NyheterKalendariumPodcastKontakt
Publicerat:
*

Studentafton med Blank Spot Project

Gå till bild till vänster
Gå till bild till höger
Default-bild på AF-Borgen vid en studentafton

Den 30:e november 2017 gästades Studentafton av Brit Stakston och Martin Schibbye i Stadshallen. Tillsammans var Schibbye och Stakston med och grundade Blankspot år 2015. Blankspot är en oberoende medborgarfinansierad reportagesajt med syfte att belysa vita fläckar i Sverige och världen. Heidi Avellan var moderator under aftonen.

Aftonen börjar med att förman Wendela Wennström  presenterar det tekniska hjälpmedel som ska användas för att publiken ska kunna interagera mer med talarna under aftonen. Genom att använda sina smartphones kommer publiken kunna rösta i enkätliknande frågor. Hon går av scenen och upp kommer mediestrategen Brit Stakston och journalisten Schibbye till tonerna av America av Prince. Gästerna presenterar sig själva och kvällens första fråga: ”rapporteras det för mycket från USA?”. Medan gästerna får fylla i sina svar, ja/nej, berättar Martin Schibbye om när han kom tillbaka till Sverige efter Etiopien, hur han då fick höra att journalistiken befann sig i kris. Han vänder på frågan och undrar om det inte bara är så att de gamla journalistikmodellerna befinner sig i kris. Blankspot växte fram som svar på den lätt modfällda journalistkåren, och de slog nordiskt rekord i crowdfunding. Publiken stöttade med både pengar och idéer, och Blankspot arbetade med att ta in publiken i processen att göra ett reportage.

På första frågan, den om det rapporteras för mycket från USA, blev resultatet 69 % ja och 31 % nej. Diskussionen går vidare till de vita fläckarna, hur även ett land som USA kan ha vita fläckar om det bara rapporteras om vissa perspektiv eller frågor från det landet. Sedan berättar Schibbye om hur han nyligen var i Eritrea, som han beskriver som ett av de värsta länderna för journalistik. Han berättar om hur han inför journaliststudenter i Eritrea frågade om varför de ville bli journalister, varpå en person till slut svarade att de inte ville, men att regeringen hade bestämt att det skulle bli så. Så kommer den andra frågan för kvällen: tror du att Dawit Isaak lever? Det blir 52 % på ja och 48 % på nej. Schibbye förklarar att han själv tror att Isaak fortfarande lever, och att han anser att det vore oansvarigt att förutsätta att Dawit Isaak är död utan konkreta bevis.

Därefter visas en kort film om Blankspot, i vilken får publiken höra om Blankspots Sverige-satsning. I klippet dras paralleller mellan Nils Holgersons resa, som gjordes för att lära svenskarna om hur Sverige ser ut. På samma sätt vill Blankspot berätta om Sverige, och hur det ser ut i Sverige idag, men också hur det blev som det blev.

Moderator Heidi Avellan kommer upp på scen. Stakston får frågan om vad hon brinner för, och hon svarar att hon vill ge människor självkänsla. Hon förklarar hur hon själv är en människa som vill förändra och vill få andra att känna likadant, och att de kan förändra.

Schibbye får samma fråga om vad han brinner för, om vad som får honom att ticka, och han förklarar att han vill berätta om annars bortglömda historier, där man faktiskt gör nytta som journalist. På scenen förs sedan ett samtal om det journalistiska arbetet i kombination med den ökade digitaliseringen, och om vad kvalitetsjournalistik är. Martin Schibbye förklarar att kvalitetsjournalistik bygger på att man har tänkt igenom det publicistiska uppdraget. De diskuterar den journalistiska uppgiften och hantverket som ligger bakom journalistik. Publiken får frågan: ”Är du villig att betala 100 kr i månaden för kvalitetsjournalistik?” där omröstningen landar i att 75 % svarar ja. Samtalet fortsätter att avhandla utmaningarna och möjligheterna digitaliseringen bjuder på. Digitalisering, urbanisering, globalisering tas upp, och till slut får publiken frågan: ”Går vi mot sämre tider?”. 65 % svarar nej. Brit Stakston håller med publiken, och tycker att vi ska se möjligheterna i det nya samhället och i digitaliseringen, och hon tror inte att det faktiskt är så att människor numera bara bryr sig om kattklipp. Därefter följer den sedvanliga frågestunden, modererad av Heidi Avellan.

Aftonen är även tillgänglig som podcast nedan.

* Detta referat är överfört från Studentaftons förra hemsida. Publiceringsdatumet ovan avser därmed det ursprungliga publiceringsdatumet. Nyheten publicerades på denna hemsida
2022-04-23
.
Inspelning från aftonen

Poddavsnitt från denna studentafton