrangerar tillsammans med LUPEF och LUS en politisk debatt med Malcom Kyeyune, Paula Bieler, Andreas Johansson Heinö och Naod Habtemichael. Aftonen äger rum i Athen i AF-borgen, onsdagen den 5 september kl 19.00(..).

Aftonen utformas som en idédebatt där de fyra debattörerna kommer att ta sig an några av de stora och klassiska politiska frågorna som "Skatt & Välfärd", "Brott & Straff", samt "Demokrati & Yttrandefrihet". Aftonen inleds med en modererad debatt och övergår sedan i en idédiskussion. I vanlig ordning avslutas aftonen med en frågestund där du som åhörare ges möjlighet att ställa frågor till debattörerna och komma med egna inlägg i debatten.

Malcom Kyeyune är skribent och kan beskrivas som alternativ vänsterdebattör. Hans texter publiceras regelbundet i flera av de stora dagstidningarna, och han driver även podcasten "Markus och Malcom" tillsammans med Markus Allard

Paula Bieler är migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna och har suttit som ledamot i riksdagen sedan 2014. Hon är ledamot i partistyrelsen och har tills nyligen även varit jämställdhetspolitisk talesperson för partiet.

Andreas Johansson Heinö är förlagschef vid den marknadsliberala tankesmedjan Timbro, och doktor i statsvetenskap. Som liberal debattör kommenterar han ofta frågor som rör mångkultur, integration och medborgarskap.

Naod Habtemichael är förbundsordförande för Centerstudenter och kandiderar i höstens val till kommunfullmäktige i Göteborg där han står som andranamn på Centerpartiets lista. Genom sin roll som ordförande sitter han även som representant i Centerpartiets partistyrelse.

När: Den 5 september 2018 kl. 19.00(..)
Var: Athen, AF-Borgen, Lund
Pris: 70 kr för medlem i Studentlund, 90 kr för övriga.

Biljetterna köps via länken nedan eller direkt i Studentinfo på bottenvåningen i AF-borgen.

https://www.nortic.se/dagny/event/18874

Varmt välkomna!

Slutsålt
Slutsålt
Evenemangsinfo
När
kl.
19:00
(..)
kl.
21:00
Var
Athen (AF)
Visa/dölj extra lokalinfo
lokal
Café Athén, AF-Borgen
Adress
Sandgatan 2, 223 50 Lund
Vägbeskrivning
Google Maps

AF-Borgen ligger i Lundagård i centrala Lund och dess huvudentré vetter mot det stora vita Universitetshuset. Café Athen hittar du efter att du gått in genom huvudentrén och svängt höger. Gå rakt fram mellan trapporna så hittar du lokalen.

Gästas av
Malcom Kyeyune, Paula Bieler, Andreas Johansson Heinö och Naod Habtemichael
Modereras av
Paul de Font-Reaulx
Arrangeras tillsammans med
Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening
Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening
Lunds Universitets Studentkårer
Lunds Universitets Studentkårer
BiljettEr
Länk ↗
Biljettpris
70 kr för medlem i Studentlund, 90 kr för övriga
Uppdateringar

Nyheter om denna studentafton

Inga nyheter om denna afton hittades. Läs alla våra nyheter här.
Ta del av aftonen i efterhand

Missade du aftonen?

Vissa studentaftnar går att ta del av även i efterhand! Detta i form av podcastavsnitt, Youtube-videor och/eller referat från aftonen. Ta del av dessa media nedan!

Titta även in bilden/bilderna från aftonen härintill.

Mycket nöje!

Gå till bild till vänster
Gå till bild till höger
Default-bild på AF-Borgen vid en studentafton
Podcast
EP
39
Politisk Debatt med Malcom Kyeyune, Paula Bieler, Andreas Johansson Heinö och Naod Habtemichael
1:48:31
Tyvärr finns inget podcastavsnitt tillgängligt från denna studentafton.
1:48:31
Politisk Debatt med Malcom Kyeyune, Paula Bieler, Andreas Johansson Heinö och Naod Habtemichael
Youtube
Nedan finner du en videoinspelning från denna studentafton! Se den här eller
direkt på Youtube
!
Tyvärr finns ingen publicerad videoinspelning från denna studentafton.
Referat
Nedan finner du ett referat skrivet till denna studentafton.
Studentaftons logotyp
Referat
Publicerat:
2018-09-05
2022-04-23
*
Politisk debatt med Paula Bieler, Malcom Kyeyune, Naod Habtemichael och Andreas Johansson Heinö

Den 6:e september gästades Studentafton av Malcom Kyeyune, Paula Bieler, Andreas Johansson Heinö och Naod Habtemichael i en politisk idédebatt som ägde rum i AF-Borgens Café Athen. Debatten formades efter politiska frågor gällande exempelvis demokrati och yttrandefrihet, brott och straff såväl som skatt och välfärd. Moderator var Paul de Font-Reaulx.

Aftonens första debattämne är demokrati och yttrandefrihet. Panelen fokuserar här på populismens framfart, är det så att en ökad distans mellan folket och politikerna ligger till grund för den aktuella polariseringen?

Inledningsvis menar Bieler, som är migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, att det är ett problem om makten inte är förankrad i folket som utgör demokratin och representeras genom dess företrädare.

Kyeyune, skribent med förflutet inom Ungvänster, och Habtemichael, ordförande för Centerstudenter, håller med varandra om att demokratin ska vara villkorslös, i med och motgång oberoende av åsikt. Dessa principer måste beslutas på förhand för att demokratin ska säkerställas menar Johansson Heinö, förlagschef vid Timbro, som även vill belysa problemet som ett demokratiskt majoritetsstyre kan innebära för de som tillhör minoriteten. Vidare understryker Kyeyune att det påstådda förfallet av demokratin egentligen är ett förfall för liberalismen som för många utgör den självklara kärnan av den demokratiska samhällsformen, men enligt honom inte utgör demokrati i sig.

Moderator de Font-Reaulx leder oss senare in på aftonens andra ämne, brott och straff. Här centreras samtalet kring den högaktuella debatten om exempelvis Nordisk Motståndsrörelses (NMR) rättigheter som organisation.

Det råder en konsensus hos panelen att ett tankeförbud är fel tillvägagångssätt och att organisationer som NMR kan bemötas på andra sätt. Kyeyune menar på att problemen är mycket mer djupgående samtidigt som Bieler förklarar att varken samhället eller polisen har funnit ett sätt att bemöta dessa organisationer i det offentliga rummet och att man måste hitta en balans mellan organisationsfrihet och samhällssäkerhet.

Debatten löper sedan vidare in på kultur och brottslighet med bakgrund i den senaste tidens debatt, finns det en koppling och i så fall, hur ska samhället bemöta den?

Debattörerna är här överens i olika grad om att kultur är en viktig faktor då kulturer och samhällen skiljer sig och att olika uppfattningar om moral och etik i vissa fall kan leda till brott. Johansson Heinö är här mån om att framhäva att det är farligt att förenkla frågan så att kultur är den enskilda anledningen bakom brott, något som enligt honom varken borde lämnas till samhällsdebattörer eller politiker.

Diskussionen går här raskt vidare till skatt och välfärd, är ökade klasskillnader ett problem?

Det huvudsakliga svaret är nej, så länge möjligheterna är jämställda och där menar Habtemichael att det är statens ansvar att säkerställa lika förutsättningar. Kyeyune ser en problematik i det nuvarande arvssystemet där somliga når framgång på grund av familjenamn och nedärvda tillgångar, något som medför demokratiska problem för den nuvarande meritokratin. Bieler kommer in på klasskillnader som en motiverande katalysator som uppkommer när det lönar sig att arbeta. Hon menar att jämlikhet är bra men att det blir problematiskt när alla jämställs oavsett insats.

Sedan följer den sedvanliga frågestunden där en rad intressanta frågor diskuterades.

När panelen får en fråga huruvida massmedias bevakning av NMR och liknande organisationer är rimlig svarar de kritiskt. Johansson Heinö och Kyeyune menar att det finns en risk i att ge sensationella nyheter för mycket utrymme, något som enligt Habtemichael kan detta leda till en snöbollseffekt som rentav gynnar organisationerna. Bieler tycker att rapporteringen borde fokusera på organisationens brottsliga dimension istället för den politiska då den främre gör deras politiska aktivism omöjlig.

En annan fråga berörde globala inkomstklyftor och förebyggandet av braindrain-fenomenet. Diskussionen kretsade här kring skyldigheter gentemot ursprungslandet och rättigheter i ankomstlandet. I en liberal anda menar Johansson Heinö att individen alltid har rätt att söka möjligheter som kan förbättra hens liv samtidigt som länder som lider av braindrain måste få möjlighet att förebygga denna trend. Habtemichael tillägger att en begränsad tillgång till välfärd och ett fokus på individuellt självförsörjande i ankomstlandet kan öka kapaciteten till att ta emot fler kompetenta individer och minska belastningen hos ankomstlandet.

Slutligen får gästerna i vanlig ordning berätta vilka de helst hade sett besöka Studentafton. Snabbt svarar moderator de Font-Reaulx att han gärna ser den brittiska moralfilosofen Jeff McMahan besöka Lund under en afton. Bieler vill se intelligenta människor som hon inte håller med, exempelvis Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Kyeyune önskar den slovenska filosofen Slavoj Žižek. Johansson Heinö tipsar om journalisten tillika författaren Per Brinkemo som även återfinns i kvällens publik. Till sist hoppas Habtemichael på att fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović inom en snar framtid besöker Lund och Studentafton.

Aftonen är även tillgänglig som podcast nedan.

Tyvärr finns inget referat tillgängligt för denna studentafton.